Meny

Kalendarium

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompentensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det! pedagogorebro@orebro.se

 

Vecka 39

RUC - FÖRSKOLEDIDAKTISKT NÄTVERK
NÄR: 25 september, kl. 15.45-18
VAD: Nätverksträff med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal inom skola och förskola
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

RUC - SPRÅKDIDAKTISKT NÄTVERK
NÄR:  26 september, kl. 15.15-17
VAD: Nätverksträff med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal inom skola och förskola
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

Systematiskt arbete med barn och ungas delaktighet
NÄR: 28 september, kl. 7.30-8.30
VAD: Inspirationsföreläsning
VAR: Kupolen, rådhuset, Drottninggatan 9
ARRANGÖR: Kommunstyrelseförvaltningen
MÅLGRUPP: Medarbetare som möter barn och unga i sitt vardaglga arbete.
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Drop in, men om man vill ha frukost krävs anmälan senast 23/9.

Arrangemanget är nu fulltecknat och det är inte längre möjligt med drop in.

Vi undersöker möjligheter att kunna erbjuda ytterligare ett tillfälle längre fram. Kontakta sara.d.gustavsson@orebro.se om ni är intresserade av detta, så kommer ni få information om ytterligare tillfälle.

SAMVERKAN - ÄR DET SVÅRT?
NÄR: 28 september, kl. 8.30-11.30 (sista anmälan 14/9)
VAD: Utbildningsdag
VAR: Förvaltningskontoret, Ringgatan 32, Lokal Dojan, våning 3
ARRANGÖR: Centrum för samverkan
MÅLGRUPP: Personal i förskola och skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Förmiddagskaffe med smörgås ingår.

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 40

RUC - Skolledarnätverket
NÄR:  1 oktober, kl. 13-16 (sista anmälan 24 september)
VAD: Nätverksträff med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal inom skola och förskola
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

TILLVERKA BILDSTÖD

NÄR: 1 oktober, kl. 14.30 - 17.00
VAD: Workshop kring InPrint 3 och hur kan det användas
VAR: Vinön, Stadsbyggnadshus, Tomtagatan 9
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Pedagoger i förskola och skola
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionsvariationer (Träff 1 av 5)
NÄR: 1 oktober, kl. 15.00 – 16.30 (sista anmälan 14 september)
VAD: Kurs
VAR: Centralt skolstöd, Perrongen, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Du som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer
(NPF), som autismspektrum och ADHD i ditt pedagogiska arbete i grundskolan och gymnasiet.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Föreläsning och workshop Bordercrossing
NÄR: 2 oktober, kl. 9-16
VAD: Föreläsning av pedagoger för pedagoger. Heldagsutbildning
VAR: Tegelbruket och Bordercrossings ateljé
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Pedagoger i förskolan
KOSTNAD: 500 kr

Läs mer och anmäl dig här!

Talsyntes och skrivstöd
NÄR: 4 oktober, kl. 14-17
VAD: Utbildningstillfälle
VAR: Stadsbyggnadshus 2, Vinön, Tomtagatan 9 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: All personal inom skolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 41

Skriva med symbolstöd - skriva dokument

NÄR: 8 oktober kl. 14.30-16.30
VAD: Utbildning
VAR: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: All personal inom skolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

FÖRÄLDRAFRITT PÅ NÄTET - OM BARN OCH UNGAS LIV PÅ NÄTET
NÄR:  9 oktober
VAD: Föreläsning
VAR: City konferenscenter
ARRANGÖR: Nya strömningar
MÅLGRUPP: Alla som är intresserade
KOSTNAD: 640 kr plus moms

Läs mer och anmäl dig här!

Diskussionsträffar om språkstörning (Träff 1 av 3)
NÄR: 10 oktober, kl. 15.00 – 16.30
VAD: Diskussionsträffar
VAR: Information om lokal skickas ut via mail en vecka
innan första tillfället. 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Specialpedagoger och pedagoger i förskoleklass till år 3. 
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

FRAMTIDENS SKOLA
NÄR: 10-11 oktober
VAD: Konferens
VAR: Scandic Foresta, Lidingö
ARRANGÖR: Teknologisk Institut
MÅLGRUPP: Alla som arbetar inom skola och utbildning
KOSTNAD: 2 495 kr - 3 495 kr beroende på när man anmäler sig

Läs mer och anmäl dig här!

