Meny

Samhällsvetenskapsprogrammet

3

Inriktningar:

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap – SPRINT (på engelska)

Samhällsvetenskap – Tema världen

På Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbecksgymnasiet ger vi dig en bred valmöjlighet att välja yrke i framtiden.

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Du som läser Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbeck kommer att utveckla dina kunskaper om kommunikation och argumentation. Du lär dig att diskutera kring lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Diskussioner och debatter kommer att vara vanligt förekommande i undervisningen för att du ska lära dig att motivera ställningstaganden och på så sätt påverka och få inflytande i demokratifrågor.

Här ligger tyngdpunkten på att skaffa sig kunskap om samhällsstrukturen på olika nivåer. Du får studera människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Du får möjlighet att utveckla din medvetenhet om kultur, demokrati och mekanismer i samhället som är viktiga, både för en framtida yrkesroll och som samhällsmedborgare. Som elev kommer du att kunna bredda och fördjupa din förståelse i såväl nationella som internationella samhällsfrågor.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet.

Välj mellan inriktningarna Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap och Samhällsvetenskap - Tema världen. Läs mer om inriktningarna längre ner.

Ett unikt tillfälle till riktigt nära möten med ett annat lands kultur och samhälle får du om du deltar i något av våra många utbyten som bland annat erbjuds via våra olika språk.

Programmet finns också på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och går att kombinera med en idrottssatsning i fotboll/futsal inom dövidrotten. 


Egen dator/surfplatta

På engelska

INRIKTNINGAR

Beteendevetenskap

På dem här inriktningen får du utveckla kunskaper om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får kunskaper om psykologi, ledarskapets roll och villkor, om grupprocesser och konflikthantering utifrån ett tematiskt arbetssätt med bland annat psykologi.

Samhällsvetenskap – Tema världen

Tema Världen är namnet på vår samhällsvetenskapliga inriktning. Den fokuserar på hållbar utveckling och internationella frågor. Vi arbetar tematiskt med upplevelsebasera lärande i och utanför skolan med rollspel och simuleringar.

Det här studerar du

Du får kunskaper om demokrati, mänskliga rättigheter, miljöfrågor, resursfördelning och annat som är viktigt för att du ska bli en aktiv samhällsmedborgare som kan möta framtidens utmaningar i Örebro, Sverige och världen.

ÄMNEN OCH POÄNG

1. Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Engelska 5, 6

200 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b, 2b

200 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionkunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenka 1-3 eller Svenska som 2:a språk 1-3

300 p

Total

1150 p

2. Programgemensamma ämnen 300 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Total

300 p

3. Inriktningar 450 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Beteendevetenskap

 

Kommunikation

100 p

Ledarskap och organisation

100 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Samhällsvetenskap – SPRINT

 

Geografi 1

100 p

Historia 2a

100 p

Religion 2

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Samhällskunskap 3

100 p

Samhällskunskap – Tema världen

 

Geografi 1

100 p

Historia 2a

100 p

Religion 2

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Samhällskunskap 3

100 p

Total

450 p

4. Programfördjupning 300 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Exempel på fördjupningskurser SPRINT/Tema väldern


Internationella relationer

100 p

Rätten och samhället

100 p

Engelska 7

100 p

Hållbart samhällsbyggande

100 p

Samhällsvetenskaplig och humanistisk specialisering

100 pFördjupningspaket inom beteendevetenskap

300 p

Rättsfilosofifördjupning 

Filosofi 2

50 p

Kriminologi

100 p

Psykologi 2b

50 p

Rätten och samhället

100 p

Sociologifördjupning


Etnicitet och kulturmöten

100 p

Psykologi 2b

50 p

Religionskunskap 2

50 p

Ungdomskulturer

100 p

Total

300 p

5. Individuellt val 200 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Individuellt val

200 p

Total

200 p

6. Gymnasiearbete 100 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Högskole-/universitetsstudier i Sverige och i andra länder (kan kräva särskild behörighet)
  • Internationellt arbete

under utbildningen

  • Internationella utbyten
  • Studieresor/besök

efter högskolestudier

  • Jurist
  • Socionom
  • Psykolog
  • Polis

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Jörgen Johansson

Studie- och yrkesvägledare:


019-216549

jorgen.johansson@orebro.se

Ulrika Duvman-Rydén

Arbetslagsledare


019-216712

ulrika.duvman-ryden@orebro.se

Anders Sallmann

Rektor

019-216564

anders.sallmann@orebro.se

  

 

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 4 april 2018

Publicerad: 27 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se