Meny

Gymnasieskolan/gymnasiesärskolan

Här hittar du information kring Lotsens fortbildningar för personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsvarationer

Under vårterminen erbjuder vi dig som arbetar inom elevhälsoteam, som lärare eller resurspedagog i skolan, en serie med träffar för att öka kompetens kring vad neuropsykiatriska funktionsvariationer kan innebära för eleven i skolan samt vilka extra anpassningar vi kan göra. Denna serie består av fyra träffar. Du kan anmäla dig till en eller till alla.

Träff 1: Vad är autism?

Denna träff är i form av en föreläsning. Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen är och vilka svårigheter som kan uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.

Träff 2: Vad är ADHD?

Denna träff är i form av en föreläsning. Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen är och vilka svårigheter som kan uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.

Träff 3: Extra anpassningar? Att arbeta med schema och tydliga uppgifter.

Den här gången är träffen i form av en workshop. Vi visar exempel på uppgifter och scheman och ni får en stund att arbeta med egna exempel. Ta gärna med något utkast till schema eller en uppgift som ni ska genomföra med eleverna som ni kan utveckla. Om du har en dator med bildprogram får du gärna ta med den.

Träff 4: Extra anpassningar? Att arbeta med rit-prat och sociala berättelser.

Den här gången är träffen i form av en workshop. Vi visar exempel på rit-prat och sociala berättelser och ni får en stund att arbeta med egna exempel. Om du har en dator med bildprogram får du gärna ta med den.

Datum:

Träff 1: 6/2, träff 2: 7/3, träff 3 4/4, träff 4: 23/4

Tid:

15.30 – 17

Plats:

Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär

Kontakt:

Cecilia Ljungström, cecilia.ljungstrom@orebro.se 019-21 55 93
Malin Nilsson, malin.d.nilsson@orebro.se 019-21 56 79

Övrigt:

Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före kurstillfället.

Assisterande verktyg – Läs- och skrivstöd för dator (Windows, Office 365)

Hur fungerar de läs- och skrivstödjande programvarorna ClaroRead Plus, Stava Rex och SpellRight och hur kommer de till användning för eleven? Vad finns det för läs- och skrivstödjande funktioner i Office 365?

Inbjudan vänder sig till all personal inom skolan som önskar ny utbildning eller repetition av programmen. Du får en genomgång av grundläggande funktioner och vi samtalar kring förutsättningar för den praktiska användningen. Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum:

11/2, 27/3, 24/4 och 22/5. Samma utbildning vid alla tillfällena. Välj datum.

Tid:

15–17

Plats:

Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär

Kontakt:

Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se 019-21 67 61

Övrigt:

Kom ihåg att ta med egen dator med aktuella programvaror

Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före kurstillfället.

Assisterande verktyg – Läs- och skrivstöd för iPad

Hur kan iPad användas som stöd för läsning och skrivning?

Inbjudan vänder sig till all personal inom skola som vill veta mer om funktioner som underlättar, såsom talsyntes, diktering, rättstavning och anpassad textlayout. Ett urval av systeminställningar och appar kommer att demonstreras. Målet är att du efter kursen ska ha en grundkunskap om vad iPaden kan erbjuda för stöd. Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum:

25/2, 18/3, 1/4 och 15/5. Samma utbildning vid alla tillfällena. Välj datum

Tid:

15.00 – 17.00

Plats:

Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär

Kontakt:

Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se 019-21 67 61

Övrigt:

Kom ihåg att ta med egen iPad

Anmälan på Pedagog Örebro senast en vecka före kurstillfället.

Tillverka bildstöd

Hur fungerar InPrint 3 och hur kan det användas? Inbjudan vänder sig till all personal inom förskola och skola som vill ha en genomgång av programvaran InPrint 3. Du får lära dig programmets grundläggande funktioner och vi samtalar kring användningsområden. Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Datum: 27/2, 13/3, 10/4 och 8/5. Samma utbildning vid samtliga tillfällen. Välj datum
Tid:15.00 - 17.00
Plats: Perrongen, Centralt skolstöd. Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se vägbeskrivning
Kontakt: Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se, 019 -21 67 61
Övrigt: Kom ihåg att ta med egen dator med aktuell programvara. InPrint 3 är ett specialprogram som köps in per verksamhet.

Matematiksvårigheter

Vad är matematiksvårigheter och hur kan vi anpassa och stödja lärandet? En eftermiddag där teorigrund ges runt grundläggande räknesvårigheter/dyskalkyli och olika bakomliggande faktorer. Tidig upptäckt, arbetssätt och anpassningar samt stöd kommer bland annat belysas. Inbjudan riktar sig till dig som möter elever med utmaningar i matematik i ditt pedagogiska arbete.

Datum:

6/3 - mellanstadiet till gymnasiet

Tid:

15 – 17.15

Plats:

Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Kontakt:

Helena Wilkås, helena.wilkas@orebro.se 019-21 12 77. Kursledare är Helena Wilkås och Malin Nilsson.

Övrigt:

Anmälan senaste en vecka före kurstillfället.

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Vill du veta mer om dyslexi, hur anpassningar och stöd kan utformas samt få fördjupad kunskap runt bedömning? Då är du varmt välkommen till två tillfällen med föreläsningar och diskussion. Det är upplagt så att du deltar vid båda tillfällena. Inbjudan riktar sig till dig som möter elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter i ditt pedagogiska arbete.

Del 1: Innehållet berör teoribakgrund, behov i lärsituationen och anpassningar och stöd för ett likvärdigt lärande.

Del 2: Innehållet har fokus på bedömning och bland annat nationella prov och undantagsbestämmelsen lyfts utifrån funktionsnedsättning dyslexi.

Datum:

Tillfälle 1:
Del 1: 11/3
Del 2: 26/3

Tillfälle 2:
Del 1: 29/4
Del 2: 13/5

Tid:

Del 1: 15-17.15
Del 2: 15-16.30

Plats:

Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär.

Kontakt:

Helena Wilkås, helena.wilkas@orebro.se 019-21 12 77. Kursledare är Helena Wilkås och Malin Nilsson.

Övrigt:

Anmälan senaste en vecka före första kurstillfället.

Senast uppdaterad: 4 mars 2019

Publicerad: 15 januari 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se