Meny

Ekonomiprogrammet

Fokus på ekonomi, företagande och juridik.

2

Inriktningar

Ekonomi

Juridik

Ekonomiprogrammet på Rudbecksgymnasiet är ett program som ger dig en bred högskoleförberedande utbildning med fokus på företagsekonomi, juridik entreprenörskap och samhällsekonomi.

Nära samarbete med företag och universitet

Engagerade och kunniga lärare, nära samarbete med många företag i Örebro samt goda kopplingar till Örebro Universitetet gör Rudbecksgymnasiets ekonomiprogram till det rätta valet för dig som är intresserad av ekonomi och juridik.

Du kan välja mellan två inriktningar: Ekonomi eller Juridik. Läs mer om inriktningarna längre ner på sidan.

Vi kommer att ha höga förväntningar på dig som elev och göra vårt yttersta för att du ska få en utbildning i toppklass!

Klassrumsundervisning varvas med projektarbeten

På Ekonomiprogrammet tycker vi att det är viktigt att dina studier blir verklighetsförankrade och varierade. Därför varvar vi arbetet i klassrummet med projektarbeten i samverkan med det lokala samhället och näringslivet.

Förbereder för fortsatta studier på högskola och universitet

Ekonomiprogrammet förbereder dig främst för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskola och universitet. Du kommer att lära dig grunderna i eget företagande.

Internationell ekonomiprofil

Den internationella profilen är en ekonomiinriktning och även på den kan du blir Diplomerad Gymnasieekonom. Internationell profil ger dig särskilt goda kunskaper om internationella frågor och utbildningen genomförs i samarbete med internationella företag som IKEA, Handelsbanken och Epiroc. Under utbildningen kommer du att få möjlighet att besöka företag i andra länder, exempelvis England och Tyskland.

INRIKTNINGAR och Profiler

Ekonomi

Ekonomiinriktning

Väljer du ekonomiinriktningen kan du bli Diplomerad gymnasieekonom. Då har du både utmärkta förut­sättningar för universitetsstudier och större chans att få ett bra jobb direkt efter gymnasiet.

Ung företagsamhet

Inom ekonomiinriktningen har du kontakt med ett lokalt fadderföretag och får även möjlighet att driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet. Ung Företagsamhet innebär att du tillsammans med några kamrater startar och driver ett riktigt företag under ett år. 

Internationell ekonomi – profil

Internationell profil ger dig särskilt goda kunskaper om internationella frågor. Utbildningen genomförs i samarbete med internationella företag som Ikea, Handelsbanken och Epiroc. Under utbildningen kommer du att få möjlighet att besöka företag i andra länder, exempelvis England eller Tyskland.

Även på den internationella profilen kan du bli Diplomerad gymnasieekonom.

Juridik

Väljer du juridikinriktningen ger vi dig både bredd och fördjupning inom ämnesområdena juridik och kriminologi. Du har möjlighet att läsa upp till 600 poäng inom dessa områden.

Vid sidan av traditionell undervisning jobbar vi även med exempelvis rättegångsspel, studiebesök, gästföreläsningar och deltagande i juridik-SM. Kontakter med Örebro universitet och representanter för rättsväsendets olika delar är också naturliga inslag i utbildningen hos oss.

ÄMNEN OCH POÄNG

1. Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Programämnen

 

 

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3

100 p

Total

1150 p

 

2. Programgemensamma ämnen 350 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Företagsekonomi 1

100 p

Moderna språk 1

100 p

Privatjuridik

100 p

Psykologi 1

50 p

Total

350 p

3. Inriktningar 300 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Du väljer en av följande inriktningar:

 

Ekonomi

 

Entreprenörskap och företagande

100 p

Företagsekonomi 2

100 p

Matematik 3b

100 p

Juridik

 

Affärsjuridik

100 p

Filosofi 1

50 p

Psykologi 2a

50 p

Rätten och samhället

100 p

Total

300 p

 

4. Programfördjupning 300 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Ekonomiinriktning


Marknadsföring

100 p

Ledarskap och organisation

100 p

Filosofi 1

50 p

Psykologi 2a

50 p

Juridikinriktning


Kriminologi

100 p

Juridik - specialisering

100 p

Matematik 3b eller Ledarskap och organisation

100 p

Internationell profil - ekonomiinriktning


Internationell ekonomi

100 p

Företagsekonomi - specialisering

100 p

Ledarskap och organisation

100 p

Engelska 7 (tid från Ind. Val)

100 p

Total

300/ 400 p

 

5. Individuellt val 200 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Exempel på valbara kurser:


Inriktningar ekonomi och juridik - exempel

 

Engelska 7

100 p

Moderna språk steg 2/4

100 p

Träning och hälsa

200 p

Internationell ekonomiprofil - exempel

 

Engelska 7 (obligatorisk)

100 p

Moderna språk steg 2/4

100 p

Träning och hälsa

100 p

Total

200 p

 

6. Gymnasiearbete 100 poäng
Programämnen

Visas inte

Visas inte

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

efter studenten

  • Högskolestudier (kan kräva särskild behörighet)
  • Eget företagande
  • Internationellt arbete

under utbildningen

  • Fadderföretag
  • Internationella utbyten
  • Träning och hälsa

efter högskolestudier

  • Ekonom
  • Jurist
  • Eget företagande

Kvalitetsarbete

På Rudbecksgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Jörgen Johansson

Studie- och yrkesvägledare

019-21 65 49

jorgen.johansson@orebro.se

Johan Boo

Arbetslagsledare

019-21 56 98

johan.boo@orebro.se

Therése Sandblom

Arbetslagsledare

019-21 56 98

therese.sandblom@orebro.se

Heléne Schön

Rektor

019- 21 65 61

helene.schon@orebro.se


Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020

Publicerad: 27 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se