Lättläst: Välkommen till förskolan

Den här texten är skriven på lättläst svenska.

I Örebro kommun finns det förskolor
och pedagogisk omsorg för barn mellan 1 och 5 år.

Vad är förskola och pedagogisk omsorg

I förskolan är barnen indelade i grupper.
Det är femton till tjugo barn i en grupp.
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare.
Förskola kallas ibland för dagis.

Barnen kan också få plats i en pedagogisk omsorg.
Då har en dagmamma hand om barnen i sitt hem.
Dagmamman kan också ta med sig barnen till en lokal
och träffa fler dagmammor och barn.

Hela den här texten handlar om
både förskola och pedagogisk omsorg.
Men för att det ska vara lättare att läsa
använder vi bara ordet förskola
i resten av texten.

Barnen kan vara på förskolan
när föräldrarna arbetar eller går i skolan.
Om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga
kan barnen vara i förskolan femton timmar i veckan.
Om barnet har behov av mer tid i förskolan
kan du prata med förskolans rektor.

Barnen ska trivas och lära sig saker

Det finns lagar och regler
som bestämmer hur förskolan ska fungera.
Barnen ska trivas och må bra i förskolan.
Barnen ska också lära sig nya saker.

En del barn behöver extra mycket hjälp

Alla barn behöver olika mycket hjälp
för att må bra och utvecklas.
Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp
kan du kontakta rektorn för din förskola.

Du kan också ringa kommunens kundtjänst 019-21 10 00
och tala om vilken förskola ditt barn går på.
Då får du prata med rätt person
som kan svara på dina frågor.

Anmälan till förskola

När du vill anmäla ditt barn till förskola
måste du använda en särskild blankett.
Blanketten heter allmän förskola, anmälan
och finns i blankettarkivet.
Det datum då du ansöker
bestämmer din plats i kön.
Inom fyra månader har du rätt till en plats.

Du kan söka plats i vilken förskola du vill
i hela Örebro kommun,

Om du tänker flytta till Örebro
bör du anmäla ditt barn till förskolan
så fort som möjligt.
Om du inte vet vilket område du ska bo i
kan du ändå skicka anmälan
till Örebro kommun.
När du vet din nya adress
ska du skicka den till Örebro kommun.

Vad kostar det?

Du betalar för en plats på förskolan.
Det kostar lika mycket om barnet är där lite tid
eller mycket tid.
Du betalar även när ditt barn inte är där,
till exempel,
om ni tar ledigt på sommaren.

Ditt barn kan vara ledigt som mest
nittio dagar under juni-augusti,
utan att förlora sin plats.
Resten av året (september-maj)
kan barnet vara ledigt som mest
sextio dagar, utan att förlora sin plats.

Det är de vuxnas inkomster
i hemmet där barnet bor
som avgör hur mycket pengar
det kostar.
Så är det även när någon
av de vuxna i hushållet
inte är barnets biologiska förälder.

När ditt barn börjar på förskolan
får du lämna in en blankett
som heter inkomstuppgift barnomsorg.
Blanketten hittar du i blankettarkivet.
Du kan också få blanketten på förskolan.
Där ska du skriva hur stor inkomst ni har
(hur mycket pengar ni tjänar).
Om du börjar tjäna mer eller mindre pengar
måste du lämna in en ny inkomstuppgift.

Du kommer sedan att få en räkning
från kommunen varje månad.
Om du inte betalar din barnomsorgsavgift
kan barnet förlora sin plats på förskolan.

Hur stor avgiften är beror på din inkomst.
Om du har ett barn i förskolan
behöver du aldrig betala
mer än 1 313 kr i månaden.

Om du har fyra barn på förskola eller fritids
betalar du ingenting för det äldsta barnet.

På sommaren stänger en del förskolor.
Då kan ditt barn få gå i en annan förskola.

Det kostar inget för treåringar,

fyraåringar och femåringar

Barn som är tre, fyra och fem år
kan få gå i förskola femton timmar i veckan
utan att det kostar något
under grundskolans hösttermin och vårtermin.
Men under sommaren
betalar alla den vanliga avgiften.

När ditt barn börjar i förskolan

De första två veckorna kallas inskolning.
Då ska någon av föräldrarna vara med.
Under inskolningen blir barnet bekant med
de andra barnen och personalen.

De första dagarna är föräldern med hela tiden.
Sedan kan föräldern vara borta
från barnet en stund.
Du börjar betala avgift
från inskolningens första dag.

Schema

Du ska lämna in ett schema som visar
hur mycket tid barnet ska vara på förskolan.
Schemat är till för att personalen
ska kunna planera sitt arbete.

Det finns en blankett för schema.
Blanketten heter grundschema barnomsorg
och finns i blankettarkivet.
Du kan också få blanketten på förskolan.

När förskolan behöver få tag på dig

Det är viktigt att förskolan har
telefonnummer och adress till barnens föräldrar.
Lämna de telefonnummer och adresser
där personalen kan få tag på dig.
Glöm inte att berätta när det blir ändringar!

Om ditt barn är sjukt

Om ditt barn är sjukt ska du ringa till förskolan
och tala om det.

Tänk på att inte lämna ditt barn till förskolan
för tidigt efter att barnet varit sjukt.

Om ditt barn är sjukt
och är borta från förskolan
mer än två veckor i en följd,
kan du få avgiften återbetalad
från den tredje veckan.

Det finns en blankett
som du ska fylla i
om du vill ansöka om
att få pengar tillbaka.
Blanketten heter återbetalning barnomsorg
och finns i blankettarkivet.
Du kan också få blanketten på förskolan.

Utvecklingssamtal

På utvecklingssamtalet pratar föräldrar och personal
om hur barnet har det på förskolan
och hur barnet utvecklas.
Alla föräldrar har rätt till utvecklingssamtal.

Personalens planeringsdagar

Varje termin har personalen några planeringsdagar.
På planeringsdagarna är förskolan stängd.
Om du behöver barnomsorg de dagarna
får ditt barn vara på en annan förskola.
Prata med personalen på förskolan
så får du veta mera.

Ditt barn är försäkrat

Alla barn som går i förskolan
är försäkrade mot olyckor.
Försäkringen gäller också på fritiden
när barnet är ledigt.
Försäkringsbolaget heter
Länsförsäkringar Bergslagen.

Om ditt barn gör sig illa
ska du först kontakta läkare eller tandläkare
och sedan anmäla skadan till
Länsförsäkringar Bergslagen.
De har telefonnummer 019-19 46 00.
Du även ringa om du har frågor.

Att byta förskola

Om du vill byta förskola ska du göra en ny ansökan.
Använd blanketten Ansökan, förskola och pedagogisk omsorg
Det datum din ansökan kommer in
bestämmer din plats i kön.

Att säga upp sin plats

När ditt barn ska sluta i förskolan
måste du fylla i en blankett.
Du hittar blanketten som heter
barnomsorg,uppsägning i blankettarkivet.
Blanketten kan du också få
av personalen på förskolan.

Du måste säga upp platsen sextio dagar
innan ditt barn ska sluta.
Det kallas uppsägningstid.
Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.
Uppsägningstiden börjar
den dag du lämnar in blanketten.

Parklek i Stadsparken

I Stadsparken i Örebro finns en parklek.
Parkleken är bara för de som är medlemmar.
Föräldrarna är medlemmar
och de turas om att arbeta där.
Parkleken är öppen på vardagar.
Information om parkleken får du
om du ringer 070-655 39 00.

Mer information om förskola och pedagogisk omsorg

"Läroplan för förskolan"
finns på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2016
Publicerad: 26 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?