Meny

Nätverksträffar kring Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska

Ett nytt läsår är på gång och nu erbjuder vi en ny omgång nätverksträffar för de pedagoger som tidigare inte deltagit vid dem.

Bygga svenska, är ett bedömningsmaterial som hjälper pedagogen att få koll på flerspråkiga elevers utveckling i det svenska språket, samt det bedömningsmaterial som rekommenderas av Skolverket när det gäller för 7-9-skolorna att upprätta en individuell studieplan där nyanlända elevers språkutveckling ska dokumenteras.

Sedan vårterminen 2019 ska Bygga svenska användas inom de kommunala grundskolorna som komplement vid övergången till gymnasiet och vid stadieövergångar i grundskolan, för de elever som inte uppnår kunskapskraven i svenska som andraspråk. Nätverksträffarna erbjuds som ett stöd i implementeringen av materialet på kommunens skolor. De skapar även goda möjligheter till kollegialt lärande kring undervisning med flerspråkiga elever.

Träffarna vänder sig i första hand till lärare i svenska som andraspråk (sva) eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9. Dessa nätverksträffar kommer under vårterminen slås samman med det befintliga nätverket som funnits sedan höstterminen 2017.

Under nätverksträffarna kommer deltagarna att

  • bekanta sig med bedömningsstödet genom att prova på att göra bedömningar och analysera dem,
  • resonera kring pedagogiska rekommendationer både till undervisning i sva och till övriga undervisande lärare,
  • arbeta för implementering av materialet på respektive skola.

Det är tre träffar under höstterminen och fyra under vårterminen. Då träffarna bygger på varandra kan man inte starta med vårterminens träffar, eftersom de är en fortsättning av höstens arbete.

Träffarna kommer att vara i skolförvaltningens lokaler på Ringgatan 32.

Anmälan görs för hela terminen och följande datum gäller för höstterminen

Träff 1 – tisdag 10/9 kl.14.45-16.45 Lokal: Vänsterdojan, vån 3

Träff 2 – torsdag 17/10 kl.14.45-16.45 Lokal: Vänsterdojan, vån 3

Träff 3 – tisdag 10/12 kl.14.45-16.45 Lokal: Vänsterdojan, vån 3

Har frågor kontakta jennypher.lofgren@orebro.se (019-21 11 86) eller barbara.andersson@orebro.se (019-21 24 14 )

Senast uppdaterad: 1 november 2019

Publicerad: 17 juni 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se