Meny

Förskola

Här hittar du information kring Lotsens fortbildningar för personal i förskolan.

Tecknad bild på tre barn som håller varandras händer.
Inspirationsträff – TAKK för nybörjare

 TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Ett tillfälle för personal som arbetar i förskolan att lära sig mer om TAKK och bli inspirerad att börja använda tecken i arbetet.

Datum:
5/11
Tid:
14.00-16.30
Plats:
Centralt skolstöd, Näbbtorgsgatan 12, en trappa upp, ovanför Stadsbiblioteket, konferensrum 1. Vägbeskrivning hittar du här!
Kontakt:
Carin Niklasson, carin.niklasson@orebro.se, 019-21 64 37 Kursledare: Carin Niklasson, Katarina Forsberg, och Marie Andersson

TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Lotsen erbjuder en TAKK-kurs. Inbjudan vänder sig till all personal inom förskola och skola som möter barn/elev med hörselnedsättning/dövhet och som önskar få kunskap kring TAKK. Kursen innehåller sammanlagt fyra tillfällen.

Datum:

8/10, 15/10, 29/10 med uppföljning 19/11

Tid:

14.30-16.30

Plats:

Centralt skolstöd, Näbbtorgsgatan 12, en trappa upp, ovanför Stadsbiblioteket, konferensrum 1. Vägbeskrivning hittar du här!

Kontakt:

Carin Niklasson carin.niklasson@orebro.se 019-216437.
Kursledare är Carin Niklasson, Katarina Forsberg, och Marie Andersson

Övrigt:

Anmälan senaste en vecka före första kurstillfället.

Att möta barn och elever med hörselnedsättning

I samarbete med Audiologiska kliniken, Barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten er­bjuder vi på Lotsen, Centralt skolstöd heldagsutbildningen Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Örebro län. Dagen innehåller föreläsningar om nedsatt hörsel, hörteknik, ljudmiljö, pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göras så att lärmiljön blir tillgänglig.

Datum:
12/11
Tid:
09.00-16.00
Plats:
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mellringevägen 102, Örebro
Kontakt:
Katarina Forsberg, katarina.forsberg@orebro.se och Marie Andersson, marie.andersson@orebro.se, 019-21 64 64

Assisterande verktyg – symbolstöd

Vill ni komma igång med, eller utveckla användningen av visuellt stöd i verksamheten? Den här fortbildningen fokuserar på användning av symbolstöd för tydliggörande och kommunikation. Fortbild­ningen är upplagd på två tillfällen.

Tillfälle 1

Grundläggande funktioner i InPrint 3 eller Widgit Online, beroende på vad verksamheten använder.

Tillfälle 2

Metoddiskussioner och workshop med utgångspunkt från verksamhetens nuläge och tankar från Tillfälle 1. Vi utbyter idéer, tittar på exempel samråder och kring förutsättningar för implementering. Utifrån diskussioner ges tid för tillverkning och därmed också repetition av funktioner från Tillfälle 1.

Datum:
Anordnas på begäran
Tid:
Ca 2,5-3 timmar per tillfälle
Plats:
Efter överenskommelse
Kontakt:
Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se, 019-21 67 61
Övrigt:
Upplägget kan anpassas efter verksamhetens behov. Fortbildningen förutsätter att ni har licenser på antingen InPrint 3 eller Widgit Online.

"Barn som bråkar" – beteendeproblematik i förskolan

Lotsen har tidigare erbjudit kompetensutveckling gällande bemötande av känslostarka barn med en studiecirkel som utgår ifrån boken Beteendeproblem i förskolan. Vid kursutvärderingar har det framkommit att pedagoger vill ha stöd för det fortsatta arbetet i den egna verksamheten – en form för att kunna lyfta och diskutera frågorna tillsammans med kollegor.

Därför erbjuder vi nu istället studiecirkeln som ett studiematerial. Studiematerialet innehåller filmer med introduktionsföreläsningar samt en manual för dig som leder studiecirkeln

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Publicerad: 15 januari 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se