Meny
  • Start
  • / Beställ skolbetyg

Beställ skolbetyg

Betygsgranskning

Här kan du beställa betygsutskrift på skolbetyg. Gäller det fler än en utbildning så ska du skicka in en beställning för varje betyg.

Kostnader

Kopia av betygsdokument 75 kr.
Avskrift av betygskatalog 175 kr.
Registerutdrag ur betygssystem 75 kr.

Alla kopior/dokument skickas till dig på papper.

Betalning

När vi skickar papperskopian/-utskriften till dig, ska du betala kostnaden via fakturan som kommer i ett annat brev.

Handläggningstid

Vi tar hand om din förfrågan så fort vi kan och handlägger i tur och ordning. Svarstiden är beroende av hur komplicerad din fråga är.

Översättning av betyg

Vi översätter inte några betygsdokument.   

Tre olika typer av kopior/utskrifter

Kopia av betygsdokument

Om det finns ett sammanställt betygsdokument för dig så gör vi en papperskopia av betygsdokumentet.

Avskrift av betygskatalog

Finns det inte något sammanställt betygsdokument för dig så framställer vi en betygsavskrift på papper. Det innebär att vi gör en sökning i olika betygsdokument.

Registerutdrag ur betygssystem

Om ovanstående betygsdokument saknas så framställer vi ett registerutdrag ur det arkiverade betygssystemet. Utdraget är på papper.

Vidimering

Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet. Finns det en underskriven betygskatalog eller betygskopia så vidimeras kopian. Registerutdrag ur betygssystemen vidimeras inte.

Senast uppdaterad: 8 april 2019

Publicerad: 15 mars 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se