Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Pedagogiskt arbete

Skapande aktiviteter
Vi vill:
- utveckla barnens personlighet och kreativitet genom att använda oss av olika skapande
verksamheter. Detta möjliggörs genom olika aktiviteter, konstnärliga och kulturella.

- bevara och vara öppen för olika kulturskatter och dess traditioner, både vad det gäller sånger, lekar o. dyl. samt de traditioner vi själva skapat (t.ex. husmöten).

Kunskaper/färdigheter
Vi vill:
- ha en flexibel planering som syftar till att väcka barns intresse, stimulera nyfikenhet och
vetgirighet samt möjliggör att följa barnens spontana intresse.
- att det ska finnas en röd tråd i arbetet: planering-genomförande-utvärdering.
- låta barnens egna upplevelser vara en källa till kunskap.
- att barnen får uppleva olika miljöer.

 

Dela:

27 mars 2015 • 10.11

Utomhuspedagogik

Korvgrillning ute i naturen

Ateljen

Skapande verksamhet.

Musik

Barnen spelar afrikanska djembe-trummor

Kryddgårdsskolan | Senapsvägen 69 | 702 18 Örebro
E-post: kryddgardsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 38 28