Meny

Om skolan

Rudbecksgymnasiet ligger mitt i centrala Örebro. Hos oss möter du engagerade, kunniga lärare och toppmodern utrustning. Vi vill ge dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i dina studier.

På Rudbecksgymnasiet kombinerar vi olika arbetssätt; klassrumsundervisning varvas med fältstudier, projektarbeten, universitetsbesök och arbetsplatsförlagt lärande i nära samarbete med vårdarbetsgivare och företag i Örebro.

Vi har även ett djupgående samarbete med Örebro universitet, men också med högskolor utomlands.

För oss är ett internationellt perspektiv viktigt och du får möjlighet att delta i spännande internationella utbyten med skolor i Spanien, Italien, Frankrike, Holland, Tyskland och Kina.

Antal elever: ca 1 100

Internationellt, utbyten och samarbeten

Internationalisering och utbyten

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.

På Rudbeck förstår vi vikten av att förbereda våra elever för den internationella och globala framtiden som väntar dem runt hörnet. För oss är detta en självklar del av den utbildningen vi erbjuder. Vi har för närvarande utbildningsutbyten och samarbeten med gymnasieskolor och universitet från bl.a. Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Kina.

Eftersom Rudbeck har utbildningar där undervisningsspråket är engelska; Naturvetenskapsprogrammet SPRINT, Samhällsvetenskapsprogrammet SPRINT och International Baccalaureate (IB), är det internationella perspektivet viktigt då flera av våra elever väljer att läsa på universitet i andra länder.

Rudbecksgymnasiet - Övningsskola för lärarutbildning

Från och med hösten 2017 är Rudbecksgymnasiet certifierad (godkänd) som en så kallad övningsskola för lärarutbildningen och vår skola - bland annat genom att universitetet genom företrädare deltar i seminarier med skolans VFU-lärare och med de lärarstudenter som placerats hos oss. Som elev på Rudbecksgymnasiet får du därmed träffa lärare som har tillgång till kvalificerad kompetensutveckling med uppdatering i pedagogiska frågor.

Lärarstudenterna - 15 till antalet - återkommer till Rudbecksgymnasiet tre gånger under sin utbildning. Inom övningsskolan tar vi i nuläget emot och utbildar blivande lärare inom matematik, idrott, samhällskunskap och svenska. I framtiden hoppas vi kunna välkomna studenter även i andra ämnen. Våra elever kommer alltså att möta lärarstudenter som sedan tidigare känner vår skola och det sätt vi jobbar på.

En majoritet av Rudbecksgymnasiets lärare är från och till aktiva i rollen som VFU-lärare och ur den gruppen finns för närvarande ca 20 pedagoger som genomgått universitetets handledarutbildning. 

Blanketter, planer och styrdokument

Gemensamt för Rudbecksgymnasiet

Gemensamma för Örebro kommuns gymnasieskolor

Nationella

Nationella styrdokument finns på Skolverkets webbplats.

Vill du besöka oss?

Du som planerar att besöka Rudbecksgymnasiet måste kontakta oss i förväg och boka in en tid för besöket. Kontaktuppgifter till skolans personal hittar du här ovan under "Kontaktuppgifter till personal, ledning, administration och service". Den personal som du har avtalat tid med kommer att ta emot dig vid någon av entréerna.

Organisationer och föreningar som vill besöka skolan

Föreningar, politiska ungdomsorganisationer etc. har möjlighet att presentera sin verksamhet via bokbord på en plats i skolan. Kontakta oss minst tre veckor i förväg för att boka in dag och tid för besöket. Då har vi god tid på oss att informera personal och elever om besöket.

Senast uppdaterad: 22 maj 2019

Publicerad: 25 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se