Digital teckenspråkskonferens 2020

Mänskliga rättigheter ur ett teckenspråkigt perspektiv / Human Rights – a Sign Language Perspective

Den 17 september genomförde Örebro kommun en digital teckenspråks­konferens i samarbete med Region Örebro län, SPSM, Länsstyrelsen Örebro län och Örebro universitet.

Dagen bjöd på flera spännande föreläsningar, bland annat med fokus på mänskliga rättigheter, barnrätt och våld i nära relationer.

Se den filmade konferensen

Du hittar även de olika föreläsningarna som separata filmer längre ner på sidan.

Vi beklagar att delar av sändningen saknar textning och jobbar för att åtgärda detta.

Inledningstal av Per-Åke Sörman (C), Örebro kommun

 

Inledningstal av Anna Jakobsson, Region Örebro Län

 

Inledningstal av Per Ekström, SPSM

 

Föreläsare 1: Lovisa Strand och Tommy Krångh, Örebro kommun

 

Föreläsare 2: Åsa Henningsson, Sverige Dövas Riksförbund


Föreläsare 3: Tommy Lyxell, Institutet för språk och folkminnen

 

Föreläsare 4: Krister Schönström, Stockholms universitet

 

Föreläsare 5: Mia Modig, Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

 

Föreläsare 6: Lea Strandberg, Region Örebro län

 

Föreläsare 7: Mona Riis, Teckenbro

 • 08.30–9: Välkommen! Alexandra Royal och Tommy Krångh hälsar alla välkomna. Inledningstal av Per-Åke Sörman (C) Örebro kommun, Anna Jacobsson Region Örebro Län, Per Ekström SPSM.
 • 9–9.30: Mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter. Lovisa Strand, strateg för mänskliga rättigheter i Örebro kommun och Tommy Krångh planerare, Örebro kommun.
 • 9.30–9.45: Livechatt.
 • 9.45–10.15: Agenda 2030 – ett teckenspråksperspektiv. Åsa Henningsson, ordförande för Sverige Dövas Riksförbund.
 • 10.15–10.30: Livechatt.
 • 10.30–11: Paus.
 • 11–11.30: Språksituationen för teckenspråkiga barn – ett barnrättsperspektiv. Tommy Lyxell, Institutet för språk och folkminnen.
 • 11.30–11.45: Livechatt.
 • 11.45–13: Lunch.
 • 13–13.30: Döva nyanländas flerspråkighet i Sverige. Krister Schönström, Stockholm universitet.
 • 13.45–14.15: Våld i nära relationer – döva kvinnor. Mia Modig, Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk.
 • 14.15–14.30: Livechatt.
 • 14.30–15: Paus.
 • 15–15.30: Dövhälsa. Lea Strandberg, Region Örebro.
 • 15.30–15.45: Livechatt.
 • 15.45–16: Dövas Kulturarv i Örebro. Mona Riis, Teckenbro.
 • 16–16.15: Livechatt.
 • 16.15–16.30: Avslutning. Örebro, Europas Teckenspråkshuvudstad.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!