Meny
 • Start
 • / För dig som elev

För dig som elev

Här hittar du som elev på Rudbecksgymnasiet länkar och svar på vanliga frågor.

Elevinflytande

Klassråd

Klassråd består av samtliga elever i klassen och ska ta upp frågor som rör klassen. Klassråden har schemalagd tid varje vecka. På klassrådet tar man del av informationen i skolans veckobrev och diskuterar aktuella frågor på skolan. Klassrådet utser också representanter till elevråd och programråd.

Programråd

På varje program finns ett programråd, som består av en elevrepresentant från varje klass inom programmet och leds av programansvarig rektor. Programrådet är ett forum för information och diskussion om frågor som rör studierna inom programmet och därmed får eleverna möjlighet att påverka sin studiesituation. Programråden träffas 2–3 gånger per termin.

Forum för samråd

Forum för samråd behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna. Det är också ett forum för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan skolledning, personal, elever och politiker.

Forum för samråd får inte besluta om frågor som avser enskilda personer eller är begränsade till en enda klass eller i frågor som rektor eller gymnasiechef har beslutanderätt i.

Forum för samråd sammanträder 2 gånger per termin.

Elevkåren

Teknis Elevkår är en förening som jobbar för elevernas välmående och ser till att vara ett forum för eleverna. De ordnar många evenemang som skapar en trivsel på skolan, men tar även upp frågor om förbättring för eleverna till andra sammanhang, som programråd och till skolledningen. Årsmötet, som vanligen hålls i februari eller mars, är elevkårens högst beslutande organ och där väljs framförallt den nya styrelsen.

Styrelsen läsåret 2018/2019

Ordförande: Noor Younus, Vice ordförande: Josefin Lagerquist, Sekreterare: Lovisa Johansson, Ekonomiansvarig/Kassör: Simon Salomonsson, Serviceansvarig: Tova Nilsson, Event ordförande: Klara Ignell.

Kontakta elevkåren: tekniselevkar@gmail.com
Twitter: @tekniselevkar

Busskort

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du som går i gymnasiet i Örebro kommun ett gymnasiebusskort för att ta dig till och från skolan. Om du är folkbokförd i en kommun utanför Örebro län, krävs ett intyg från din hemkommun för att du ska få gymnasiekortet.

Hur får jag mitt busskort?

Korten delas ut på skolan vid höstens terminsstart. Du som redan går på skolan, åker på ditt gamla kort från vårterminen, tills du har fått ett nytt.

Du som börjar i årskurs 1 loggar in och skriver ut ett färdbevis via Dexter (Gymnasieantagningen) som du åker på tills du fått ditt busskort. Inloggningsuppgifter är samma som du använt tidigare när du gjorde din ansökan till gymnasiet. Om du har glömt dina inloggningsuppgifter till Dexter kontakta skolans expedition.

När du loggat in finns under rubriken "Länkar" till vänster information om färdbevis. Tänk på att du måste fylla i uppgifterna i färdbeviset för att det ska vara giltigt för resa.

För att gymnasiebusskortet ska vara giltigt måste giltighetsbeviset på baksidan vara fullständigt ifyllt med skola, namn och födelsedatum.

Giltighet

Gymnasiebusskortet gäller:

 • helgfri måndag–fredag kl. 4.30–19, observera att sista tåg-/bussbyte måste ske senast kl. 19.
 • 19 augusti 2019–12 juni 2020.
 • för resor med alla region- och stadsbussar inom Örebro län och för bussresa över länsgräns till Vingåker, Motala L 629, Götlunda linje 321, Arboga linje 351, Kristinehamn, Filipstad, Grängesberg och Storfors.
 • för resor med tåg (inte SJ Snabbtåg) inom Örebro län och över länsgräns till Kristinehamn, Ludvika, Grängesberg och Skinnskatteberg.

Om du förlorar ditt kort

Om ditt kort går sönder eller om du tappar bort det, kontakta skolans expedition så hjälper de dig med ett nytt. För att få ut ett nytt kort betalar du en expeditionsavgift på 200 kronor.

Läs mer och ansök om anslutningsresor

Örebro kommuns webbplats finns mer information. Där kan du som har längre än fyra kilometer till busshållplatsen även ansöka om anslutningsresor.

Elevföreningar

Rudbecksgymnasiet har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv. Var med i någon av de  elevföreningar som finns och som skapar kamratanda och samhörighet på Rudbecksgymnasiet! Särskilt Stjärnparaden engagerar många av skolans elever med sitt årliga och uppskattade studentspex.

Elevföreningar på Rudbeck:

 • Stjärnparaden – Följ oss på Facebook
 • Rudbecksskolan Model United nations (RUMUN)
 • Teknis Filmfantaster
 • Teknis Kontorstolsracing
 • Viva la chirre
 • Teknis Feministiska Forum
Modersmålsundervisning

Pratar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan du få modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Här får du utveckla ditt modersmål och lära dig mer om den egna kulturen.

Modersmålsundervisningen är frivillig. När du har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne i skolan.

Ansök och läs mer om modersmålsundervisning på Örebro kommuns webbplats.

Betyg och individuell studieplan

Gymnasieskolans betyg

I gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs. Betygsskalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg (F). De olika betygsstegen är mål- och kunskapsrelaterade och visar hur dina studieresultat är i förhållande till de kunskapsmål som finns i kursplanen. Betyg sätts fortlöpande efter varje avslutad kurs och du får därför inga terminsbetyg. Dina betyg samlas i din studieplan som du själv kan se på e-skola.

Individuell studieplan

När du börjar i gymnasieskolan tar skolan och du tillsammans fram en individuell studieplan för dig. Den innehåller bland annat de val av kurser eller ämnesområden som du har gjort.

Examensbevis

Du som har fått betyg på alla kurser och på det gymnasiearbete som ingår i din studieplan, och som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis när du avslutar ett nationellt program.

Studiebevis

Om du inte uppfyller kraven för gymnasieexamen får du ett studiebevis istället för ett examensbevis.

Mer information om betyg, individuell studieplan, examensbevis och studiebevis hittar du på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Publicerad: 27 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se