Meny

Aktuellt

Här skriver Örebro kommuns samordnare för digitaliseringen och objektspecialister om vad som är på gång när det gäller arbetet med digitaliseringen.

Artikel där Annika Walter, samordnare för digitalisering i förskola och skola samt Olle Melén, förvaltningsledare, förklarar hur kommunen tänker kring digitala läromedel under vårterminen 2020 - hittar du här!

Utbildningssatsning i Microsoft Office 365 (M365) Förvaltning förskola och skola, Örebro kommun

Som ett led i arbetet med Handlingsplan för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022 anordnas nu grund- och fortsättningsutbildning i M365.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som rektor/biträdande rektor, administrativ personal, huvudlärspridare eller lärspridare i Örebro kommun.

För rektorer kommer utbildningens fokus att ligga på att leda med M365. Huvudlärspridare och lärspridares fokus ligger på att lära för att lära ut. Huvudlärspridare och lärspridare utbildar sedan sina kollegor på respektive förskola och skola, i enlighet med det uppdrag de har.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att alla ska utveckla sina kunskaper i M365 för att kunna använda det nya arbetssättet, arbeta mer effektivt samt dra nytta av nya funktioner.

Innehåll (anpassas efter grupp)

 • Fildelning och lagring i OneDrive
 • Teams
 • Kreativ användning av M365
 • Outlook
 • Forms
 • Excel
 • Sway
 • Planner

Samtliga moment innehåller exempel och praktiska övningar. Under utbildningen delar vi med oss av värdefulla tips för att kunna använda programvaran på bästa sätt.

Ta med egen dator och se till att den är laddad.

Du bjuds på kaffe eller te och frukt.

Vårens utbildningar i office 365 är inställda! Du kan anmäla dig till höstens träffar.

Här kan du läsa mer om innehållet i respektive utbildning

LIKA och LiKA. Ett verktyg från SKR (Sveriges kommuner och regioner)

För att underlätta digitaliseringen av skola och förskola finns skattningsverktygen "LIKA, it-tempen för skola och förskola" samt "LiKA, it-tempen för lärare". LIKA-verktygen konkretiserar vad digitaliseringen innebär praktiskt. De hjälper lärare, rektorer, förskolechefer och förvaltningar att ta it-tempen och att fokusera på rätt saker. Verktygen består av tre delar: skattning, sammanfattning respektive handlingsplan (inklusive aktivitetsförslag) och är fritt att använda.

LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på förskolan/skolan.

Under våren kommer samtliga pedagoger och rektorer i förskola och skola att ha möjlighet att genomföra LIKA ledning och LiKA lärare som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet runt digitaliseringen.

Grundkurs utbildning Unikum & Tempus VT-20 samt några fördjupningar

ENDAST för de som har rollerna: Rektor, Administrativ personal, Huvudlärspridare, Utvecklingsledare. Enligt utvecklingsorganisationen kommer resterande inom förskolan att utbildas av Lärspridare/Tempus admin som finns på förskolan.

Innehåll i de olika utbildningarna

Grund i Tempus

 • Synkronisering
 • Tempus admin

- Titta på – köksplanering - veckoschema
- Hantera – barn – barnens schema - användare
- Kommunikation
- Specialkost
- Hantera - enheter

Grund i Tempus Nu – faktiskt användning

 • Olika färger på startkortet
 • Symbolerna
 • Sortering

- Avdelning
- Status
- Sortering
- Gruppera
- Språk
- Veckoschema

Grund i Unikum – Faktiskt användning

Lathundsdokument

 • Syftet; Personal, VH och barn.
 • Mål
 • Rutiner för förskolan

- Synkning mellan Adela - Unikum
- Teknisk information
- Formulär

 • Bildhantering

Unikum faktiskt användning

 • Inloggning
 • Förskolans lärlogg

- Etikett
- Meddelande
- Kom ihåg

 • Avdelningens lärlogg
 • Barnets lärlogg

Rollernas betydelse i Unikum

 • Förskolenivå
 • Avdelningsnivå
 • Administratör
 • Observatör
 • Mentor
 • Barn

· Samtyckesblanketten

 • Läsårsvis augusti - juli.
 • Kökspersonal

· Etik i Unikum

 • ”Det goda mötet” på Unikum sker genom att vi använder oss av ett respektfullt förhållningssätt i all kommunikation:
 • Vi är professionella och ser varje barn i gruppen.
 • Dokumentationen ska vara saklig och inte innehålla värderingar.
 • Barnet är delaktig i dokumentation utifrån mognad och ålder.