Kvalitetskonferens "Mycket bättre tillsammans"
NÄR: 11 oktober,
VAD: Intern kvalitetskonferens
VAR: Conventum Kongress
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Alla inom förskola, skola och gymnasieskola
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Vikarieersättning är 1 200 kr per verksamhet och utbetalning sker med automatik till varje enhet efter konferensen.

Läs mer och anmäl dig här!

Stöd för läsning och skrivning i IPAD

NÄR: 11 oktober, kl. 14.30-16.30
VAD:  Utbildning och workshop
VAR: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: All personal inom skolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

SYMPOSIUM 2018 - LITTERACITETER OCH FLERSPRÅKIGHET
NÄR: 11-12 oktober (Anmälan öppnar 16 april)
VAD: Nationell konferens
VAR: Stockholms universitet
ARRANGÖR: Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)
MÅLGRUPP: Lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen.
KOSTNAD:  3 500 kr (2500 kr om du bokar din biljett före 16 maj)

Läs mer och anmäl dig här!

Lek och samspel (träff 1 av 3)
NÄR: 12 oktober
VAD: Kurs
VAR: Stadsbyggnadshus 2, Sessionssalen Tomtagatan 9 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Pedagoger i förskolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 42

RUC - Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk
NÄR:  15 oktober, kl. 15.15-17 (sista anmälan 8 oktober)
VAD: Nätverksträff med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal inom skola och förskola
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

Framgångsrik undervisning i helklass - Besvärliga klasser 2.0
NÄR: 15 oktober, kl. 18 - 21
VAD: Föreläsning
VAR: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro
ARRANGÖR: Stefan Hertz
MÅLGRUPP: Lärare, från förskoleklass till gymnasiet.
KOSTNAD: 685 kr, ex moms.

Läs mer och anmäl dig här!

Diskussionsträffar om språkstörning (Träff 2 av 3)
NÄR: 17 oktober, kl. 15.00 – 16.30
VAD: Diskussionsträffar
VAR: Information om lokal skickas ut via mail en vecka
innan första tillfället. 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Specialpedagoger och pedagoger i förskoleklass till år 3. 
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Örebro län
NÄR: 18 oktober, kl. 9-16
VAD:  Heldagsutbildning
VAR: Conventum, Studion, Olof Palmes torg 1 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Pedagoger och skolledare i samtliga skolformer
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Diskussionträffar för dig som arbetar i elevhälsoteam i skolan
NÄR: 19/10, 23/11, 11/1, 15/2, 29/3, 26/4,
Första och sista tillfället 13.00 – 16.00, Övriga tillfällen 13.00 – 15.00
VAD: Diskussionsträffar
VAR: Information om lokal skickas ut via mail en vecka innan första tillfället. 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Rektor och elevhälsoteam
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Systematiskt arbete med barn och ungas delaktighet
NÄR: 19 oktober, kl. 7.30-8.30
VAD: Inspirationsföreläsning. Helena Yourston, specialpedagog och Mia Lingåker, förskollärare inom förvaltningen förskola/skola berättar om praktiska erfarenheter och arbetssätt för barns delaktighet, så som barnkonsekvensanalyser och integritetsarbete.
VAR: Kupolen, rådhuset, Drottninggatan 9
ARRANGÖR: Kommunstyrelseförvaltningen
MÅLGRUPP: Medarbetare som möter barn och unga i sitt vardaglga arbete.
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Drop in, men om man vill ha frukost krävs anmälan senast 12/10

Anmäl dig här!

Arrangemanget har ett begränsat antal platser och drop in är möjligt i mån av plats men då ingår ej frukost.

