Sandupptagning

På våren sopar vi upp sand och grus som vi använt för halkbekämpning under vintern. Sandupptagningen startar vanligtvis i början av april och pågår i cirka 5–7 veckor. Hur lång tid det tar beror på hur mycket sand och grus som ska tas omhand och vilka väderförhållanden som råder. Startdatum för 2024 är 9 april.

Perioden för sandupptagningen kan komma att förskjutas om risk för halka finns. Andra orsaker som kan försena arbetet eller påverka utförandet kan exempel vara om maskiner och fordon går sönder och måste repareras eller om det kommer mycket regn som gör att det blir för blött att sopa.

Prioriteringsordning

Sandupptagningen följer en viss prioritetsordning och nedan kan du läsa hur den ser ut.

För att kunna få bort all sand och grus efter vintern behöver vi ofta sopa i flera omgångar. Därför kan det hända att sopmaskinen åker i ett område tidigare än prioritetsordningen. Maskinen tar då upp de största mängderna sand och grus och kommer sedan tillbaka och sopar klart. Alla gator besiktas löpande, så om någonting ändå missas kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

1. Cykelbana och city

Alla cykelbanor ska vara grovsopade inom 7 dagar från start. Grovsopningen innebär att det kan finnas rester av grus kvar tills nästa sopning utförs. City sopas när vädret tillåter.

2. Leder och större vägar

Alla större leder och vägar ska vara grovsopade inom 2 veckor från start.

3. Lokalgator (mindre körbanor, villagator) och övriga ytor

Alla lokalgator och övriga ytor beräknas vara färdiga inom 25 arbetsdagar från start.

Områden utanför Örebro tätort

Mark, Glanshammar, Ölmbrotorp, Stora Mellösa, Odensbacken och Vintrosa ska vara färdigsopade inom 4 veckor från startdatum.

Stora förändringar meddelas i Vinterdagboken

Om det sker stora förändringar i vår plan eller prioritetsordning meddelas det via Vinterdagboken. Följ gärna Örebro kommun i sociala medier, där vi också informerar om sandupptagningen.

Ansvar

Örebro kommun ansvarar för sandupptagningen på gator, gång- och cykelvägar, torg inom tätorten Örebro samt

  • Hovsta
  • Lillån
  • Glanshammar
  • Vintrosa
  • Stora Mellösa
  • Odensbacken
  • Mariebergs handels­område
  • Törsjö industri­område.

Trafikverket eller vägföreningar ansvarar för övriga vägar och gator.

Som fastighetsägare och villaägare har du ansvar för att sopa bort sand och grus på trottoaren vid din fastighet, eller ytan närmast din tomt (1,5 meter) om trottoar saknas. Gruset som ligger på trottoarerna ska sopas i god tid innan sandupptagningen börjar i området. Ta gärna hand om sand och grus till kommande vinter. Det är viktigt att du inte sopar ut sand och grus efter att vi varit där.

Det underlättar också och du som fastighetsägare klipper ner växtlighet som hänger ut över gatan så att vi kommer åt att sopa ordentligt. Här kan du läsa vad som gäller för växtlighet i tomtgränsen.

Viktigt att parkera rätt

För att vi ska kunna ta bort sand och grus på gatan är det viktigt att vi kommer fram med sopmaskinen. Tyvärr räcker det med en enda felparkerad bil för att försena sopningen, så var extra uppmärksam på datumparkeringen på gatan där du brukar parkera. Tänk också på att det ibland kan förekomma tillfälliga parkeringsregler under sandupptagnings­perioden.

Om du har garage eller en infart där du kan parkera din bil, underlättar du för oss om du parkerar där i ställer för på gatan under perioden.

Ibland sopar vi på nätterna

När det är mindre trafik och färre människor ute, är det effektivare och säkrare att arbeta på gator samt gång- och cykelbanor. Dessutom behöver vissa gator sopas nattetid då det är parkeringsförbud på gatorna. Vi ber er ha överseende med detta under den korta period som arbetet pågår.

Vanliga frågor

Ibland utförs endast en grovsopning av områden. Anmäl därför inte brister eller osopade gator förrän tidigast i mitten eller slutet av maj månad.

Om det är torrt ute dammbinder vi gruset genom bevattning av gatan innan traktor eller lastbil börjar sopa. Det förekommer ibland tjocka lager med sand och grus som gör att vattnet inte tränger igenom ordentligt. Det innebär att det kan damma när vi sopar.

Då de flesta av våra maskiner rymmer en ganska liten mängd sand och grus behöver vi använda vändplatser eller annan lämplig yta för tömning och omlastning av grus, om det inte hindrar framkomligheten märkbart. Dessa grushögar tar vi bort omgående eller senast dagen efter.

År 2024 ansvarar vi för att sopa upp mellan 8 000 och 10 000 ton sand och grus.

Sandupptagningen ingår i den större vinterväghållningsbudgeten och beräknas kosta omkring 7 miljoner kronor för 2024.

Vi strävar efter att återvinna så mycket som möjligt av det uppsopade materialet. Efter provtagning används en stor del av materialet som fyllnadsmassor i anläggningar som exempelvis bullervallar. Vi bevakar även möjligheterna att tvätta och återanvända det som halkbekämpningsmaterial.

Fastighetsägare kan ta vara på gruset som sopats upp på ytan utanför fastigheten och använda det till kommande vinter.

Felanmälan

Under tiden som sandupptagningen pågår behöver du inte göra någon felanmälan. I Vinterdagboken kan du följa arbetet och få information om vilka områden som är klara.

Vi gör löpande inspektioner där vi följer upp arbetet och varje område besiktigas innan vi anser att arbetet är klart. Har vi missat någon gata eller område kommer vi tillbaka och sopar när tillfälle ges.

Senast uppdaterad:

Publicerad: