Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Sökikon

Om vår verksamhet

Lundbyskolan är en mångkulturell F-6 skola med cirka 300 elever som ligger i Lundby centrum med närhet till vackra grönområden. Vi är stolta över och värdesätter vår mångkulturella miljö och ser olikheter som en styrka.


På skolan arbetar förskollärare, grundskollärare samt lärare på fritids, totalt 45 stycken. Det finns tre arbetslag på skolan: arbetslag f-3, 4-6 och fritidshemmet och varje arbetslag leda av en arbetslagsledare. Det finns två fritidsavdelningar på skolan, Äldre och Yngre fritidshemmet.

 

Varje klassrum för skolår f-6 är utrustade med projektor för att ge förutsättningar för IT i undervisningen och för att utveckla undervisningen med hjälp av IT. Elever har tillgång till lärplattor i undervisningen i så väl skolan som i fritidshemmet.

Elevhälsan består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsan är ett stöd för personalen men arbetar också med elevinriktade insatser.

Det finns ett Trygghetsteam på skolan där biträdande rektor, skolsköterska, lärare och fritidspedagog ingår. Trygghetsteamets medlemmar arbetar aktivt med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling – det vill säga skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot all form av diskriminering och kränkande behandling.

Lundbyskolan arbetar med tydliga mål för att ge elever kunskaper och möjligheter för framtiden. Vi lär tillsammans med kompisar och vuxna i en trygg miljö.

Dela:

16 augusti 2017 • 20.51

Lundbyskolan  | Box 314 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Bärnstensvägen 4 | Karta
E-post: lundbyskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 12
Örebro kommuns webbplats
Lundbyskolan