Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Övningsskola

Välkommen till Stora Mellösa skola,
en F-6 skola strax utanför Örebro.

Vår profil: Hälsa och lärande i samspel.
På vår skola arbetar vi utifrån två arbetslag F-3 och 4-6.
Vår syn på verksamheten är att det är våra gemensamma barn som vi tillsammans har ansvar för. En förutsättning för att vårt arbete ska fungera på ett bra sätt är att vi arbetar tillsammans som ett team i arbetslagen. I varje arbetslag ingår både lärarpersonal och fritidspedagoger.

Skolans utvecklingsmål/prioriterade områden:
Hälsa och lärande i samspel.
 

På Stora Mellösa skola strävar vi efter ett brett hälsotänkande där vikten av såväl psykisk som fysisk hälsa betonas. Vår önskan är att eleverna genom teori och praktik ökar sitt hälsomedvetande så att de på sikt kan ansvara för sin egen hälsa. Tyngdpunkten i hälsoarbetet ligger inte bara på de fysiska aspekterna utan de psykiska och sociala delarna betonas i minst lika hög utsträckning.

Vår värdegrund

Utifrån nedanstående vision ska all personal på Stora Mellösa skola arbeta:

Varje barn har rätt att mötas av höga förväntningar och respekt för sin unika person. Alla barn ska lämna vår skola med en positiv framtidstro och tilltro till sin förmåga.

Skolans/arbetslagets kännetecken och erfarenheter studenten kan få hos oss

Vi är en personalgrupp som brinner för vårt arbete och som hela tiden arbetar på att utvecklas och bli ännu bättre. På vår skola har all personal genomgått handledarutbildning för att på bästa sätt kunna ta emot dig som student. Vår målsättning är att möta dig som VFU-student där du är i din lärandeprocess och tillsammans ta fram en individuell plan för din VFU utbildning. Vi vill tillsammans med dig hjälpas åt för att du ska få en större inblick och trygghet i vad läraryrket innebär och vi vet av erfarenhet att du som student har mycket att tillföra vår skola med nya tankar, perspektiv, ideér och reflektioner. På vår skola har du också möjilghet att förankra din VFU utbildning på vetenskaplig grund, då en av våra lärare gjort praktiknära forskning på skolan som resulterat i en licentiatuppsats. Stora Mellösa skola har som enda skola i landet fått SIQ utmärkelsen "Bättre skola 2011" som bland annat Utbildningsdepartementen och Skolverket står bakom. Vid Lärardagarna på Conventum fick skolan ta emot det pedagogiska priset för grundskola 2012 i Örebro kommun. 

VARMT VÄLKOMMEN!

Pedagogerna på skolan i alla verksamheter har gått eller går aktuell handledar- och/eller mentorutbildning. För områden och frågor som kan knytas till studenternas examensarbete: Se vår profil.

Kontaktuppgifter för arbetslaget/på skolan:

Arbetslag F-3 Ann Wahlström, (kontaktperson)
 
Arbetslag 4-6 Sarah Holmqvist,

Skolans geografiska läge och kommunikationer till och från skolan:

Östernärke är den största kommundelen till ytan och en glesbygd med ett mindre antal tätorter. Stora Mellösa skola ligger vackert belägen några mil öster om Örebro. Goda bussförbindelser finns och flertalet av personalen på skolan pendlar ifrån Örebro.

Dela:

29 november 2016 • 10.54

Sidansvarig: rektor Katarina Hammarström
Stora Mellösa skola  | Skolvägen 11 | 715 72 Stora Mellösa
E-post: storamellosaskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 63 | Fax: 019 - 21 59 69
Örebro kommuns webbplats
Stora Mellösa
skola