Meny

Kurser för pedagoger

I Örebro naturskolas fortbildningar blandar vi teori med mycket praktik. Utbildningarna hålls till största delen utomhus och präglas av ett konkret utomhuspedagogiskt arbetssätt och ett lärande för hållbar utveckling. 

Naturskolans kurser våren 2018

Nu ligger vårens kurser för pedagoger uppe. Anmäl dig redan idag!

Förskola, grundsärskola och förskoleklass

14 februari: Lärandet för hållbar utveckling - ett annat sätt att lära? (em)

Nätverk - Lärande för hållbar utveckling

Hur hjälper vi dagens barn och ungdomar att ta bra beslut nu och i framtiden för en hållbar utveckling? Det sätt vi utbildar på leder uppenbarligen inte till hållbar utveckling om vi ser till måluppfyllelsen av de globala målen. Behöver vi nya sätt att tänka för att förändra? Vad är syftet med utbildning egentligen? Krävs det ett annat lärande för att bli en hållbart tänkande och handlande världsmedborgare? Inspirerade av höstens LHU-konferens i Linköping berättar vi mer och bjuder in er till diskussion.

De globala målen för hållbar utveckling blir också en del av programmet. Dessutom kommer vi att presentera nytt material och olika resurser nationellt och lokalt som kan hjälpa dig i arbetet med Lärande för hållbar utveckling. Träffen sker i samarbete med Kretsloppslandets teknik- och miljöpedagoger.

Tid/plats: Onsdag den 14 februari kl. 14.30–17, Naturskolan vid Naturens hus.

Pris: Gratis inkl. fika

Anmälan är stängd!

12 april: Vad gör vi ute på gården (fm)

Utenätverk förskola - besök på Leklundens förskola, tema aktiviteter på gården

Vi besöker Leklundens förskola. Förutom att inspireras av deras verksamhet, delger vi varandra idéer om vad vi kan göra ute på gården med våra barngrupper. Vi vill också höra hur det går för de förskolor som fått pengar från projektet "Gröna förskolegårdar". Även du som inte är med i nätverket är naturligtvis välkommen att komma på träffen.

Tid/plats: Torsdag den 12 april kl. 8.30 – 11.00, Leklundens förskola, Prinsgatan 2 i Örebro.

Pris: Gratis inkl. fika

Anmälan är stängd 

3 maj: Leka och lära språk ute i förskolan - även grundsärskola och förskoleklass (heldag)

Visst kan man träna språket ute! Både naturen och förskolegården är utmärkta platser för att arbeta med barns språkutveckling och målen i läroplanen. Där finns det stora möjligheter att skapa situationer där barnen aktivt använder språket i samspel med andra barn och vuxna.

Vi provar en mängd övningar praktiskt och avslutar med en stunds materialverkstad så att du kan köra igång med barnen redan nästa dag. Som kurslitteratur använder vi Naturskoleföreningens senaste bok Leka och lära språk ute i förskolan. Innehållet passar även i grundsärskola och förskoleklass.

Tid/plats: Torsdag den 3 maj kl. 9.00 – 16.00, Naturskolan vid Naturens hus i Örebro
Pris: 600 kr (andra kommuner 1200 kr) – inkl. fika, mat och kurslitteratur

Anmälan är stängd

30 maj: Leka och lära naturvetenskap och teknik ute i förskolan, inriktning Biologi och teknik - även grundsärskola och förskoleklass (heldag)

Naturskoleföreningens bok "Leka och lära naturvetenskap ute" är fullproppad med spännande övningar, så vi håller två olika kurser med samma bok som grund. Kurserna genomförs i samarbete med Komtek. På hösten är inriktningen Teknik på förskolegården och på våren Biologi och teknik.

Småfolket Mark och Mylla, som behöver hjälp, finns med och utmanar barnen till tekniska lösningar. Kursen är både för dig som varit med på höstkursen, för att få påfyllning och möjlighet till erfarenhetsutbyte, och för dig som inte gått någon av kurserna. Du som inte gått höstkursen får möjlighet till samma introduktion som på den. Kursinnehållet passar även i grundsärskola och förskoleklass.

Tid/plats: Onsdag den 30 maj kl. 9.00 – 16.00, Naturskolan vid Naturens hus

Pris: 600 kr (andra kommuner 1200 kr) – inkl. fika, mat och kurslitteratur För dig som varit med på höstens kurs med inriktning teknik på förskolegården och har boken: 300 kr (andra kommuner 900 kr)

Anmälan är stängd, men det finns platser kvar. Hör av dig direkt till Naturskolan om du vill komma, naturskolan@orebro.se

Skola, förskoleklass och fritids

14 februari: Lärandet för hållbar utveckling - ett annat sätt att lära? (em)

Nätverk - Lärande för hållbar utveckling

Hur hjälper vi dagens barn och ungdomar att ta bra beslut nu och i framtiden för en hållbar utveckling? Det sätt vi utbildar på leder uppenbarligen inte till hållbar utveckling om vi ser till måluppfyllelsen av de globala målen. Behöver vi nya sätt att tänka för att förändra? Vad är syftet med utbildning egentligen? Krävs det ett annat lärande för att bli en hållbart tänkande och handlande världsmedborgare? Inspirerade av höstens LHU-konferens i Linköping berättar vi mer och bjuder in er till diskussion.

