Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Trafikdiplomering

Sedan 2014 är Tegnérskolan en trafikdiplomerad skola. Trafikdiplomeringen används som ett verktyg i kommunens strävan att få ett mer aktivt trafikarbete för våra elever.

Det är det lilla arbetet i vardagen som gör skillnad! Tack vare att vi är en trafikdiplomerad skola får vi inspiration och material för att kunna känna oss trygga att arbeta med trafik i skolan. Trafik är även ett ämnesövergripande kunskapsområde som ska integreras i undervismingen i olika ämnen. En trafikdiplomerad skola innebär många födelar.

Hälsa

Att jobba med elevernas trafiksäkerhet, främjar även elevernas hälsa. I arbetet ingår mål att få eleverna i större utsträckning att gå eller cykla till skolan. 90 % av individens rörelsemönster lärs in innan 13 års ålder, därför är det viktigt att eleverna redan under skoltiden startar ett aktivt bete­ende. Barn som rör sig blir lugnare, mer koncentrerade i skolarbetet, får bättre aptit och somnar lättare på kvällen.

Miljö

I arbetet med trafiksäkerhet ingår även en strävan att eleverna i större utsträckning ska använda alternativ till bil. Detta medför mindre utsläpp av växthusgaser, buller och luftföroreningar. Målet är även att förbättra elevernas väg till sin skola, genom att göra den mer säker.

Säkerhet

Barn ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, oberoende av om de går, cyklar, blir skjutsade i bil eller åker skolskjuts.

Detta kräver att eleverna är medvetna om det ansvar och den kunskap som krävs för att vistas i trafiken. (t.ex. reflex, cykelhjälm, säker cykel, säker skolväg, trafikregler)

En åtgärd som bidrar till en säkrare skolväg är ett minskat skjutsande till och från skolan. Elever och föräldrar ska känna sig så säkra med trafiksituationen, att vi startar en positiv trend. Mindre skjutsande, ökad säkerhet, än mindre skjutsande osv.

Trafikombudsmän

Våra trafikombudsmän på skolan är Helen Pettersson och Eva Lektér.

Dela:

30 augusti 2017 • 11.29


Tegnérskolan | Besöksadress: Ullavigatan 27 | Postadress: Box 315 50, 701 35 Örebro
E-post: tegnerskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 26 30 (exp.)

Örebro kommuns webbplats
Tegnérskolan