Unikum – Samtalet.

Skolbanken och samtalsmall

 • Lägga in sin egen samtalsmall
 • Tilldela samtalsmall till barn

Föreslå tider

 • VH väljer en

Genomförande av samtalet

 • Förslag på hur ett genomförande samtal går till
 • Tips & förslag på förenklat
 • Känsliga personuppgifter

Innehåll i Fördjupningskurs Unikum – Planering

Skolbanken

 • Skapa en egen planering
 • Kopiera en befintlig

Planering

 • Allmänt info om planering

Avd. planering

 • Projekt inriktat arbetssätt
 • Levande läroplan
 • Tagga med etikett

Innehållet i Fördjupningskurs Tempus

Blir till viss del anpassat för de som anmäler sig.
Huvudfokus kommer att ligga på vilka uppgifter du som rektor vill få av det som registreras i Tempus admin.

/Objektspecialist Jenny Tahvanainen är utbildare

Itslearning utbildningar våren 2020

1. Utbildning i Planeraren och kopplingen till kalendern

Planeraren tillsammans med kalendern underlättar för både elever och vårdnadshavare. Denna utbildning riktas till dig är pedagog på en skola som varje elev (fördel) har egen enhet (platta, dator). I kursen kommer vi även skapa resurser och aktiviteter.

Innehåll i utbildningen

Utbildningen går igenom:

 • Grundläggande hur planeraren fungerar
 • Förstå hur planeraren och kalendern samarbetar

Förväntan efter genomgått utbildningen:

 • Kunna skapa planeringar som kopplade till kalendern

Tillfällen:

 • fre 2020-02-07 13-15 Lokal: Ringg32-KSF-Vån4-Galoschen(18)
 • tor 2020-02-20 13-15 Lokal: Ringg32-KSF-Vån4-Galoschen(18)

Utbildningsansvarig: Emil Jansson, Objektspecialist itslearning

2. Utbildning för lokal admin

I denna utbildning får du en förståelse över hur Itslearning fungerar utifrån ett administratörens roll. En lokal admin i itslearning är en roll som med fördel har tillgång och kunskap om adela. Denna utbildning riktar sig då till administratör, administrativ assistent eller liknande.

Innehåll i utbildningen

Utbildningen går igenom:

 • Grundläggande hur integrationen från adela och itslearning är uppbyggt
 • Felsökning i kurser och deltagarkonton
 • Manuella rutiner, mentor och skyddad identitet
 • Organisation för felanmälan och utveckling av itslearning

Förväntan kunskap efter genomgått utbildning:

 • Kunna felsöka och jämföra mellan Adela och Itslearning
 • Kunna skapa/ändra manuella rutiner så som mentor och skapande av konton manuellt om det skulle behövas.
 • Veta om vart du ska vända dig när du behöver stöd

Tillfällen:

  • fre 2020-02-14 13-15 Lokal: Ringg32-KSF-Vån4-Galoschen
  • mån 2020-02-24 13-15 Lokal: Ringg32-KSF-Vån4-Galoschen

  Utbildningsansvarig: Emil Jansson, Objektspecialist itslearning

  3. Nya Omdöme och IUP funktionen (Grundskola)

  Efter årsskiftet kommer en stor förändring på hur omdömen och IUP ska skrivas i itslearning. Denna utbildning syftar till att få en förhandsvisning på hur funktionen kommer att fungera.

  Innehåll i utbildningen

  Utbildningen går igenom:

  • Hur omdömen skrivs i itslearning efter årsskiftet
  • Hur IUP funktionen fungerar
  • Hur är omdömen och IUP tillgängligt för vårdnadshavare och Elev.

  Förväntan kunskap efter genomgått utbildning:

  • Kunna skriva omdömen
  • Kunna skapa IUP
  • Kunna redigera IUP

  Tillfällen:

   • fre 2020-01-31 13-15 Lokal: Ringg32-KSF-Vån1-Rubinen
   • ons 2020-02-19 13-15 Lokal: Ringg32-KSF-Vån4-Galoschen

   Utbildningsansvarig: Emil Jansson, Objektspecialist itslearning

   Senast uppdaterad: 2 april 2020

   Publicerad: 27 januari 2020

   Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

   Translate

   Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

   Örebro municipality in other languages

   Close

   Kontakta Pedagog Örebro

   Kontakta Örebro kommun

   Telefon: 019-21 10 00 

   Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

   Besöksadress: Drottninggatan 5

   Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

   E-post till servicecenter

    servicecenter@orebro.se