Meny

Kompetensutveckling

Här får du reda på vad som händer i Örebro inom språk- läs- och skrivutveckling. Det kan exempelvis vara nätverksträffar, kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser som arrangeras av Förvaltning förskola och skola, Skolverket eller Regionalt utbildningscenter (RUC).

Bygga svenska

Nätverksträffar Bygga svenska riktar sig till lärare som undervisar flerspråkiga elever i årskurs 1-9. Fokus ligger på att arbeta med bedömningsstödet Bygga svenska, men även frågor som rör arbetet med flerspråkiga elever.
Mer information hittar du här

Hitta språket – Hitta matematiken

Hitta språket – Hitta matematiken vänder sig till pedagoger som arbetar i förskoleklass. Vid träffarna kommer deltagarna arbeta kollegialt med att sätta sig in i materialen samt resonera kring de pedagogiska rekommendationerna.
Mer information hittar du här (pdf, 148.5 kB)

Workshop kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken – framgångsfaktorer och fallgropar

Målgrupp:

Pedagoger som arbetar i förskoleklass

Detta är en workshop för pedagoger i förskoleklass som har arbetat med kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Under träffen kommer du få möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra som också har arbetat med kartläggningen. Träffen bygger på deltagarnas behov och frågor kring hur man arbetar vidare.

När?

Torsdagen den 23 januari klockan 14.30-16.30. Anmäl dig här!

Nätverksträffar Språk-, läs- och skrivutveckling

Nätverksträffarna riktar sig till samtliga lärare från förskola och skola som har intresse av språk-, läs- och skrivutvecklingsfrågor. Inriktning för träffarna varierar från tillfälle till tillfälle.
Mer information om lokalt och regionalt nätverk hittar du här

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Språkdidaktiska nätverk (RUC) samordnas av Regionalt utbildningscentrum. Skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet presenteras och diskuteras. Ämnet varierar från gång till gång. Träffarna riktar sig till all personal inom förskola och skola, forskare, doktorander och lärarutbildare.
Mer information hittar du här! (extern länk)

Senast uppdaterad: 9 januari 2020

Publicerad: 1 november 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se