Meny

Projekt och sociala investeringar

Här kan du läsa om Örebro naturskolas olika projekt och sociala investeringar.

Pågående

Utomhuspedagogik i tätortsnära natur (2019-2021)

Utomhuspedagogik i tätortsnära natur är ett LONA-projekt (lokal naturvårdssatsning) som möjliggör för naturskolan att underlätta för skolor att arbeta med utomhuspedagogik.

Under 2018 rullades ett projekt igång, delfinansierat av statliga naturvårdsmedel, som löper under 2019-2020.

Projektet möjliggör för naturskolan att underlätta för skolor att arbeta med utomhuspedagogik i sin närnatur genom att skapa basplatser och hjälpa skolorna få fram övningar i olika ämnen kopplat till läroplanen.

Naturskolan kan med dessa medel bemanna projektet till 80% av en heltid fördelat på två personal. Följande skolor har valts ut till projektet: Engelbrektsskolans åk 4-6, Wallerska skolans åk F-6 samt Sörbyängskolan F-6.

Vi tar oss an en skola våren 2019, en skola till hösten 2019 och den tredje våren 2020.

Läs mer om LONA på naturvårsdverkets hemsida.

U.NO – Upplevelsebaserad NO (2018- )

Från och med 16 augusti 2018 har naturskolans satsning på upplevelsebaserad NO blivit en permanentad satsning. (Läs mer under tidigare projekt om ni vill veta mer om hur satsningen gick till). Målet med den permanenta satsningen är att vi ska utarbeta och delge Örebros högstadieskolor färdiga arbetsområden i biolog, fysik och kemi kopplade till de delar av läroplanen som man anser sig ha störst utmaning att arbeta med, tex förmåga 2 - att genomföra systematiska undersökningar. Vi vill hjälpa skolorna att göra undervisningen praktisk och verklighetsbaserad. I nuläget tar vi fram arbetsområden som vi testar och utvärderar tillsammans med NO-lärare och elever på Västra Engelbrektskolan och Engelbrektskolan. Tids nog kommer vi sprida detta på alla högstadieskolor som är intresserade. Låter det intressant och ni vill veta mera kan ni mejla till:

magdalena.andersson@orebro.se

malin.halldin@orebro.se

Tidigare

Tvåårig satsning: Utomhuspedagogikens inverkan på lärande (2016-2018)

En tydlig koppling finns mellan antalet år i Sverige och behörighet till gymnasieskolan. För elever som anlänt till Sverige i årskurs 1-5 är behörighetsandelen cirka 70 procent, medan elever som är inflyttade till Sverige innan skolstart uppnår behörighet till 80 procent. Studier visar att det tar längre tid att lära sig ett skolspråk än att lära sig ett vardagsspråk, ofta uppemot fem år. Skolan behöver därför hitta kompletterande metoder för undervisning än det traditionella, som möjliggör ett lärande för eleverna där kunskaperna i det svenska språket inte blir lika avgörande.

Här tror vi att utomhuspedagogiken med sitt konkreta och praktiska arbetssätt kan bidra, och naturskolan har därför fått sociala investeringsmedel från Örebro kommun för en tvåårig satsning. Målgruppen för satsningen är nyanlända elever i förberedelseklassen på Västra Engelbrektsskolan och eleverna som höstterminen 2016 börjar i årskurserna 5‑8 på samma skola. Satsningen kommer att pågå 2016‑2018, med start från höstterminen 2016.

För att klara satsningen utan att minska på naturskolans ordinarie verksamhet har vi anställt två nya naturpedagoger: Mattias Drejby och Malin Bideby.

Läs mer om satsningen på Pedagog Örebro: Satsning på utomhuspedagogik i lärandet blir en permanent verksamhet

Senast uppdaterad: 19 december 2019

Publicerad: 21 maj 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se