Här kan du läsa om Örebro kommun

Här finns information om Örebro kommuns verksamheter på lättläst svenska.

De som arbetar på Servicecenter
hjälper dig att få rätt hjälp av kommunen.

På Servicecenter kan du också få
information på flera olika språk.

Du kan ringa oss på 019-21 10 00
mellan måndag och fredag,
mellan klockan 7 på morgonen
och klockan 17 på kvällen.

Du kan också besöka oss på Drottninggatan 5.
Vi har öppet mellan måndag och fredag,
mellan klockan 10 på morgonen
och klockan 17 på kvällen.

Örebro är en stor kommun

Man kan lätt komma till Örebro
från Sveriges två största städer.
Det är 20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg.
Det är lätt att ta sig hit med bil, buss, tåg eller flygplan.

Staden Örebro är 750 år gammal.
Men människor började att bygga slottet i Örebro
redan på 1200-talet.
Det är 800 år sedan.
Idag bor landshövdingen i slottet.
I slottet finns också en turistbyrå och en restaurang.

I Örebro bor 140 tusen personer.
En av fem av dem eller deras föräldrar
kommer från ett annat land.
De kommer från 150 olika länder.

Vem bestämmer i kommunen?

Det är kommunfullmäktige som bestämmer
i kommunen.
I kommunfullmäktige bestämmer politiker
från de olika politiska partierna.
Vid varje val röstar människorna i Örebro
på det parti de vill ska bestämma här.

Hur många politiker från varje parti
som får vara med i kommunfullmäktige
beror på hur många röster varje parti får.

Just nu ser det ut så här i kommunfullmäktige
i Örebro kommun.
Moderaterna har 13 politiker
i kommunfullmäktige, Liberalerna har 4,
Kristdemokraterna har 4, Centerpartiet
har 4, Socialdemokraterna har 24
Vänsterpartiet har 4, Miljöpartiet har 6
och Sverigedemokraterna har 6 politiker
med i kommunfullmäktige.

Några politiker kallas kommunalråd.
De arbetar i Rådhuset på Stortorget mitt i staden.
I Rådhuset träffas också kommunfullmäktige
en gång i månaden.
Du är välkommen att komma hit och lyssna på
när politikerna pratar om viktiga frågor.

Vad finns det för arbeten och företag i Örebro?

Det finns 12 tusen företag i Örebro.
11 tusen människor arbetar åt kommunen.
Andra stora arbetsplatser är Universitetssjukhuset
i Örebro, Örebro universitet,
Statistiska Centralbyrån, Atlas Copco Rock Drills AB
och Nobina Sverige AB

Skolor och utbildning

På Örebro universitet finns mer än 14 tusen studenter
och ettusen anställda.
På Universitet kan man lära sig många olika ämnen.
Man kan lära sig ekonomi, teknik, vård, sociologi, pedagogik
och många andra ämnen.
Det finns också en restauranghögskola,
en musikhögskola och en idrottshögskola i Örebro.

I Örebro finns ungefär 65 grundskolor
och 10 gymnasieskolor.
Vi har också skolor för elever med synskador,
hörselskador och dövhet.
I Örebro finns ungefär 150 förskolor.

Det finns också förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor som kommunen inte sköter.
De är friskolor.

Lättläst om förskola

Komvux är för vuxna elever äldre än 20 år.
På Komvux kan man få den utbildning man saknar
från grundskolan eller gymnasieskolan.
Man kan också få omvårdnadsutbildning.
Här finns också Särvux och Svenska
för invandrare, SFI.

På Komvux kan man välja om man vill gå på
dagarna, kvällarna eller studera hemifrån,
vilket kallas distans.

Cityakademin finns i Stadsbiblioteket.
I lärcentrumet kan man läsa in de ämnen
man behöver från grundskolan eller gymnasieskolan.
Personer som har läs - och skrivsvårigheter
kan få hjälp av specialpedagoger.