De globala målen för hållbar utveckling blir också en del av programmet. Dessutom kommer vi att presentera nytt material och olika resurser nationellt och lokalt som kan hjälpa dig i arbetet med Lärande för hållbar utveckling. Träffen sker i samarbete med Kretsloppslandets teknik- och miljöpedagoger.

Tid/plats: Onsdag den 14 februari kl. 14.30–17, Naturskolan vid Naturens hus.

Pris: Gratis inkl. fika

Anmälan är stängd!

21 mars: Utomhuspedagogik i vardagen på Västra Engelbrektsskolan (em)

Tag chansen att få veta mer om en unik satsning i Örebro kommun! Sedan hösten 2016 samarbetar naturskolan med Västra Engelbrektsskolan i en tvåårig kommunal satsning med sociala investeringsmedel i årskurs 4-9 samt introduktionsklassen. Satsningen heter Utomhuspedagogikens och det upplevelsebaserade lärandets inverkan på lärande. Syftet med satsningen är att genom ett praktiskt arbetssätt underlätta lärandet för alla - framför allt för de elever som inte fullt ut behärskar det svenska språket än. Vi visar praktiska exempel på hur vi byggt upp verksamheten och berättar om våra erfarenheter. Frågor som finns med: Bidrar utomhuspedagogiken och det upplevelsebaserade lärandet till elevernas kunskapande? Kan utomhuspedagogiken bli ett självklart verktyg i skolans vardag?

Hur gör man om alla elever inte är rustade för att vara ute? Måste man gå till skogen för att arbeta utomhuspedagogiskt? Kan eleverna koncentrera sig ute? Vilket material behövs?

Tid/plats: Onsdag den 21 mars kl. 14.30 – 17.00, Västra Engelbrektsskolan i Baronbacken (Fridgatan 4, mittemot Baronbackens centrum) i Örebro

Pris: Gratis inkl. fika

Anmälan är stängd! 

4 maj: Besök på Björkhagaskolans fritids, tema rastaktiviteter (fm)

Utenätverk fritids

Många skolor jobbar aktivt med planerad rastaktivitet. Hur gör vi raster så bra som möjligt? Vi delger varandra goda tips & idéer! Även du som inte är med i nätverket är naturligtvis välkommen att komma på träffen.

Tid/plats: Fredag den 4 maj kl. 8.30 – 11.30 Björkhagaskolan, Frimärksgatan 2 i Örebro

Pris: Gratis inkl. fika

Anmälan är stängd

Anmälan till ovanstående kurser hittar du under respektive rubrik. För att kunna förbereda kursen på ett bra sätt behöver vi din anmälan senast en vecka före respektive kurs (därefter i mån av plats) – även till de kurser som är gratis. Anmäl dig i tid så att inte kursen riskerar att bli inställd på grund av för få anmälningar. När vi fått din anmälan får du en bekräftelse och cirka en vecka före kursen en kallelse. Kurser med avgift fakturerar vi i efterhand.

Lokala fortbildningar i utomhuspedagogik

Utöver kurserna i programmet anordnar naturskolan även fortbildningar till självkostnadspris för hela eller delar av skolor/förskolor. Det kan vara på en konferens eller en studiedag. Det enda ni betalar för är eventuellt material som behövs samt fika och lunch.

Innehållet anpassar vi efter era behov inom temat utomhuspedagogik eller friluftsliv. Antingen kan det vara en prova-på-kurs med lite av varje eller specialinriktning från vårt ordinarie kursutbud t.ex. matematik, språk, naturvetenskap, mera ute på fritids, estetiska uttryck i naturen, grunder i friluftsliv, framtagning av säkerhetsplan för utomhusverksamhet eller inventering av utomhuspedagogiska möjligheter i ert närområde. Ett uppskattat tema vi haft för förskolepedagoger (halvdag) är ”Vad gör vi med det barnen hittar ute?”, där bl.a. naturvetenskap, teknik och matematik kommer med.

Vårterminen är fullbokad, men kontakta oss om ni är intresserade så kommer vi överens om lämpligt innehåll, tid och datum för hösten 2018.

Anmälan: senast den 17 juni för bokning av lokal fortbildning under hösten 2018

Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Publicerad: 7 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se