Kvalita hemtjänst AB

Plats för bild

Vi på Kvalita Hemtjänst utgår ifrån en värdegrund som bygger på att du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid.

Vi utför hemtjänst i form av omvårdnad och service via avtal med Örebro Kommun. Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Som kund ska du känna dig väl bemött, respekterad och behandlad utifrån din egen unika situation. Omvårdnaden ges också på ett sätt som utgår från dina unika behov och önskemål.

Utföraren är inte valbar för tillfället

Just nu kan du inte välja Kvalita hemtjänst AB som ny utförare.

Inriktning, profil och kompetens

Vi har lång erfarenhet inom äldrevård, omsorg och service i hemtjänst. Personalen har ett genuint engagemang och erbjuds kontinuerlig fortbildning, stöd och handledning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Vi har personal som talar många olika språk. Vi försöker alltid i största möjligaste mån tillgodose dig med personal som talar ditt modersmål

Språkkunskaper förutom svenska

Syrianska, arabiska, kurdiska, turkiska, finska, dari, bosniska, rumänska, persiska och tyska.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad alla dagar i veckan klockan 07–22 enligt ditt biståndsbeslut. Vi besvarar trygghetslarm alla dagar i veckan klockan 07–22.

Om du har insatser på natten är det alltid personal från Örebro kommuns nattorganisation inom hemvården som kommer till dig oavsett vilken utförare som hjälper dig mellan klockan 7–22.

Fixartjänst

Vi utför inte fixartjänst.

Service

Vi utför serviceinsatser i hela Örebro kommun, vardagar klockan 8–17 enligt ditt biståndsbeslut.

Följande erbjuds:

  • Fönsterputs.
  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

Erbjuds ej.

Trygghet och bemötande

Vi bemöter dig värdigt och på ett vänligt sätt och visar respekt för din integritet. Vi är vid behov länken mellan dig och dina anhöriga. Vi har kontinuerlig och god samverkan med ansvariga sjuksköterskor inom Örebro kommun om kunder som är inskrivna i hemsjukvård samt läkemedel och insulin och delegering av dessa. Vi har även samverkan med arbetsterapeuter och biståndshandläggare.

Delaktighet och kontinuitet

Det är viktigt för oss att du själv är involverad och delaktig i din omvårdnad och service. Att vi tillsammans med dig planerar dina insatser utifrån beslutet och behovet. Vi eftersträvar att så få personer som möjligt involveras i din vård och omsorg. Kontakt med anhöriga sker fortlöpande och enligt önskemål.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Kvalita hemtjänst AB.
Adress: Kvalita hemtjänst. Skomaskinsgatan 2, 702 27 Örebro.
Telefon: 020-10 52 00.
Telefontider: Klockan 8–17 vardagar.

E-post: info@kvalitahemtjanst.se.
Webbplats: www.kvalitahemtjanst.se.

Verksamhetsansvarig: Mats Lindström, 020‑10 52 00, info@kvalitahemtjanst.se. Kontaktperson: Margareta Turan, 072‑600 67 07, maggan.turan@kvalitahemtjanst.se.

Frågor, synpunkter och klagomål

Frågor, synpunkter och klagomål kan lämnas via telefon 020-10 52 00, e-post info@kvalitahemtjanst eller via webbplatsen www.kvalitahemtjanst.se

Du som kund har även möjlighet att lämna synpunkter och/eller klagomål direkt till Örebro Kommun. Det kan göras utan att informera den aktuella utföraren.
Du kan då ta direktkontakt med Örebro Kommun via telefon 019-21 10 00, eller via Örebro Kommuns webplats www.orebro.se. Det informeras varje ny kund om vid ankomstsamtalet.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!