På Vägledningscenter, Drottninggatan 3,
kan du få hjälp att välja rätt studier
för det arbete du vill ha eller rätt arbete
som passar det du har studerat.

Vården, omsorgen och funktionshinder

Örebro kommun ger vård
till de äldre människor som behöver det
och till personer med funktionsnedsättning.
De kan få bo i vård- och omsorgsboende eller gruppboende.
De kan också få hjälp med att klara sig hemma.
De kan få personlig hjälp eller hemsjukvård.

Kommunen kan ge stöd till en familjemedlem
som vårdar en äldre människa hemma.

Personer med funktionshinder får det stöd
och den service de behöver av kommunen.
Det kan vara en bostad med särskild service
eller att få vara med i daglig verksamhet.

Socialtjänsten i Örebro kommun

Kommunen sköter det sociala arbetet i Örebro.
Det är stöd åt vuxna eller barn som behöver hjälp
från en socialförvaltning.
Det kan vara att få hjälp mot ett missbruk eller
att få hjälp med pengar.

Sjukvården i Örebro kommun

Det är landstinget som sköter sjukvården.
På universitetssjukhuset i Örebro, USÖ,
kan man få den mest moderna sjukvården.
Nästan 4 tusen människor arbetar här.
Ungefär ettusen människor kommer hit varje dag
för att träffa läkare eller annan sjukvårdspersonal.
I Örebro finns också 13 vårdcentraler.
Du hittar dem på Örebro läns landstings webbplats
på internet.

Att bo i Örebro kommun

Var tredje person i Örebro hyr sin bostad
av det kommunala bostadsbolaget Öbo.
Öbo har nästan 23 tusen bostäder
på flera olika ställen i Örebro.

Studenter i Örebro ska få en bostad
inom en månad efter att de har sökt om en.

Kulturen, naturen och fritiden

I Örebro finns fler än 400 olika föreningar.
I Örebro finns ungefär 15 bibliotek.
Det största biblioteket är Stadsbiblioteket
som ligger mitt i staden.
Där kan man låna böcker, skivor, filmer
och läsa tidningar från hela världen.
Här finns också datorer
som man kan surfa på internet med.

Lättläst om biblioteket

Det finns mycket vackert att se på i Örebro.
I Stadsparken ligger Wadköping.
Det är några kvarter med gamla trähus.
Där finns konstutställningar, hantverk och café.
Här finns också en gammal handelsbod.
Om du går upp i vattentornet Svampen
kan du se hela Örebro.
Svampen ligger i stadens norra del.

Svartån rinner genom Örebro.
Där kan du gratis fiska lax hela året.
En bit utanför Örebro ligger sjön Hjälmaren.
Längs med Hjälmarens strand kan man gå och cykla.
Åt väster ligger Kilsbergen med många områden
där man kan gå.

Idrott

Det finns flera badhallar och idrottsanläggningar
i Örebro.
Hagabadet, Eyrabadet och Brickebackens bad och gym
är några av dem.
Gustavsvik heter det stora äventyrsbad
där du kan bada både ute och inne.

Våra fotbollslag heter ÖSK och KIF.
De spelar på Behrn Arena på somrarna.
På vintern spelar man bandy inonhus där
och ishockey i en annan Ishall.
Vi har också duktiga lag i basket, volleyboll
och amerikansk fotboll.

Cykel, buss, tåg och flyg

Det är lätt att cykla i Örebro eftersom det är platt här.
Det finns också många cykelbanor.

Du kan ta buss till många platser i Örebro.

Du kan resa till och från Örebro med
tågen som går på Mälarbanan, Svealandsbanan
och Bergslagsbanan.
Det tar ungefär 2 timmar från Stockholm
och ungefär 3 timmar från Göteborg
och 5 timmar fån Sundsvall.

Från Örebro flygplats kan man resa varje dag
till bland annat städerna Köpenhamn, Oslo,
och Stockholm och till landet Turkiet
och den spanska ön Mallorca.

Centrum för lättläst har skrivit om texten till lättläst.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2016
Publicerad: 26 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?