Behandling av personuppgifter - Funktionsstödsnämnden, Funkismello

Så behandlar Funktionsstödsnämnden personuppgifter - Funkismello.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (DSF) finns till för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Den reglerar hur kommunen får behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Funktionsstödsnämnden, box 30000, 701 35 Örebro,
telefon 019-21 10 00, e-post; servicecenter@orebro.se.

Rättslig förpliktelse grund för behandling av personuppgifter

DSF, Artikel 6.1 e – uppgift av allmänt intresse, är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter. (Beslut i Funktionsstödnämnden om medel till Funkismello 2019-04-11).

Behandling, syfte och ändamål med behandlingen

Att behandla personuppgifter innebär bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta uppgifter. De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer.

När du anmäler dig till Funkismellon via formuläret på hemsidan på orebro.se, samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig. Det gör vi för att vi ska kunna administrera och genomföra tävlingen. Vi gör det också för att kunna kontakta dig, till exempel för att tala om ifall du blivit uttagen att delta eller inte och för att kunna ge dig information om tävlingen.

Dina personuppgifter hanteras av personal som arbetar med Funkismello och av personal som hanterar anmälan till Funkismello på orebro.se. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan (tredje part).

Sparande och lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att genomföra evenemanget. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vi raderar dina e-postmeddelanden när uppgifterna är färdigbehandlade. Det vill säga efter besked om avslag eller när uppgifterna är tillförda tävlingen.

Uppgifterna registreras i förvaltningens interna digitala system vars drift sköts av central enhet inom Örebro kommun. Förvaltningen sparar också vissa personuppgifter på papper i arkiv. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma att sparas för all framtid, enligt offentlighets- och sekretesslagen, (OSL 2009:400) och regler utifrån kommunens gemensamma arkiveringsplan, KA. Vissa handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, med undantag för sekretesskyddade uppgifter. Inom Funktionsstödsnämnden råder stark sekretess och den gäller alla personal, som skrivit på bindande avtal om tystnadsplikt.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, på vilket sätt och varför vi gör det. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. I vissa fall har du rätt att uppgifter raderade och du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter registreras, på vilket sätt och varför. Det kan du få genom att begära ett så kallat registerutdrag hos kommunens Servicecenter. Du kan skicka ett undertecknat brev till Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro eller besöka Servicecenter på Drottninggatan 5 i Örebro och visa upp legitimation.

Frågor

Har du frågor kan du alltid vända dig till Göran Andersson 019-215432.

Du kan också kontakta Örebro kommuns dataskyddsombud, dataskyddsombud@orebro.se, ringa Servicecenter 019-21 10 00 eller skicka brev: Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro.

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter.

Läs mer om behandling av personuppgifter på orebro.se/personuppgifter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?