Meny

Föreläsningar inom Introduktionsutbildningen

Här lägger vi upp alla föreläsningar från introduktionsutbildningen, så att du kan titta på dem i efterhand.

Utbildningsblock 8 - 21 maj2018

Föreläsning med Birgitta Åström och Carin Niklasson

 • Barnhälsa - Elevhälsa
 • Särskilt stöd
 • Extra anpassningar

Utbildningsblock 7 - 23 april 2018

Föreläsning med Chatrin Tageson

 • Barn och elever i olika åldrar
 • Tvåspråkighet och inlärning

Utbildningsblock 6 - 26 mars 2018

Föreläsning med Malin Nilsson

 • Kommunikation och kommunikationsstrategier
 • Konflikthantering och krishantering

Utbildningsblock 5 - 19 februari 2018

Föreläsning med Malin Nilsson

 • Bemötande
 • ICDP (International Child Development Programme) Vägledande samspel

Utbildningsblock 4 - 18 december 2017

Föreläsning med Anna Larsson och Christer Engrup samt Karin Ekdahl och Leif Karlsson

 • Örebro kommun - del av helheten
 • Kommunens uppdrag och värderingar
 • Medarbetarplattformen
 • Anställningsformer och LAS
 • Studievägledning

Utbildningsblock 3 - 1 november 2017

Föreläsning med Birgitta Åström och Anders Svahn

 • Barn och elevers behov
 • Relation, anknytning och socialisation
 • Psykisk hälsa

Utbildningsblock 2 - 29 september 2017

Föreläsning med Daniel Lundmark, Birgitta Åström och Maria Crantz

 • Juridik i förskola och skola
 • Barns och elevers rättigheter och skyldigheter
 • Tystnadsplikt
 • Anmälningsplikt

Utbildningsblock 1 - 28 augusti 2017

Föreläsning med Göran Thunberg

 • Förskolan och skolans värdegrund
 • Att vara professionell i förhållningssätt till barn och elever

Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Publicerad: 19 september 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se