Meny

Skicka vidare!

Här uppmärksammar vi regelbundet en av våra kollegor! Enligt det klassiska skicka-vidare-konceptet, kommer varje pedagog som intervjuas ställa frågor till en kollega, någonstans i kommunen. Frågorna vidarebefordras av oss och sidan fylls efterhand av en mängd pedagogporträtt. Bara att vara på tå – nästa gång kan det vara din tur att skicka vidare!

Pratbubbla med texten Hallå kollega!

Madelene Forsmark

Lärare på Gumaeliusskolan

– Vad är den främsta anledningen till att du blev lärare?
– Nämn ett betydande lärarminne som värmer ditt hjärta lite extra.
– Vilken är den största utmaningen i din yrkesvardag?

Ulf Nilson

Förstelärare på Adolfsbergsskolan

– Vad var det som gjorde att du valde att bli lärare?
– Vilka (metoder)? använder du för att engagera elever?
– Hur ser en drömdag på skolan ut?

Lisa Halldin

Lärare på Mellringeskolan

– Vad är det absolut bästa med att vara lärare?
– Hur skulle skolan se ut om du fick fria händer att bestämma?
– Vilken är den största utmaningen du möter i vardagen som lärare?

Hanna Fridström

Idrottslärare på Idrottsgymnasiet, Virginska gymnasiet

– Vad tycker du är det absolut bästa med läraryrket?
– Hur motiverar du dina elever att ta ansvar för sitt eget lärande?
Utifrån din roll som lärare även för idrottslärarutbildningen på universitetet – finns det något som du upplever att studenterna inte har med sig från grundskolan/gymnasieskolans idrott och hälsa-utbildning? ?

Bild på Anna Ragnarsson Preinert

Anna Ragnarsson Preinert

Anna Ragnarsson Preinert

Rektor på Språkintroduktionsprogrammet

– Vad brinner du mest för i ditt uppdrag?
– Vilket är ditt bästa minne som skolledare?
– Om du fick drömma, vad i gymnasieskolan skulle du helst vilja utveckla?

Bild på Bo Eklundh

Bo Eklundh

Bo Eklundh

Lärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik, Idrottsgymnasiet, Virginska gymnasiet

– Vad är det viktigaste du vill skicka med dina elever inför framtiden?
– Vad är den största utmaningen i ditt läraryrke?
– Vad är det största glädjeämnet för dig som lärare?

Sara Grundel

Lärare och profilutvecklare på Nya Karlslundsskolan

– Vad fick dig att bli lärare?
– Vilken är den största utmaningen i att få rörelseglädje för alla?
– Vad får dig att må bra som lärare?

Bild på Joacim Strömberg

Joacim Strömberg

Specialpedagog på Nikolaiskolan

– Berätta om hur det är att starta upp andra läsåret på en nyöppnad skola?
– Vad har du lärt dig under ert första år på Nikolai?
–Vilket är din häftigaste utmaning som specialpedagog?

Bild på Mia Aversjö

Mia Aversjö

Rektor på Komvux Sfi

– Vad är viktigast i ditt ledarskap?
– Vilka är de största utmaningarna med att vara rektor?
– Vilka skillnader ser du i rektorsrollen om du jämför skolan och Komvux?

Bild på Jonatan Haake

Ulrika Trillkott

Lärare matematik, NO och teknik på Lillåns skola F-6

– Hur arbetar du med kooperativt lärande?
– Du har mycket god studiero på din lektioner, vad är framgångsreceptet för det?
– Efter många år som mattelärare vilket är ditt bästa tips till en nyexaminerad mattelärare?

Bild på Eva Ekdahl

Eva Ekdahl

Eva Ekdahl

Förstelärare på Hovstaskolan F-6

– Vad är det bästa med att vara lärare tycker du?
– Hur har matematiklyftet förändrat din undervisning i matematik?
– Om du fick önska en förändring inom skolan för att underlätta för dig som lärare, vad skulle det vara?
Bild på Jonatan Haake

Jonatan Haake

Idrottslärare på Glanshammars skola

– Du har introducerat Brain Breaks på Glanshammars skola. Vad innebär det?
– Du håller också på att starta ett arbete med extra Puls-pass för en del elever. Kan du berätta om tankarna kring detta?
– Vad är det bästa med att vara idrottslärare?

Lotta Sörman

Pedagog på Nora naturskola och Wallerska skolan

– Vilka är de största vinsterna med utomhuspedagogik?
– Kan du ge tips till någon som känner sig osäker att vara ute med sin elevgrupp?
– Berätta om någon lyckad naturupplevelse.

Bild på Åsa Edlund

Åsa Edlund

Förstelärare på Glanshammars skola

– Du är kvinna och undervisar i ett traditionellt manligt ämne. På vilket sätt tror du att det påverkar din undervisning och elevernas syn på ämnet?
– Har du något lyckat exempel på ämnesövergripande arbete som du vill dela med dig av?
– Vad är det du vill dela med dig av till dina slöjdkollegor (och kanske till andra kollegor också)?

Helena Andersson

Förstelärare på Hovstaskolan

– Varför blev du lärare?
– Vilka är de största utmaningarna i ditt yrke?
– När känner du dig riktigt nöjd som lärare?

Senast uppdaterad: 27 mars 2020 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se