Örebro Omsorg

24/7 logga

Vi på Örebro Omsorg ägnar oss åt att ge den bästa omsorgen till äldre och människor med funktions­nedsättning eller som har andra utmaningar. Vi tycker att det är bland det mest meningsfulla man kan jobba med. Därför drivs vi av en kompromisslös passion för att arbeta professionellt och nå resultat.

För den som behöver omsorg för att klara vardagen innebär det praktiska begränsningar, ibland även psykiska. Men alla, oavsett ålder, fysisk kapacitet eller psykiskt tillstånd, har rätt till ett bra liv.

Inriktning, profil och kompetens

Hos oss kan du finna trygghet, värme och gemenskap. På Örebro Omsorg har vi välutbildade och kompetenta chefer och engagerad personal, som ger de äldre förutsättningarna för en meningsfull vardag.

Språkkunskaper förutom svenska

Arabiska, engelska, serbokroatiska, syrianska, somaliska och turkiska.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad alla dagar i veckan klockan 07–22 enligt ditt biståndsbeslut. Vi besvarar trygghetslarm alla dagar i veckan klockan 07–22.

Om du har insatser på natten är det alltid personal från Örebro kommuns
nattorganisation inom hemvården som kommer till dig oavsett vilken utförare som hjälper dig mellan 7–22.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst åt dig upp till fyra timmar/år.

Service

Vi utför serviceinsatser i hela Örebro, alla dagar klockan 7–18 enligt ditt biståndsbeslut.

Följande erbjuds:

  • Fönsterputs.
  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

Utförs ej.

Trygghet och bemötande

Vårt mål är att underlätta och stötta dig i din vardag så att din tillvaro blir som du önskar. För oss är det viktigt att du alltid känner dig trygg och respekterad. Tillsammans med din kontaktperson lägger du upp de dagliga rutinerna så att de utförs efter dina behov och önskemål.

Delaktighet och kontinuitet

I Örebro Omsorg erbjuder vi allt från omsorg och måltidsservice till städning samt tvätt. När du väljer Örebro Omsorg som utförare i hemtjänsten bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom dina behov och önskemål. Det dokumenteras i en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig, så att hjälpen blir på det sätt du önskar.

En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses till din kontaktperson och kommer att vara den person som i första hand utför insatserna i ditt hem. Kontaktpersonen är den medarbetare som du träffar oftast och har extra ansvar för dig vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontakt­person går det självklart bra att byta.

Godkänd leverantör - Örebro kommun

Kontakt

Företagets namn: Örebro Omsorg
Besöksadress: Olaigatan 2, 703 61 Örebro

Telefon: 019-31 00 20.
Telefontid: måndag-fredag kl. 7–17.
E-post: info@orebroomsorg.se.
Webbplats: www.orebroomsorg.se

Kontaktperson: Gustav Tornberg 019-31 00 20, gustav@orebroomsorg.se

Verksamhetsansvarig: Hannah Englund, 019-31 00 20, info@orebroomsorg.se

Frågor, synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss att få reda på vad du tycker om Örebro Omsorg, så att vi får en chans att göra saker bättre eller rätta till fel och brister. Det kan vara positiva synpunkter, klagomål om något du är missnöjd med, en idé eller något du tycker borde fungera bättre. Vi ser positivt på inkomna synpunkter och klagomål och använder dem för att förbättra vår verksamhet.

Kontakta kontaktperson, verksamhetschef eller någon annan på Örebro Omsorg

Telefon: 019 -31 00 20 (växel).

E-post: synpunkter@orebroomsorg.se

Blankett: Skicka in dina synpunkter och klagomål genom att skriva till oss, gärna på blanketten där portot är betalt. Blanketten finns i hempärmen.

Skriv till oss: Du kan även skriva till oss, Örebro Omsorg, Olaigatan 2, 703 61 Örebro.

Kontakta Örebro kommun

Synpunkter och klagomål på Örebro Omsorg kan även lämnas direkt både muntligt och skriftligt till Örebro kommun.

Örebro kommuns servicecenter, Box 300 00,701 35 Örebro. 019-21 10 00.

Fyll i formulär på orebro.se/synpunkter

Behandling av inkomna synpunkter och klagomål

Inom Örebro Omsorg finns medarbetare som tar hand om de synpunkter och klagomål som kommer in. Om du vill, blir du kontaktad av verksamhetschefen inom fem arbetsdagar, räknat från det att dina synpunkter eller klagomål lämnats in.

Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i några kontaktuppgifter. Vi kommer även då att behandla dina synpunkter eller klagomål, men kan däremot inte kontakta dig för att ge återkoppling.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!