Vägledning i kontakt med myndigheter

Behöver du råd och vägledning i kontakten med olika myndigheter? Samverkansteamet kan hjälpa dig att hitta rätt insatser så att du kan närma dig arbete, studier, sysselsättning eller annan försörjning. Eller är du kanske anhörig? Du är också välkommen att kontakta Samverkansteamet.

När du kontaktar Samverkansteamet blir du erbjuden ett möte med teamet. När du berättat om din situation och vad du behöver ha hjälp med kan teamet vägleda dig till kontakt med rätt myndighet.

Samverkansteamet kan hjälpa dig med

  • att hitta rätt kontaktvägar till olika myndigheter
  • råd och vägledning kring myndighetskontakter
  • tips hur du gör "rätt saker i rätt ordning"
  • att ta fram olika alternativ, och rekommendera hur du kommer vidare
  • att förstå myndighetsbeslut
  • att få stöd mot arbete eller studier av Coachingteamet (tidigare IRMA).

Samverkansteamet kan inte hjälpa dig med

  • att driva ditt ärende hos myndigheter
  • att ändra myndighetsbeslut
  • boka läkartider

Vem kan vända sig till Samverkansteamet?

Du kan ta hjälp av Samverkansteamet om du är medborgare i Örebro, mellan 16 och 65 år och behöver råd och vägledning från Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län, Örebro kommun och Försäkringskassan. Du kan även bli rekommenderad av en handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län eller Örebro kommun att kontakta Samverkansteamet.

Du som är anhörig kan också ta hjälp av Samverkansteamet. Bokar du in ett möte med oss får du träffa handläggare från Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län och Örebro kommun i ett och samma möte. Vi kan berätta vilket stöd som finns att få, och tipsa om vägar framåt.

Att ta hjälp av Samverkansteamet är gratis.

Även för dig som arbetar med att stötta personer mot egen försörjning

Arbetar du på en myndighet, eller kanske inom civilsamhället, med att stötta personer mot egen försörjning – tveka inte att fråga Samverkansteamet. Vi kan ge generell information om myndigheternas regelverk och stödet de erbjuder, så du får en helhetsbild av hur systemet fungerar.

Kontakta Samverkansteamet

Är du intresserad av att träffa Samverkansteamet?

Via e-tjänst

Kontakta Samverkansteamet via e-tjänsten som länkas till högre upp på sidan, Kontakta Samverkansteamet. Samverkansteamet kontaktar dig för att boka ett första möte.

Via blankett

Kontakta Samverkansteamet genom att fylla i och skicka in denna blankett Pdf, 226.8 kB..

Blanketten postar du till:

Örebro kommun, Samverkansteamet
Box 32145
701 35 Örebro.

Via telefon

Du, eller någon anhörig till dig, kan också kontakta Samverkansteamet genom att ringa 019-21 10 00, mejla eller besöka Servicecenter.

Ordinarie tider

Samverkansteamet arbetar deltid och finns på plats helgfria onsdagar kl. 8–16 och helgfria fredagar kl. 8–12.

Vilka jobbar i Samverkansteamet?

Personerna som jobbar i Samverkansteamet jobbar inom Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och primärvården. De är väl insatta i vilket stöd som finns att få och har även upparbetade kontakter inom psykiatrin och Försäkringskassan.

Avsändare och finansiering

Samverkansteamet är ett gemensamt projekt mellan Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och Försäkringskassan. Projektet finansieras av Finsam.

Information på andra språk

Senast uppdaterad:

Publicerad: