Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Pedagogiska verktyg

På den här sidan presenterar vi vilka metoder vi använder i undervisningen.

Planering

Den eller de pedagoger som har ansvar för respektive klass planerar arbetet tillsammans med barnen på lite olika sätt. Något som är gemensamt är att barnen, efter stigande ålder och mognad, får ta ansvar för sitt eget arbete.

Loggbok

Med stigande ålder och mognad får barnen träna sig i att ta ett mera aktivt ansvar för sitt lärande i skolan. Ett hjälpmedel i denna träning är bruket av loggbok.

I början av varje vecka planerar barnen vad de ska arbeta med under vissa arbetspass. I slutet av veckan görs en utvärdering av veckans arbete i skolan. Arbetsmetoden kring loggboken kan se olika ut i de olika klasserna men följer på ett ungefär den metod som beskrivits ovan.

Loggboken används även som en kontaktlänk mellan hem och skola där föräldrarna kan följa barnens arbete i skolan samt kommunicera med den eller de pedagoger som ansvarar för barnet.

It´s learning

Från och med läsåret 2017/2018 ska all information som ges från Mosjö skola till föräldrar ske via lärplattformen ”It´s learning”. Detta är ett led i Örebro kommuns strävan att elever, pedagoger och föräldrar ska använda denna plattform för kommunikation på olika sätt.

Under höstterminen kommer vi att "smyga igång" och lägga ut information på "It´s learning".

Vill du veta mer om hur denna så kallade lärplattform fungerar, klicka härWord.

 

Dela:

3 oktober 2017 • 10.50

Mosjö skola | Bodekullsvägen 14 | 702 33 Örebro
E-post: mosjo.skola@orebro.se | Tel. 019-21 21 15 | Fax 019-21 21 16
Örebro kommuns webbplats
Mosjö skola