Meny

Fortbildningar, kurser och nätverk våren 2019

Under våren satsar vi extra mycket på lokala kurser ute på skolor och förskolor! Att delta i en kurs förlagd på en förskola/skola hoppas vi ger dig extra inspiration och idéutbyten, förutom själva kursinnehållet. Nätverksträffarna hålls som tidigare i naturskolans regi ute på olika förskolor och skolor.

Pedagogiska nätverk - för alla målgrupper

Som medlem i våra nätverk får du utskick om aktuella träffar, men även annat som kan vara intressant inom respektive område till exempel ny forskning eller inbjudan till externa kurser.

Anmäl dig gärna till något av våra nätverk eller nätverkens separata träffar!

 

Utomhuspedagogiskt nätverk i Örebro - för alla som gillar utomhuspedagogik

Naturskolan driver ett forum för alla pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik – en möjlighet att träffa andra och få nya idéer och inspiration! Hittills är drygt 200 pedagoger från förskola, grundskola och fritidshem med.

Anmäl dig gärna till nätverket även om du inte kan komma till höstens träffar. Då kommer du med på vår utskickslista och får naturskolans övriga utskick direkt till dig. I vår har vi separata träffar för förskola och fritids.

Anmäl dig till nätverket här!

Nätverk för Lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola

LHU-nätverket drivs av naturskolan och Kretsloppslandets pedagoger och är till för er som vill utveckla arbetet med Lärande för hållbar utveckling i förskola och skola.


Vi återkommer längre fram när det gäller kommande aktiviteter.

Det finns även en samarbetsgrupp inom LHU på kommunens intranät (för kommunala verksamheter): http://intranat.orebro.se/grupper/grupper/larandeforhallbarutvecklinglhu.8252.html

Anmäl dig till nätverket här!

 

Fortbildningar och kurser

Målgrupp: Förskola, grundsärskola och förskoleklass

Leka och lära naturvetenskap och språk ute i förskolan

Halva dagen ägnas åt naturvetenskap med vintertema och den andra åt språkövningar. En del av övningarna hämtar vi ur Naturskoleföreningens böcker Leka och lära naturvetenskap och teknik ute samt Leka och lära språk ute, men ingen kurslitteratur ingår i kursen (förutom dokumentation). Böckerna kan köpas från Läromedia (där Örebro kommun har avtal) eller OutdoorTeaching Förlag AB.

Tid:

Onsdag den 20 februari kl. 8.00 – 17.00


Plats:

Förskolan Alsalam, Hagagatan 51A, Örebro


Pris:

50 kr för fikat. Lunch tar du med själv (eller köper på restaurang intill)


Anmälan:

senast onsdag den 13/2 (därefter i mån av plats), 5 platser

Anmäl dig här!

Utenätverk förskola - Besök på Fridhems förskola – tema: utemiljö och matlagning ute

Vi besöker Fridhems förskola utanför Örebro. Förutom att inspireras av deras utomhusmiljö och verksamhet, blir vi bjudna på lunch i deras utekök.
Även du som inte är med i nätverket är naturligtvis välkommen att komma på träffen.

Tid/plats:

Tisdag den 14 maj kl. 8.30 – 11.30 Fridhems förskola, cirka en mil sydost Örebro, mellan Stortorp och Hidingsta.

Pris:

Gratis inkl. en kopp kaffe/te när ni kommer samt lunch (kl. 11.00)


Anmälan:

Senast tisdag den 7/5 (därefter i mån av plats), max 30 deltagare

Anmäl dig här!

Målgrupp: Grundskola, förskoleklass och fritids

Mera ute på fritids – inriktning allemansrätten på ett lekfullt sätt

Vi tränar allemansrätten på många olika sätt genom lekar, stafetter, teater med mera – en lekfull förmiddag med ett viktigt innehåll!


Tid/plats:

Tisdag den 19 mars kl. 8.00 – 11.00 Mariebergsskolans fritids, Drottning Kristinas väg 4, Örebro

Pris:

Cirka 50 kr för fika

Anmälan:

senast tisdag den 12/3 (därefter i mån av plats), 10 platser

Anmäl dig här!

Mera ute på fritids– inriktning mellismatlagning, eld, lek

Det blir en praktisk och smakrik kurs med flera olika tips på mellismatlagning ute.
Eldkunskap, eldsäkerhet och någon lek hinner vi också med.


Tid/plats:

Torsdag den 4 april kl. 14.00 – 18.00, Nya Karlslundsskolan, Örebro

 
Pris:

Cirka 50 kr för mellisfika

Anmälan:

senast torsdag den 28/3 (därefter i mån av plats), 10 platser

Anmäl dig här!

