Meny

Lokalt nätverk Örebro kommun

Språkets betydelse för lärande kan inte nog betonas.

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära vilket gör att dess betydelse är av största vikt för elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen.” (Lgr 11)

Varför behövs ett lokalt nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklingsfrågor?

Ett nätverk bidrar till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.

  • Vara ett stöd och en resurs för rektorer i kommunen.
  • Ett nätverk bidrar till ett utveckla och förbättra pedagogernas kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
  • Samla kompetenta pedagoger från olika skolor i kommunen för erfarenhetsutbyte som sprider positiva ringar på vattnet.
  • Följa och sprida forskningsresultat inom språkutvecklande arbetssätt i kommunen.
  • Signalera behov av kompetensutveckling på skolorna.
  • Vara en länk mellan Örebro universitet och skolorna i kommunen.
  • Organisera och samordna fortbildning och kompetenshöjande insatser inom språk-läs och skrivutveckling för pedagoger i kommunen.
Dokumentation från träffarna

Senast uppdaterad: 5 september 2019

Publicerad: 12 december 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se