Meny

Samhällsvetenskapsprogrammet

Nyfiken på Samhällsvetenskap?

3

Inriktningar:

Beteendevetenskap

Samhällsvetenskap – Tema världen

På Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbecksgymnasiet ger vi dig en bred valmöjlighet att välja yrke i framtiden.

Diskussioner och debatter lär dig motivera dina åsikter och ger dig redskap för att påverka

Du som läser Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbeck kommer att utveckla dina kunskaper inom kommunikation och argumentation. Du lär dig att diskutera kring lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Diskussioner och debatter kommer att vara vanligt förekommande i undervisningen för att du ska lära dig att motivera ställningstaganden och på så sätt påverka och få inflytande i demokratifrågor.

Studera människan utifrån olika perspektiv

Här ligger tyngdpunkten på att skaffa sig kunskap om samhällsstrukturen på olika nivåer. Du får studera människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Du får möjlighet att utveckla din medvetenhet om kultur, demokrati och mekanismer i samhället som är viktiga, både för en framtida yrkesroll och som samhällsmedborgare. Som elev kommer du att kunna bredda och fördjupa din förståelse i såväl nationella som internationella samhällsfrågor.

God grund för fortsatta studier på högskola och universitet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet.

Välj mellan inriktningarna Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap - Tema världen. Läs mer om inriktningarna längre ner på sidan.

Delta i utbyten med andra länder

Ett unikt tillfälle till riktigt nära möten med ett annat lands kultur och samhälle får du om du deltar i något av våra många utbyten som bland annat erbjuds via våra olika språk.

INRIKTNINGAR

Beteendevetenskap

Beteendevetenskap är inriktningen för dig som vill veta mer om hur människan fungerar och samspelar med andra. Du får utveckla kunskaper om hur människor formas och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får kunskaper om ledarskapets roll och villkor, om grupprocesser och om psykologiska teorier kring mänskligt beteende.

På denna inriktning jobbar vi tematiskt. Det innebär att du jobbar med ett ämnesområde där olika kurser och lärare ingår och samarbetar för att du lättare ska se helheterna.

Arbetsformerna och examinationerna varierar. Du kommer att få uppleva rollspel, fältstudier, litteraturstudier, gruppövningar, seminarier, psykologiska experiment med mera. Syftet är att du ska lära dig förstå både dig själv och andra på ett bättre och mer fördjupat sätt.

Samhällsvetenskap – Tema världen

Tema världen är en samhällsvetenskaplig inriktning för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Speciellt för inriktningen är att du redan från start läser de flesta kurser inom ramen för större teman. Detta för att lättare se helheterna. Vi fokuserar mycket på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och internationella frågor. Du tränas i att läsa och skriva akademiska texter och genom dessa skaffa dig ett teoretiskt och vetenskapligt förhållningssätt till kunskapen och vår värld vilket bidrar till att du kommer vara väl förberedd för högre studier. Du utmanas i ditt tänkande både genom teoretiska studier och genom projekt som görs med koppling till världen utanför skolan. Olika rollspel och simuleringar används för att fördjupa förståelsen av aktuella samhällsfrågor. Tema världen är en inriktning som blickar utanför Sveriges gränser. Minst ett internationellt utbyte ingår. Ofta tillkommer fler studieresor till spännande platser.

 

ÄMNEN OCH POÄNG

1. Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Engelska 5, 6

200 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b, 2b

200 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1-3 eller Svenska som 2:a språk 1-3

300 p

Total

1150 p

2. Programgemensamma ämnen 300 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Filosofi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Psykologi 1

50 p

Total

300 p

3. Inriktningar 450 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Beteendevetenskap

 

Kommunikation

100 p

Ledarskap och organisation

100 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Samhällskunskap – Tema världen

 

Geografi 1

100 p

Historia 2a

100 p

Religion 2

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Samhällskunskap 3

100 p

Total

450 p

4. Programfördjupning 300 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap


Rättsfilosofifördjupning:


Filosofi 2

50 p

Kriminologi

100 p

Psykologi 2b

50 p

Rätten och samhället

100 p

Sociologifördjupning:


Etnicitet och kulturmöten

100 p

Psykologi 2b

50 p

Religionskunskap 2

50 p

Ungdomskulturer

100 p

Samhällsvetenskap - Tema världen


Hållbart samhällsbyggande

100 p

Internationella relationer

100 p

Humanistisk och samhällsvetenskaplig spec

100 p

Total

300 p

5. Individuellt val 200 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Individuellt val

200 p

Total

200 p

6. Gymnasiearbete 100 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Högskole-/universitetsstudier i Sverige och i andra länder (kan kräva särskild behörighet)
  • Internationellt arbete

under utbildningen

  • Internationella utbyten
  • Studieresor/besök

efter högskolestudier

  • Jurist
  • Socionom
  • Psykolog
  • Polis

Kvalitetsarbete

På Rudbecksgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Jörgen Johansson

Studie- och yrkesvägledare

019-21 65 49

jorgen.johansson@orebro.se

Ulrika Duvman-Rydén

Arbetslagsledare


019-21 67 12

ulrika.duvman-ryden@orebro.se

Anders Sallmann

Rektor

019-21 65 64

anders.sallmann@orebro.se


Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 27 mars 2020

Publicerad: 27 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se