ÖREBROVECKAN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
NÄR: 20 – 25 oktober
VAD: Temavecka
VAR: Örebro
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Alla som är intresserade
KOSTNAD: Kostnadsfritt


Vecka 43

BYGGA SVENSKA - SKOLVERKETS BEDÖMNINGSSTÖD (Träff 2 av 3)
NÄR: 22 oktober, kl. 14.45-16.45
VAD: Nätverksträff
VAR: Högerdojan, vån3, Ringgatan 32, Örebro
ARRANGÖR: Örebro kommuns SKUA-utvecklare 
MÅLGRUPP: Lärare i svenska som andraspråk eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC - Musikdidaktiskt nätverk
NÄR:  23 oktober, kl. 15.15-17 (sista anmälan 16 oktober)
VAD: Nätverksträff med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal inom skola och förskola
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

Nätverksmöte för övergångssamordnare
NÄR: 24 oktober, kl. 14-16 (sista anmälan 15 oktober)
VAD: Nätverksträff
VAR: Rudbecksgymnasiet, Miniaulan vån.4 ingång B i den glasade korridoren.
ARRANGÖR: Referensgruppen för övergångssamordnare
MÅLGRUPP: Övergångssamordnare
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Diskussionsträffar om språkstörning (Träff 3 av 3)
NÄR: 24 oktober, kl. 15.00 – 16.30
VAD: Diskussionsträffar
VAR: Information om lokal skickas ut via mail en vecka
innan första tillfället. 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Specialpedagoger och pedagoger i förskoleklass till år 3. 
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 44

Lärardagen för förskolan
NÄR: 29 oktober, kl. 8-12
VAD: Fortbildningsdag
VAR: Conventum
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Personal i förskolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Mer information kommer!

Skolforum
NÄR: 29-30 oktober
VAD: Fortbildningsdagar och mässa
VAR: Stockholmsmässan
ARRANGÖR: Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet
MÅLGRUPP: Lärare, skolledare, förskollärare, pedagoger eller alla som jobbar med förvaltningsfrågor.
KOSTNAD: Se länk nedan för information!

Läs mer och anmäl dig här!

GIH:s idrotts- och hälsokonvent
NÄR: 29-30 oktober
VAD: Konvent
VAR: GIH, Stockholm
ARRANGÖR: GIH
MÅLGRUPP: Lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger, fritidspedagoger och förskollärare.
KOSTNAD: 1 dag 2200 kr, 2 dagar 2800 kr.

Läs mer och anmäl dig här!

Lärarutbildardagen
NÄR: 31 oktober, kl. 8.00 - 13.00 (sista anmälan 16 oktober)
VAD: Utbildningsdag
VAR: Konsertsalen, Musikhögskolan, Örebro universitet
ARRANGÖR: Örebro universitet
MÅLGRUPP: Peadgoger och skolledare
KOSTNAD: Kostnadsfritt. Anmälan är dock bindande fr.o.m. 16 oktober. Avbokning
efter detta datum eller no show debiteras med 300 SEK exklusive moms. 

Läs mer och anmäl dig här!

Forskning pågår!
NÄR: 31 oktober, kl. 08.00-16.30 (sista anmälan 17 oktober)
VAD: Konferens
VAR: Pedagogen, Hus A, Västra hamngatan 25, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
ARRANGÖR: Göteborgs universitet
MÅLGRUPP: Personer som arbetar inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn.
KOSTNAD: 300 SEK (exl. moms). Lunch ingår!

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 45

Lek och samspel (träff 2 av 3)
NÄR: 9 november
VAD: Kurs
VAR: Stadsbyggnadshus 2, Sessionssalen Tomtagatan 9 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Pedagoger i förskolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 46

Kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionsvariationer (Träff 2 av 5)
NÄR: 13 november, kl. 15.00 – 16.30 (sista anmälan 14 september)
VAD: Kurs
VAR: Centralt skolstöd, Perrongen, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Du som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer
(NPF), som autismspektrum och ADHD i ditt pedagogiska arbete i grundskolan och gymnasiet.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 47

Föreläsning och workshop Bordercrossing
NÄR: 21 november, kl. 9-16
VAD: Föreläsning av pedagoger för pedagoger. Heldagsutbildning
VAR: Tegelbruket och Bordercrossings ateljé
ARRANGÖR: Örebro kommun
MÅLGRUPP: Pedagoger i förskolan
KOSTNAD: 500 kr

Läs mer och anmäl dig här!

Utmaningar för elevhälsan
NÄR: 22-23 november
VAD: Konferens - tema förebyggande arbete
VAR: Lustikulla konferens, Liljeholmsvägen 18, Stockholm.
ARRANGÖR: Gothia fortbildning
MÅLGRUPP: För dig som arbetar inom elevhälsan och andra intresserade
KOSTNAD:  4990 kr per person exkl. moms. Gå 4 betala för 3.

