Meny

Regionalt nätverk Örebro län

Språkets betydelse för lärande kan inte nog betonas.

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära vilket gör att dess betydelse är av största vikt för elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen.” (Lgr 11)

Varför behöver en kommun en språk-, läs- och skrivutvecklare?

En språk-, läs- och skrivutvecklare ger huvudmän, förskolechefer och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan till exempel handla om att:

  • Följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet ute på skolorna
  • Prioritera och organisera utvecklingsinsatser
  • Ordna pedagogiska samtal och lyfta forskning inom området

Språk-, läs- och skrivutvecklaren kan exempelvis samla grupper av lärare, handledare och förstelärare där lärandet utifrån ett medvetet förhållningssätt kan utvecklas. Stödet kan också bidra till att skapa strukturer som kan finnas kvar även efter fortbildningssatsningar som t ex efter att statsbidraget har upphört.

Varför behövs ett nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare?

Ett nätverk bidrar till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.

  • Ett nätverk bidrar till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete med att förbättra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning.
  • Samla språk-, läs- och skrivutvecklare från olika kommuner i regionen för erfarenhetsutbyte
  • Följa och sprida forskningsresultat inom området
  • Signalera behov av kompetensutveckling
  • Vara ett stöd och en resurs för rektorer och förvaltningschefer i regionen
  • Vara en länk mellan Örebro universitet och regionens kommuner
  • Organisera och samordna fortbildning och kompetenshöjande insatser inom språk-läs och skrivutveckling för pedagoger i regionen
Dokumentation från träffarna

Senast uppdaterad: 24 april 2019

Publicerad: 12 december 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se