Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Pedagogiska verktyg

Vägledande samtal (ICDP)

Syftet med "Vägledande samspel (ICDP)" är att utveckla det samspel som naturligt finns mellan personal och barn och där igenom skapa en positiv utveckling hos barnen.

I Örebro kommuns riktlinjer för barn- och elevhälsa framhålls vikten av att arbeta i ett främjande perspektiv. Inom Skolområde sydväst har man satsat på utbildning av vägledare i ICDP (International Child Development Programmes).

Vägledande samspel är ett relationsorienterat förhållningssätt. De positiva faktorerna är en avgörande faktor för barns utveckling; kognitivt, socialt och emotionellt.
ICDP är ett hälsofrämjande program, som utgår från FN:s barnkonvention och är uppbyggt kring åtta samspelsteman. Dessa teman baseras på forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för barns utveckling.
Avsikten är att skapa förutsättningar för ett väl utvecklat samspel mellan vuxna och barn. De dagliga samspelssituationerna står i fokus där de vuxnas lyhördhet och känslighet för barnens behov utvecklas.

Dela:

24 november 2016 • 14.45

Västra Engelbrektsskolan | Besöksadress: Hjalmar Bergmans väg 3, 703 59 Örebro
Leveransadress: Fridgatan 4, 703 58 Örebro | Postadress: Box 31520, 701 35 Örebro
E-post: vastraengelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 26 40 | Fax: 019-21 39 00

Örebro kommuns webbplats

Västra Engelbrektsskolan