Meny
  • Start
  • / Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

Grundläggande kunskaper som lätt kan överföras till ditt arbete med barn och ungdomar

Utbildningen består av åtta olika utbildningsblock som genomförs under ett läsår och finns tillgänglig i två former:

Seminarium

Seminarium á tre timmar som omfattar föreläsning, grupparbete och uppföljning. Antal platser är begränsat till max 40 personer. Anmälan till varje utbildningsblock öppnar två veckor innan respektive tillfälle. Utbildningsintyg delas ut efter genomförd uppföljning.

OBS! Ny lokal!

Alla seminarium ges numera i SPRI:s gamla lokaler på Stadsbiblioteket. Ingång till lokalen hittar du vid barnboksavdelningen.

Webbinarium

Föreläsningen vid respektive seminarium, tillsammans med ett antal frågeställningar, publiceras på denna sida veckan efter genomförande. Webbseminariet kommer att finnas tillgängligt under en tvåveckorsperiod efter varje utbildningsblock. Intyg om deltagande i utbildningsblocket utfärdas efter att respektive föreläsare har godkänt det inskickade frågeformuläret. Webbinarium kräver ingen anmälan.

OBS!

Du kan välja att delta i hela eller delar av utbildningen. Utbildningsintyg delas ut efter respektive utbildningsblock och ett utbildningsdiplom tilldelas de som har genomgått intoduktionsutbildniningen i sin helhet, d.v.s deltagit och blivit godkänd i samtliga åtta utbildningsblock.

KURSProgram 2017/2018

Utbildningsblock HT 2017

28 augusti

- Förskolan och skolans värdegrund
- Att vara professionell i förhållningssätt till barn och elever

Detta webbinarium är nu stängt, men du kan fortfarande se föreläsningen här >>

29 september

- Juridik i förskola och skola
- Barns och elevers rättigheter och skyldigheter
- Tystnadsplikt
- Anmälningsplikt

Detta webbinarium är nu stängt, men du kan fortfarande se föreläsningen här >>

1 november

- Barn och elevers behov
- Relation, anknytning och socialisation
- Psykisk hälsa

Detta webbinarium är nu stängt, men du kan fortfarande se föreläsningen här >>

18 december

- Örebro kommun - del av helheten
- Kommunens uppdrag och värderingar
- Medarbetarplattformen
- Anställningsformer och LAS
- Studievägledning

Detta webbinarium är nu stängt, men du kan fortfarande se föreläsningen här >>

Utbildningsblock VT 2018

19 februari

- Bemötande
- ICDP (International Child Development Programme) Vägledande samspel

Detta webbinarium är nu stängt, men du kan fortfarande se föreläsningen här >>

26 mars

- Kommunikation och kommunikationsstrategier
- Konflikthantering och krishantering

Detta webbinarium är nu stängt, men du kan fortfarande se föreläsningen här >>

23 april

- Barn och elever i olika åldrar
- Tvåspråkighet och inlärning

Detta webbinarium är nu stängt, men du kan fortfarande se föreläsningen här >>

21 maj

- Barnhälsa - Elevhälsa
- Särskilt stöd
- Extra anpassningar

Anmälan öppnar 7 maj
Webbinarium öppet 28 maj - 10 juni 

 


Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se