Dobro došli u opštinu Örebro

Örebro je sedma najve?a opština u zemlji i nalazi se u centru Švedske. Grad je otprilike 700 godina star. Opština Örebro broji približno 155 000 stanovnika. 16 odsto stanovnika je stranog porekla a u opštini je zastupljeno 150 razli?itih narodnosti.

Dobro došli u Servisni centar!

Od 1. februara služba za pružanje usluga doseljenicima, Invandrarservice, je deo servisnog centra Örebro. Nama se možete obratiti radi dobijanja odgovora na pitanja o društvenoj brizi o deci, savetovanju potroša?a, ku?noj nezi i svemu ostalome što se odnosi na opštinu.

Telefon: 019-21 10 00.
Adresa za posete Drottninggatan 5, Örebro.

Kako se upravlja opštinom?

Opštinom upravlja skupština opštine sa predstavnicima politi?kih stranaka. Koliko predstavnika svaka stranka ima zavisi od toga koliko glasova stranka dobije od gra?ana na izborima svake ?etvrte godine.

Škola i obrazovanje

U Örebro ima cirka 70 osnovnih škola za decu uzrasta 6-15 godina, a pre toga mnoga deca idu u predškolsku ustanovu. Posle završene osnovne škole ve?ina omladine poha?a srednju školu a u Örebro ima sedamnaest srednjih škola. Ovde postoje i posebne škole za mlade oslabljenog vida i sluha kao i za gluve. Cirka 15 000 studenata studira na univerzitetu u Örebro.

Biblioteka

U Örebro ima više biblioteka gde se mogu na?i novine, ?asopisi i knjige na razli?itim jezicima. Najve?a je Gradska biblioteka u centru grada a u mnogim delovima grada postoje i manje biblioteke.

Videti i doživeti

Örebro nudi mnogo znamenitosti. Usred grada, u potoku Svartån, nalazi se stari dvorac, u prekrasnom Gradskom parku je Wadköping — muzej pod vedrim nebom sa starim drvenim ku?ama. Sa vodenog tornja Svampen imate pogled na celi Örebro.

U Örebro ima ?etiri kupališta pod krovom s objektima za rekreaciju: Brickebackens bad, Eyrabadet, Hagabadet i Gustavsvik.

Gde god stanujete u Örebro blizu su vam parkovi i podru?ja za odmor i rekreaciju. Par kilometara od centra grada nalazi se jezero Hjälmaren. Na obe strane uš?a potoka Svartån nalaze se parkovi prirode s lepim peša?kim i biciklisti?kim stazama. Na severnoj strani se nalazi Ku?a prirode (Naturens hus) s kafi?em i restoranom koji su otvoreni u toku cele godine. Zapadno se nalazi planinski lanac Kilsbergen sa mnogo podru?ja za odmor i rekreaciju. Biciklom i autobusom stižete jednostavno do razli?itih mesta u Örebro s okolinom.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!