Meny
  • Start
  • / Stöd, hjälpmedel och tips

Stöd, hjälpmedel och tips till dig som arbetar inom förskola och skola

Du som arbetar inom förskola och skola kan få olika typer av stöd och fortbildning från bl.a. Örebro kommun. Stödet ges oavsett om du arbetar i kommunal eller privat regi. Här finns också hjälpmedel och tips för dig som jobbar i förskola och skola.

stöd, hjälpmedel och tips - DE SENASTE INLÄGGEN

Inspiration och tips

Pedagog Örebro, som du besöker just nu, är en mötesplats på webben som syftar till att stödja pedagogers och skolledares professionella utveckling.
Gå till startsidan på Pedagog Örebro.

Barnkonventionen blir svensk lag
Bedömning

Skolverkets bedömningsportal

Här hittar du bedömningsstöd i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer eller provmaterial.

Gå till skolverkets bedömningsportal

Bedömning och betyg SPSM

Här hittar du mycket information om betyg och betygssättning.

Gå till sidan här!

Snart dags för betygssättning - "Pysa eller inte pysa"?

Artikel på Pedagog Örebro kring den ständigt aktuella frågan kring undantagssbestämmelsen och betyg.

Läs artikeln här!

 

IT-användning

Örebros handlingsplan för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022 

Hittar du här! (pdf, 342.5 kB)

Örebro kommuns objektsspecialister

Hör av dig/er till dessa om ni behöver hjälp och stöd:

Unikum, Tempus och iPads (förskola):
Jenny Tahvanainen, 019-21 15 90, jenny.tahvanainen@orebro.se

Its learning (grundskolan):
Emil Jansson, 019-21 64 11, emil.jansson@orebro.se

Assisterande verktyg:
Louise Kjellson, 019-21 67 61, louise.kjellson@orebro.se

Skolleverans (bland annat hårdvara):
Peder Andersén, 019-21 68 70, peder.andersen@orebro.se

Leder och sammordnar arbetet:
Olle Melén, 019-21 17 14, olle.melen@orebro.se

IKT Örebro

Här hittar du bl.a. guider och inspiration för vidare arbete i verktygen Office 365 samt It's Learning. Sajten riktar sig främst till pedagoger som jobbar på grundskolan och gymnasieskolan inom Örebros kommunala skolor.

Gå till IKT Örebro

Skolverkets lärportal – digitalisering

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Gå till digitaliseringsdelen i Skolverkets lärportal

Miljö-, natur- och utomshuspedagogik

Örebro naturskola

Örebro naturskola, som ligger vid Naturens hus, jobbar bland annat med lärarfortbildning inom utomhuspedagogik.

Läs mer om och anmäl dig till Örebro naturskolas fortbildningar för pedagoger

Kretsloppslandet

I denna interaktiva utställning erbjuder vi miljölektioner för de yngsta F–3, avfalls- och vattenlektioner för årskurs 4–9 samt miljölektioner för gymnasiet.

Läs mer om Kretsloppslandet och boka klassbesök

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. På MR-sidan får du tips, råd och inspiration hur du kan jobba med mänskliga rättigheter i förskola och skola.

Gå til MR-sidan här!

 

Pedagogsajter
Teknik och entreprenörskap

KomTek

KomTek erbjuder fortbildningar inom teknik och entreprenörskap för pedagoger inom förskola och grundskola.

Läs mer om och anmäl dig till KomTeks fortbildningar för pedagoger

UF - Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) erbjuder bl.a. utbildningar och läromedel för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan.

Läs mer om UF - ung företagsamhet

Gå till UF:s lärarsida

Finn upp!

Finn upp! är ett kostnadsfritt verktyg för dig som vill arbeta med entreprenöriellt lärande via Lgr 11. 

Gå till Finn upp!

Skolverkets lärportal – teknik

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Gå till teknikdelen i Skolverkets lärportal

Undervisning

24 digitala tips för klassrummet

Vår julkalender 2018 tipsade om ett digitalt hjälpmedel varje dag.
Sammanställningen hittar du här!

Tips till dig som är ny lärare

UR har en webbplats med samlade tips och råd till nya lärare.
Gå vidare till UR-sidan "Nya lärare"

Värdegrund

Vägledande samspel (ICDP)

Vägledande samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn.

Anmäl dig till vägledarutbildningar och nätverksmöten

Läs mer om ICDP på orebro.se.

Skolverkets lärportal - värdegrund

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina koll

Gå till värdegrundsdelen i Skolverkets lärportal

Fortbildning

Didaktiska nätverk

RUC erbjuder bl.a. kostnadsfria ämnesdidaktiska nätverk för pedagoger och skolledare.
Se program för aktuella didaktiska nätverk och anmäl

Lotsens fortbildningar

Lotsen erbjuder en mängd fortbildningar för personal inom förskola och skola
Här hittar du Lotsens alla kurser och fortbildningar

Pedagog Örebros kalendarium

Här hittar du aktuella kurser och fortbildningar för dig som är pedagog

Skolverkets sida om kompetensutveckling

Här finns mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer.

