Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Pedagogik


På den här sidan kan du läsa en del om hur vi pedagogiskt arbetar på skolan, det vill säga vilka lärmetoder vi använder.

Individuell utvecklingsplan

Från årsskiftet 2005/2006 gäller lagen om Individuell utvecklingsplanlänk till annan webbplats (IUP). Den säger bland annat att elever i skolår 1-9 ska ha en egen skriftlig plan för hur de ska arbeta för att nå målen som finns i skolans kursplaner.
Den ska skrivas av lärare, elev och vårdnadshavare som på utvecklingssamtalet tillsammans kommer fram till vad som ska stå i elevens utvecklingsplan — den blir en slags grov sammanfattning av vad man pratar om på utvecklingssamtalet.

Ser framåt

Den individuella utvecklingsplanen ska se framåt. Det betyder att den inte ska beskriva hur eleven är just nu, eller hur han/hon har varit. Den ska inte heller innehålla omdömen från lärarna. Istället ska den ta upp sådant eleven behöver utveckla och arbeta med för att nå de mål som finns.
På nästa utvecklingssamtal ska man sedan göra en uppföljning av det man skrev i den förra IUP:n. Det innebär att det som skrivs ned ska var konkret och tydligt, och anknyta till målen i läroplan och kursplaner.

Portfolio

Vi arbetar med portfolio, vilket innebär en form av dokumentation som följer eleven genom skolan. Portfolion blir ett sätt att följa elevens utveckling och ett underlag för bedömning och en grund för de individuella mål som eleven tillsammans med föräldrar och lärare sätter upp för sina studier.

Språksatsningar

Olika språksatsningar har förekommit på skolan, exempelvis språklekar med "Trulle" i förskoleklasserna, diagnosmaterialet "Språket lyfterlänk till annan webbplats", Daisy-spelare med inlästa böcker för elever med lässvårigheter. Dessutom har läsning av skönlitterära böcker varit ett stående inslag i alla klasser.

Matematikverkstad

Skolan har en matematikverkstad där det finns material för praktisk och laborativ matematik.

Dela:

13 mars 2015 • 14.25

Brunnsskolan | Box 312 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Brunnsgärdesgatan 14
E-post: brunnsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 20 01 | Karta

Örebro kommuns webbplats

Brunnsskolan