Meny

Nätverk för förstelärare inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

På den här sidan kommer vi samla all information inför och om förstelärarnätverket.

Inför våren 2019 fick nätverket delvis få en ny inriktning med en omarbetad målsättning.

Läsåret 2019/2020

Träffarna är planerade till:

  • 17 september 13.15-16.15 (Conventum)
  • 7 november 13.15-16.15
  • 13 februari 13.15-16.15
  • 21 april 13.15-16.15

Innehåll träff 17/9


Nu börjar programmet sätta sig inför vår första träff den 17/9!

Temat för läsåret är fortfarande högre måluppfyllelse. Vi kommer fylla nätverksträffarna med innehåll som vi tror leder oss dit. Påfyllning i form av föreläsningar och forskning och gruppdiskussioner blir basen för träffarna. Det är också viktigt att era kunskaper sprids till verksamheterna och kanalen utåt för oss blir Pedagog Örebro.

Fokus den 17/9 är hälsa för lärande. Vi kommer utgå mycket från Skolverkets skrift "hälsa för lärande - lärande för hälsa" (finns att ladda ner i teamet). Vi kommer få besök av specialpedagog Marie Triumf från Lotsen som kommer guida oss genom begreppen. Ni kommer också få tid till gruppdiskussioner i de grupper vi jobbade i under förra läsåret.

Läsåret 2018/2019

Nätverksträff 1 - 15 november

Innehållet fokuserade på kollegialt lärande i olika former. Mycket inspiration är tagen från boken "professionsutveckling och kollegialt lärande" av Steven Katz och Lisa Ain Dack

Provläs boken här

Presentation från nätverket 15 november (pdf, 410.8 kB)

Inbjudan till förstelärarnätverk den 15 november (pdf, 396.6 kB)

Förstelärarnas förslag på framtida teman (pdf, 101 kB)

Träff 2

13 mars (Conventum, lokal Studion)

Träff 3

24 april (Elite Stora hotellet)

Vi kommer under träffarna jobba gruppvis utifrån försteläraruppdragen och några huvudteman vi valt ut för att nå högre måluppfyllelse. Träffarna utmynnade i 9 stycken artiklar som publiceras i förstelärarbloggen på Pedagog Örebro.

Teman och grupper förstelärarnätverket (docx, 19.3 kB)

Presentation 13 mars (ppt, 5.1 MB)

Länk till förstelärarbloggen där alla artiklar från nätverket presenteras

förstelärarnätverket
Historik och bakgrund - förstelärarnätverket

Kontakt:

Mikael Kindgren: mikael.kindgren@orebro.se

Jonas Gunnarsson: jonas.gunnarsson@orebro.se

Senast uppdaterad: 6 september 2019

Publicerad: 4 oktober 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se