Grundkurs i utomhuspedagogik för årskurs F-3, del 1

Naturskolans nya grundkurs i utomhuspedagogik delar vi den här gången upp på två tillfällen i maj.

Vi vill inspirera dig att använda uteklassrummet mer i din undervisning. Innehåll del 1:
• Praktiska utomhusövningar inom olika ämnen bland annat i matematik och svenska.
• Praktiska tips kring hur man undervisar en klass ute och hur man kan bygga upp en
utomhuspedagogisk verksamhet så att det inte blir för krångligt att gå ut.
• Finns det någon vits med att gå ut? Diskussion och forskning kring vad naturkontakt och utomhuspedagogik bidrar med i elevernas utveckling och lärande.


Tid/plats:

Onsdag den 8 maj kl. 14.15 – 17.00, Björkhagaskolan, Örebro


Pris:

Gratis, men ta med eget fika


Anmälan:

senast tisdag den 30/4 (därefter i mån av plats), 10 platser

Anmäl dig här!

Grundkurs i utomhuspedagogik för årskurs F-3, del 2

Om du har gått del 1 den 8 maj (se ovan) kan du vara med på del 2.
Innehåll i den andra delen av naturskolans grundkurs i utomhuspedagogik:

• Hur har det gått sedan sist? Vi delger varandra erfarenheter – glädjeämnen och svårigheter - från de övningar vi provat med elever. Hur utvecklar vi det som var svårt? • Påfyllnad med fler praktiska utomhusövningar inom olika ämnesområden.


Tid/plats:

Onsdag den 22 maj kl. 14.15 – 17.00, Björkhagaskolan, Örebro


Pris:

Gratis, men ta med eget fika


Anmälan:

senast onsdag den 15/5 (därefter i mån av plats), 10 platser

Anmäl dig här!

Utenätverk fritids - Besök på Mariebergsskolans fritids - tema rastaktiviteter

Förutom att inspireras av Mariebergsskolans fritidsverksamhet delger vi varandra tips på rastaktiviteter. Alla deltagande fritids bidrar med minst en rastaktivitet som vi provar. Ta gärna med en nedskriven beskrivning också, så går det fortare att få ut dokumentationen efteråt. Även du som inte är med i nätverket är naturligtvis välkommen att komma på träffen.


Tid/plats:

Tisdag den 9 april kl. 8.30 – 11.00 Mariebergsskolan, Drottning Kristinas väg 4, Örebro

Pris:

Gratis inklusive fika

Anmälan:

senast tisdag den 2/4 (därefter i mån av plats), max 30 deltagare

Anmäl dig här!

Lokala fortbildningar i utomhuspedagogik

Kostnadsfria fortbildningar i utomhuspedagogik

Utöver kurserna i programmet anordnar naturskolan även kostnadsfria fortbildningar för hela eller delar av skolor/förskolor. Det kan vara på en konferens eller en studiedag. Det enda ni står för själva är fika och eventuellt lunch.
Innehållet anpassar vi efter era behov inom temat utomhuspedagogik t.ex:

• en grundkurs i utomhuspedagogik med praktiska övningar inom några ämnesområden bland annat matematik och svenska/språk samt diskussion och forskning kring vad naturkontakt och utomhuspedagogik bidrar med i barns/elevers utveckling och lärande. Dessutom blir det en hel del praktiska tips kring hur man arbetar med en grupp ute och hur man kan bygga upp en utomhuspedagogisk verksamhet så att det inte blir för krångligt att gå ut.

Den här kursen kan med fördel delas upp på två tillfällen för att vid det andra tillfället kunna berätta om erfarenheterna av provade övningar och hjälpa varandra med tips på förbättringar – förutom att fylla på med fler praktiska övningar utifrån ämnesönskemål.

• en specialinriktning från vårt ordinarie kursutbud t.ex. matematik, språk, naturvetenskap, mera ute på fritids, estetiska uttryck i naturen eller grunder i friluftsliv

• framtagning av en säkerhetsplan för utomhusverksamhet • inventering av utomhuspedagogiska möjligheter i ert närområde.

Vårterminen är fullbokad, men kontakta oss på naturskolan@orebro.se om ni är intresserade av en lokal kurs, så kommer vi överens om lämpligt innehåll, tid och datum för hösten 2019.


Tid/plats:

kommer vi överens om. Vi kan vara vid er förskola/skola, ert närområde eller här hos oss vid naturskolan.


Pris:

Gratis förutom fika och lunch som ni ordnar.


Anmälan:

senast den 14 juni för bokning av lokal fortbildning under hösten 2019 till naturskolan@orebro.se

Senast uppdaterad: 21 maj 2019

Publicerad: 21 maj 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se