Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Pedagogiska verktyg

För att eleverna ska nå de uppsatta målen använder vi oss av olika metoder. Vi strävar efter att utveckla en mer individanpassad undervisning, dessutom arbetar vi ämnesövergripande i alla ämnen.

Teman


Vi arbetar gärna med temaarbete, där eleverna jobbar tillsammans i olika konstellationer. Redovisningen är en viktig del av arbetet.

Dokumentation


Elevernas utveckling och kunskapsmål dokumenteras och ligger till grund för nya mål. (Se individuella utvecklingsplanen).

Läsinlärning


I förskoleklassen arbetar vi med svenska-materialet "Trulle". Förutom traditionell språk- och lästräning har vi högläsning och återkommande läsdagar. Eleverna får också träna sig i muntlig framställning och vi använder läsutvecklingsschemat LUS.länk till annan webbplats

Individuell utvecklingsplan


Från årsskiftet 2005/2006 gäller lagen om Individuell utvecklingsplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (IUP). Den säger bland annat att elever i skolår 1-9 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner.

Den ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till vad som ska stå i elevens utvecklingsplan — den blir en slags grov sammanfattning av vad man pratar om på utvecklingssamtalet.

Ser framåt


Den individuella utvecklingsplanen ska se framåt. Det betyder att den inte ska beskriva hur eleven är just nu, eller hur han/hon har varit. Den ska inte heller innehålla omdömen från lärarna. Istället ska den ta upp sådant eleven behöver utveckla och arbeta med för att nå de mål som finns.

På nästa utvecklingssamtal ska man sedan göra en uppföljning av det man skrev i den förra IUP:n. Det innebär att det som skrivs ned ska var konkret och tydligt, och anknyta till målen i läroplan och kursplaner.

Dela:

4 september 2017 • 10.47

Ölmbrotorps skola | Skolvägen 4 | 718 40 Dyltabruk
E-post till rektor | Tel: 019-21 32 82 (rektor)
Örebro kommuns webbplats
Ölmbrotorps skola