Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Rektors brev

2018-05-18

 Till alla vårdnadshavare på Vintrosa och Latorps skolor 

Hej!
Oj vad tiden går fort redan mitten av maj månad och full sommar har vi fått rent vädermässigt.
Roligt med det arbete som pågår på båda våra skolgårdar med nya lekredskap med mera. Det är verkligen uppskattat av oss och barnen.
Jag vill också passa på att tacka för det arbete som ni föräldrar la ned på arbetsdagen på Latorps skola.

På Latorps förskola och skola pågår det också lite mer omfattande arbete utifrån att det ska ställas dit en ny paviljong som förskolan ska använda. Det innebär tyvärr att den nedre parkeringen är avstängd minst fram till skolstart. Vi hoppas att det ska vara klart då. Vet att det kan och uppstår problem med tillgängligheten men vi vädjar om tålamod kring detta då det innebär något bra när allt är klart. Om det är möjligt så vädjar vi också att ni i största möjliga mån går till skolan och inte använder vägen upp via Blomlunda. Den är egentligen enbart till för boende, personal och transporter. De boende efter vägen vill gärna att vi respekterar det och om att man kör försiktigt på vägen om man är tvungen att åka där.

Tyvärr har det under våren varit en del skadegörelse på skolbussarna som Vintrosa elever åker med och bussbolaget har hört av sig vid ett antal tillfällen. De som vi vet namnen på har vi kontaktat, men jag vill även att ni alla föräldrar som har barn som åker skolskjuts pratar med dem.
Viktigt att de lyssnar på chaufförerna, sitter bältade och att de inte har sönder saker i bussarna.

Tänkte informera om var vi är så här långt organisationsmässigt inför nästa verksamhetsår.
Jag vill börja med att berätta om ett förslag kring ny ledningsorganisation för Vintrosa, Latorp och Garphyttans skolor.
Jag är tillfrågad och har tackat ja till att även arbeta som rektor för Garphyttans skola och bygga upp en ledningsorganisation utifrån det. Min tanke är att det även ska finnas en biträdande rektor på Garphyttans skola precis som i Vintrosa där Annsophie Sandberg arbetat som biträdande rektor sedan januari 2018. Förslaget kommer att samverkas i början av sommaren och den nya organisationen träder i kraft i augusti.

Det har blivit klart med en ny lärare till åk 4 som heter Linnea Dalstad och en elevassistent som heter Sebastian Berntsson. Känns jätteroligt med två nya medarbetare.
Vår musiklärare tillsammans med Garphyttans skola, Aron Sjöberg Hultman har valt att avsluta sin tjänst hos oss. Rekrytering för att hitta en ny musiklärare har påbörjats.

Så här ser förslaget till organisation på skolorna ut inför nästa verksamhetsår.

Vintrosa:
F-klass, 22 elever
Lärare Camilla Glaad, förskollärare Jenny Hedlund och resurs Ellinor Franzén
1:an, 18 elever
Lärare Jennie Roberthsson, förskollärare Ewa Krohn, resurs Karl Bergkvist och fritidspedagog Saga Agartsson
2:an, 41 elever
Lärare Mia Strandberg och Lina Askeblad, resurs Melina Pettersson och fritidspedagog Samira Lokmic
3:an, 27 elever
Lärare Emmelie Norström Porath och Karin Hultin och fritidspedagog Monica Setterman
4:an, 39 elever
Lärare Stefan Backlund, Anna Nilsson och Linnea Dalstad och elevassistent Sebastian Berntsson.
5:an, 37 elever
Lärare Lina Axelsson och Tove Pihlblad
6:an, 41 elever
Lärare Malin Olsson, Annica Lennermark och Kristina Jarl och fritidspedagog Mattias Thyberg
Åk 4-6 Förstelärare Annsophie Sandberg

Musik, slöjd, idrott, hemk
Lärare Per Wreth och Karin Folebäck, slöjd. Pontus Schwartz idrott. Saga Agartsson hemkunskap och vakans musik

Yngre fritids
Förskollärare Jenny Hedlund, förskollärare Ewa Krohn, fritidshemsassistent Karl Bergkvist, fritidshemsassistent Ellinor Franzén, fritidspedagog Saga Agartsson och fritidspedagog Samira Lokmic

Äldre fritids
Fritidspedagog Monica Setterman, fritidspedagog Mattias Thyberg, fritidshemsassistent Melina Pettersson och elevassistent Sebastian Berntsson.

Elevhälsoteam
Kurator Mathilda Hansson, skolsköterska Anna Sjönvall, specialpedagog Maria Jonsson och speciallärare Victoria Sternmo.

Vaktmästare:
Mattias Svensson

Adm ass:
Elisabeth Larsson

Ledning:
Rektor Ing-Marie Karlsson, bitr rektor Annsophie Sandberg, Monica Setterman och Karin Hultin utvecklingsledare

Latorp:
F-klass 20 elever
Förskollärare Carina Garp, fritidspedagog Eva Lindlöf och resurs Charlotta Särnholm
1:an 20 elever
Lärare Heléne Ehrenstråhle, fritidspedagog Cecilia Broomé Carlsson och fritidsledare Ulrika Elisson
2:an 17 elever
Lärare Peter Bäck
3:an 18 elever
Lärare Katarina Gustafsson och resurs Nina Nilsson


Fritids:
Förskollärare Carina Garp, fritidspedagog Eva Lindlöf, resurs Charlotte Särnholm, fritidsledare Ulrika Elisson, barnskötare Nina Nilsson, fritidspedagog Cicci Broomé Carlsson och resurs fritids vakans.

Idrottslärare, slöjd:
Pontus Schwartz idrott, Karin Folebäck och Per Wreth slöjd

Elevhälsa:
Maria Jonsson specialpedagog, Victoria Sternmo speciallärare, Anna Sjönvall skolsköterska och Matilda Hansson kurator.

Vaktmästare:
Mattias Svensson

Adm ass:
Elisabeth Larsson

Ledning:
Rektor Ing-Marie Karlsson och Cicci Broomé Carlsson utvecklingsledare

Nedan följer även en planering på de tider som är inbokade för terminen.

 


Kalendarium Hösten 2018


 

 

 

Jourdagar – ordinarie verksamhet stängd. Jouröppet i samarbete med förskolorna och fritidshemmen i Vintrosa, Latorp och Garphyttan. Bemanning med vikarier. Säg till senast två veckor innan om ni behöver omsorg.

Torsdag - fredag 16-17/8
Måndag 29/10


Skolan startar
måndagen den 20/8

Studiedagar för skolan onsdag den 19/9, tisdagen den 30/10 och onsdag den 31/10 (fritidshemmen öppna)

Lovdagar i skolan torsdag den 1/11 och fredag den 2/11 (fritidshemmen öppna)


Pedagogiska konferenser
– ordinarie verksamhet stänger 16.00

Måndag 10/9 Latorp
Tisdag 11/9 Vintrosa
Tisdag 9/10 Latorp
Onsdag 10/10 Vintrosa
Onsdag 14/11 Latorp
Torsdag 15/11 Vintrosa
Tisdag 11/12 Latorp och Vintrosa

Föräldramöten Vintrosa åk F-3 samt fritidshemmet tisdagen den 4/9 och åk 4-6 tisdagen den 11/9. Latorp måndagen den 10/9.

Terminen slutar fredagen den 21/12

 

Med vänlig hälsning

Ing-Marie Karlsson, rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dela:

25 september 2018 • 09.54

Rektor

Ing-Marie Karlsson
019-21 50 51
070-215 73 89
ing-marie.karlsson@orebro.se

imk
Latorps skola | Åsvägen 17 | 719 94 Vintrosa
E-post: latorp.skola@orebro.se | Tel: 019-21 50 43 | Fax: 019-21 50 41
Örebro kommuns webbplats
Latorps skola