Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Profiler

Syfte

Syftet med våra profiler är att öka elevernas motivation för skolarbete överhuvudtaget. Att få utöva ett stort intresse under skoltid gör att eleverna blir mer motiverade i alla skolans ämnen. Att eleverna också utvecklas i sin profil är en viktig bieffekt.

Profilinriktningar
Sedan 1997 har Gumaeliusskolan klasser eller delar av klasser med speciell inriktning, så kallad profil.

För närvarande har vi följande valbara profilinriktningar: bild och form, dans, innebandy, engelska, fotboll, ishockey, ridning och ämnesfördjupning.

Tid och omfattning
Tiden för profilerna ryms i timplanen för elevens val och omfattar 110 minuter per vecka. Profilerna varar under samtliga tre år vid skolan.

Ingen tid har tagits från andra ämnen i timplanen, vilket innebär att eleverna inte tappar annan undervisning på grund av sin profilinriktning.

Resultat
Gumaeliusskolans elever trivs på skolan i stor omfattning. Vi märker också att våra elevers motivation för allt skolarbete har ökat. En anledning till detta tror vi är att eleverna ha möjlighet att själva vara med och påverka sin skolgång.

Det är många elever som söker till Gumaeliusskolan. Skolan har under åren arbetat upp ett gott rykte och där har profilvalen varit en bidragande orsak. Vi strävar hela tiden för att skapa en bra och attraktiv skola och eftersom Gumaeliusskolan är en populär skola med stort söktryck, skapar det bra förutsättningar för vår personal och våra möjligheter att rekrytera nya medarbetare.

Dela:

23 januari 2018 • 08.07

Gumaeliusskolan | Box 31510 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Karlslundsgatan 32-40
E-post: gumaeliusskolan@orebro.se | Tel: 019-21 22 40 | Kartalänk till annan webbplats | Karta Gumaelius Citylänk till annan webbplats

Örebro kommuns webbplats
Gumaeliusskolan