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 48

BYGGA SVENSKA - SKOLVERKETS BEDÖMNINGSSTÖD (Träff 3 av 3)
NÄR: 27 november, kl. 14.45-16.45
VAD: Nätverksträff
VAR: Högerdojan, vån3, Ringgatan 32, Örebro
ARRANGÖR: Örebro kommuns SKUA-utvecklare 
MÅLGRUPP: Lärare i svenska som andraspråk eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 49

Vägledning till dig som möter föräldrar med kognitiva svårighet
NÄR: 7 december, kl. 09–12. Kaffe och registrering från kl. 08.30
VAD: Föreläsning
VAR: Wilandersalen, USÖ 
ARRANGÖR: Region Örebro län, habilitering och hjälpmedel
MÅLGRUPP: Ni som möter föräldrar med kognitiva svårigheter
KOSTNAD: Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här! (pdf, 242.1 kB)

Lek och samspel (träff 3 av 3)
NÄR: 7 december, kl. 9-10.30
VAD: Kurs
VAR: Stadsbyggnadshus 2, Sessionssalen Tomtagatan 9 
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Pedagoger i förskolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 50

Litteraturläsning i fokus
NÄR: 14 december
VAD: Konferens och workshop
VAR: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.
ARRANGÖR: Gothia fortbildning
MÅLGRUPP: Svensklärare på högstadiet och gymnasiet
KOSTNAD: 2990 kr vid bokning senast 31 oktober.

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 3

Kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionsvariationer (Träff 3 av 5)
NÄR: 16 januari, kl. 15.00 – 16.30 (sista anmälan 14 september)
VAD: Kurs
VAR: Centralt skolstöd, Perrongen, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Du som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer
(NPF), som autismspektrum och ADHD i ditt pedagogiska arbete i grundskolan och gymnasiet.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 7

Kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionsvariationer (Träff 4 av 5)
NÄR: 14 februari, kl. 15.00 – 16.30 (sista anmälan 14 september)
VAD: Kurs
VAR: Centralt skolstöd, Perrongen, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Du som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer
(NPF), som autismspektrum och ADHD i ditt pedagogiska arbete i grundskolan och gymnasiet.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 12

Kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionsvariationer (Träff 5 av 5)
NÄR: 18 mars, kl. 15.00 – 16.30 (sista anmälan 14 september)
VAD: Kurs
VAR: Centralt skolstöd, Perrongen, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Du som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer
(NPF), som autismspektrum och ADHD i ditt pedagogiska arbete i grundskolan och gymnasiet.
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 17

VÄRLDSBOKDAGEN
NÄR: 23 april
VAD: Allmän temadag
Hur firar ni Världsbokdagen på er skola? Uppmärksammar ni denna dag på något speciellt sätt? Hör i så fall av er till oss på Pedagog Örebro, så kanske vi kommer ut och gör ett reportage om just er!

Läs mer om Världsbokdagen här!

Vecka 19

FRITIDSHEMMETS DAG
NÄR: 7 maj
VAD: Allmän temadag
Hur firar ni Fritidshemmets dag på er skola? Uppmärksammar ni denna dag på något speciellt sätt? Hör i så fall av er till oss på Pedagog Örebro, så kanske vi kommer ut och gör ett reportage om just er!

Läs mer om Fritidshemmets dag här!

Vecka 20

FÖRSKOLANS DAG
NÄR: 16 maj
VAD: Allmän temadag
Hur firar ni Förskolans dag på er förskola? Uppmärksammar ni denna dag på något speciellt sätt? Hör i så fall av er till oss på Pedagog Örebro, så kanske vi kommer ut och gör ett reportage om just er!

Läs mer om Förskolans dag här!

TBA

Centralt skolstöds öppna föreläsning
NÄR: 
VAD: Öppen föreläsning
VAR: Perrongen, Centralt skolstöd. Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se karta med vägbeskrivning!
ARRANGÖR: Centralt skolstöd
MÅLGRUPP: Alla som är intresserade
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

RUC - Nätverk
NÄR: 
VAD: Nätverksträff med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal inom skola och förskola
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

Evenemangets titel
NÄR: 
VAD: 
VAR: 
ARRANGÖR:
MÅLGRUPP:
KOSTNAD: 

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad: 21 september 2018

Publicerad: 3 november 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se