Stöd till din verksamhet

Digital teknik

Örebros handlingsplan för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022

Hittar du här! (pdf, 342.5 kB)

Örebro kommuns objektsspecialister

Hör av dig/er till dessa om ni behöver hjälp och stöd:

Office 365
KOD-center: Martin Frisén, 21 47 07 martin.frisen@orebro.se
och Martin Tesell 21 53 82 martin.tesell@orebro.se

Unikum, Tempus och iPads (förskola)
Jenny Tahvanainen, 019-21 15 90, jenny.tahvanainen@orebro.se

It´s learning (grundskolan) samt iPads (grundskolan)
Emil Jansson, 019-21 64 11, emil.jansson@orebro.se

Assisterande verktyg
Louise Kjellson, 019-21 67 61, louise.kjellson@orebro.se

Skolleverans (bland annat hårdvara)
Peder Andersén, 019-21 68 70, peder.andersen@orebro.se

Leder och sammordnar arbetet.
Olle Melén, 019-21 17 14, olle.melen@orebro.se

Studi.se

Ett flerspråkigt digitalt läromedel som utgår från kunskapskraven i årskurs 9, men som finns tillgängligt för alla elever och all personal inom Örebro kommun oavsett huvudman.

Gå till Studi.se

Office 365

Officepaketet (bl.a.word, power point och exel) för elever och pedagoger inom Örebros kommunala skolor

Logga in på office 365

Funktionsnedsättning hos barn eller elev

Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder, så kallat tilläggsbelopp.

Läs mer och ansök om tilläggsbelopp

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Läs mer om Lotsen 

Hörsel och ljudmiljö

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Läs mer om Lotsen

Miljö-, natur- och utomshuspedagogik

Örebro naturskola

Örebro naturskola, som ligger vid Naturens hus, jobbar bland annat med lärarfortbildning inom utomhuspedagogik.

Läs mer om Örebro naturskola

Normbrytande beteende och/eller frånvaroproblematik i skolan

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Kompassens verksamhet ingår sedan hösten 2019 i Lotsen.

Läs mer om Lotsens verksamhet här!

 

Nyanlända föräldrar, barn och ungdomar

Nyanlända elever i skolan

Här får du som arbetar i skolan information som rör nyanlända elevers skolgång.

Gå till webbplatsen

Perrongen

Hos Perrongen får nyanlända föräldrar, barn och ungdomar information om den svenska skolan och förbereds inför skolstarten.

Läs mer om Perrongen

Skapande i grundskolan

Skapande skola

Skolor inom Örebro kommun kan sedan starten 2008 söka "Skapande skola-bidrag" och på så sätt få möjlighet till avgiftsfria kulturupplevelser. Bidraget får bl.a. användas till inköp av professionell kulturverksamhet och insatser som främjar elevernas eget skapande.

Läs mer om Skapande skola

Kulturskolan

I örebro samverkar Kulturskolan och grundskolan för att elever ska få möjlighet till kulturupplevelser som är avgiftsfria.

Läs mer om Kulturskolan och skolans samverkan

Språk-, läs- och skrivutveckling

Portal för läs, språk och skrivutveckling på Pedagog Örebro

Här hittar du information från nätverksträffarna både lokalt och regionalt. Du hittar också länk- och litteraturtips till dig som vill jobba med dessa frågor i klassrummet.

Gå till portalen här!

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Läs mer om Lotsen

Överlämnande från grundskolan till gymnasieskolan
Studiehandledning och modersmålsundervisning

Elever som pratar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i grundskolan och i gymnasieskolan.

Läs mer om modersmålsundervisning

Stöd till elever utanför ordinarie verksamhet

Neuropsykiatrisk problematik

Stöd för– dig som har svårt att få vardagen att fungera och har, eller tror att du har ADHD, Autismspektrumtillstånd eller liknande neuropsykiatriska svårigheter. Om du är 15–24 år och skriven i Örebro kommun kan du vända dig till NP resurs och samverkan, om du t.ex. behöver stöd, vägledning och strategier för att klara vardagen bättre.

Läs om NP-resurs och samverkan här!

Samba – samverkansledning för barns och ungas bästa

Ibland har barn och ungdomar en problematik och/eller en livssituation som medför att både den unge och familjen behöver stöd och insatser från flera olika verksamheter inom kommunen och Region Örebro län. Sambasamordnarnas uppdrag är att utifrån en helhetssyn, med barns och ungas bästa i fokus, organisera och leda samverkansarbetet.
Här hittar du kontaktuppgifterna

Sjukhusskolan

Sjukhussskolan fungerar som en bro till hemskolan och ger eleverna kontinuitet i lärandet. Undervisningen vill också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför den fortsatta skolgången.

Läs mer om Sjukhusskolan

Stöd till unga föräldrar

Unga mammor och pappor

Unga mammor och pappor är en öppen verksamhet dit unga föräldrar kan vända sig för att få råd och tips i sitt föräldraskap.

Läs mer om Unga mammor och pappor

Unga mammor och pappor på Facebook

Om avdelningen Centralt skolstöd

Centralt skolstöd är en avdelning som består av olika verksamheter som alla syftar till att stötta och utveckla förskolan och skolan i Örebro kommun.
Läs mer om Centralt skolstöds verksamheter

Kvalitetsutvecklare

Kvalitetsutvecklarna arbetar med att stödja skolledare och arbetslag för att öka måluppfyllelsen i kommunens skolor.
Läs inlägg på KU-bloggen här!

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Publicerad: 29 september 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se