Meny

Projekt

Pågående projekt 

Utomhuspedagogikens inverkan på lärande (2018-)

Från och med 16 augusti 2018 har naturskolans satsning ”Utomhuspedagogikens inverkan på lärande” blivit en permanentad satsning. (Läs mer under tidigare projekt om ni vill veta mer om hur satsningen gick till). Målet med den permanenta satsningen är att vi ska utarbeta och delge Örebros högstadieskolor färdiga arbetsområden i biolog, fysik och kemi kopplade till de delar av läroplanen som man anser sig ha störst utmaning att arbeta med, tex förmåga 2 - att genomföra systematiska undersökningar. Vi vill hjälpa skolorna att göra undervisningen praktisk och verklighetsbaserad. I nuläget tar vi fram arbetsområden som vi testar och utvärderar tillsammans med NO-lärare och elever på Västra Engelbrektskolan och Engelbrektskolan. Tids nog kommer vi sprida detta på alla högstadieskolor som är intresserade. Låter det intressant och ni vill veta mera kan ni mejla till:

magdalena.andersson@orebro.se

malin.bideby@orebro.se

cecilia.bremer@orebro.se

Tvåårig satsning: Utomhuspedagogikens inverkan på lärande (2016-2018)

En tydlig koppling finns mellan antalet år i Sverige och behörighet till gymnasieskolan. För elever som anlänt till Sverige i årskurs 1-5 är behörighetsandelen cirka 70 procent, medan elever som är inflyttade till Sverige innan skolstart uppnår behörighet till 80 procent. Studier visar att det tar längre tid att lära sig ett skolspråk än att lära sig ett vardagsspråk, ofta uppemot fem år. Skolan behöver därför hitta kompletterande metoder för undervisning än det traditionella, som möjliggör ett lärande för eleverna där kunskaperna i det svenska språket inte blir lika avgörande.

Här tror vi att utomhuspedagogiken med sitt konkreta och praktiska arbetssätt kan bidra, och naturskolan har därför fått sociala investeringsmedel från Örebro kommun för en tvåårig satsning. Målgruppen för satsningen är nyanlända elever i förberedelseklassen på Västra Engelbrektsskolan och eleverna som höstterminen 2016 börjar i årskurserna 5‑8 på samma skola. Satsningen kommer att pågå 2016‑2018, med start från höstterminen 2016.

För att klara satsningen utan att minska på naturskolans ordinarie verksamhet har vi anställt två nya naturpedagoger: Mattias Drejby och Malin Bideby.

Läs mer om satsningen på Pedagog Örebro: Satsning på utomhuspedagogik i lärandet blir en permanent verksamhet

Tidigare projekt

Information om våra tidigare projekt kommer inom kort.

 

Senast uppdaterad: 27 november 2018

Publicerad: 7 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se