Europa minskar avfallet 2017 - Vill du och din klass bli ”sopsmarta”?

Välkomna till årets temavecka!

Vi bjuder vi in alla elever i årskurserna 4–6 i Örebro kommun till en annorlunda, lärorik och rolig lektion. Årets tema är: kläder, prylar och sopberg!

När?

17 nov – 28 november

Var?

Tekniska Kvarnen, Kretsloppslandet

Transport

Ni blir hämtade och lämnade vid er skola med buss som vi ordnar.

Förtäring

Vi bjuder alla på fika!

Innehåll

Under 2,5 timme lär vi oss mer om hur vår tids konsumtion av kläder och prylar skapar miljöproblem och sopberg. Vi kan genom ett förändrat och mer ansvarstagande beteende minska mängden avfall och därigenom minska vår miljöpåverkan. T.ex. genom att laga, låna och återanvända! Det är sopsmart!

Genomförandet

Vi startar i vårt mysiga Välkomstrum med film och en introduktionslektion. Därefter fortsätter vi genom huset och arbetar med värderingsövningar, gruppuppgifter, besöker den interaktiva avfallsutställningen i Kretsloppslandet. Vi avslutar med fika och att samla förslag till hur vi kan minska sopberget, både som individ och som klass.

FULLBOKAT!

Vad är Europa minskar avfallet?

För nionde året i rad drar EU-projektet Europa minskar avfallet igång.

Årets tema: Repair and reuse – give it a second life! Projektet går ut på att alla länder inom EU under en och samma vecka, 18-26 november, fokuserar och lyfter frågor kring att minska avfallsmängderna på olika sätt.

De senaste 20 åren har avfallsmängderna ökat med 36 procent i Sverige och framtiden ser inte så ljus ut. Enligt en undersökning från Världsbanken för några år sedan kan mängden avfall i hela världen öka med 72 (!) procent inom tio år. Det måste vi göra något åt.

Syfte och mål med besöket

Syfte:

Eleverna ska genom besöket få förståelse för

• att de genom val i vardagen kan påverka mängden
avfall i vårt samhälle

• att de genom sina val påverkar miljön och de
naturresurser som finns.

Mål:

Eleverna ska under besöket bli medvetna om

• ”avfallstrappans” olika steg och vikten av att försöka
hålla sig på de översta stegen

• ”hållbar utveckling” i sin enklaste betydelse.

Utöver mål och syfte ska besöket vara en upplevelse för alla sinnen som förhoppningsvis ger ett leende på läpparna!

Varmt välkomna!


/Teknik- och miljöpedagogerna

Mita Moberg och Svante Ivarsson

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017

Publicerad: 18 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?