Skola för nyanlända

Alla barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skola. Grundskolan, som barnet oftast börjar vid sex års ålder, är obligatorisk under tio år.

Lite längre ner på sidan kan du anmäla nyanlända barn och ungdomar till skolan.

Sidan på andra språk

Om du vill ta del av den här informationen på andra språk än svenska kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk.

Välkommen till skolan i Örebro

Elev tittar på karta i skolan

Örebro kommun erbjuder alla barn och ungdomar som bor här plats i skolan. Som ny i Sverige behöver du anmäla ditt barn till skolan för att barnet ska få sin plats. Anmälnings­formulär finns längre ner på den här sidan.

Möte med vårdnadshavare och elev innan skolstart

Det är viktigt att alla elever får en trygg väg in i skolan och därför vill vi förbereda både elever och vårdnadshavare innan eleven börjar skolan. När ni anmält eleven till skolan blir ni inbjudna till ett möte där vi:

  • förklarar hur den svenska skolan fungerar,
  • fyller i en skolansökan,
  • har ett elevhälsosamtal och
  • skriver ner personuppgifter.

Samtalet genomförs med tolk på elevens modersmål. Ta med ID-handlingar till mötet.

För elever 16–19 år, ta gärna med dokument eller betyg från tidigare skolgång.

Perrongen för nyanlända barn, 6–19 år

Besöksadress: Lokaler på Engelbrektsskolan, Wadköpingsvägen 15–19.
Hitta oss på webbkartan - där du kan zooma och navigera.

Språkintroduktionsprogrammet (SPRI) för nyanlända ungdomar, 16–19 år

Besöksadress: Lokaler på Virginska gymnasiet, Fabriksgatan 46–52.
Hitta oss på webbkartan där du kan zooma och navigera.

Skolplacering

  • Alla nyanlända elever, förskoleklass – årskurs 9 (6–15 år) går på Perrongen. Under tiden på Perrongen får eleven sin skolplacering. Vi kartlägger elevens skolgång, med hjälp av Skolverkets kartläggning steg 1, och vi har kontakt med mottagande skola för att skapa en bra start.
  • Ungdomar 16–19 år går på Perrongen i cirka 6 veckor. Där kartläggs eleven med skolverkets steg 2 numeracitet och litteracitet. Dessutom gör eleven ett engelskatest och matematiktest.

Nyanländ elev – definition

Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som nu är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sju år.

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

(ur Skollagen)

Anmäl nyanlända barn och ungdomar till skolan

Anmäl barnet/ungdomen genom att fylla i formuläret.

Om barnet är yngre än sex år och ska börja i förskola eller pedagogisk omsorg ska du inte använda formuläret. Här finns information om att ansöka om plats i förskola och pedagogisk omsorg.

Uppgifter om kontaktperson
Här fyller du i uppgifter till den person som personalen på Perrongen kan vända sig till

Vårdnadshavare, god man, boende, familjehem eller annan vuxen
Kontaktpersonens relation till eleven * (obligatorisk)
Kontaktpersonens relation till elevenUppgifter om eleven/eleverna
Här fyller du i uppgifter om eleven eller eleverna som anmälan till Perrongen gäller.

Inklusive c/o-adress eller lägenhetsnummer

Skriv en elev per rad: "Förnamn Efternamn, 2007".

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera anmälan till grundskola för nyanlända till Örebro kommun, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: