Vårda Hemtjänst

Vårda logga

Omsorgsföretaget Vårda Hemtjänst har en gedigen erfarenhet av äldreomsorg. Vår ambition och strävan är att ge dig möjligheten att styra din tillvaro efter dina behov och önskemål så att vi underlättar och stöttar dig i din vardag.

Inriktning, profil och kompetens

Vårda Hemtjänst är ett hemtjänstföretag med fokus på att stärka individen, en inställning som genomsyrar hela verksamheten. Vår viktigaste tillgång är vår personal och vi lägger stor vikt vid rekrytering och utbildning av våra medarbetare.

Vi är måna om att personalen trivs, känner glädje och delaktighet. Vi tillämpar individanpassad hemtjänst – rätt personal för rätt uppdrag!

Språkkunskaper förutom svenska

Arabiska, albanska, bosniska, dari, engelska, kurdiska, somaliska, syrianska och turkiska.

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad alla dagar i veckan klockan 7–22 enligt ditt biståndsbeslut. Vi besvarar trygghetslarm alla dagar i veckan klockan 7–22.

Om du har insatser på natten är det alltid personal från Örebro kommuns nattorganisation inom hemvården som kommer till dig oavsett vilken utförare som hjälper dig mellan kl. 7-22.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst åt dig upp till fyra timmar/år.

Service

Vi utför serviceinsatser måndag-fredag klockan 7–18 enligt ditt biståndsbeslut.

Följande erbjuds:

  • Fönsterputs.
  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

Utförs ej.

Trygghet och bemötande

Vårda Hemtjänst strävar ständigt efter att du som kund ska känna trygghet och välbefinnande. Vi månar om en bra dialog mellan de som arbetar, kund och dennes anhöriga. Våra insatser ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina individuella insatser.

Delaktighet och kontinuitet

Kontinuitet är viktigt för oss på Vårda Hemtjänst. Vi vill att du så långt det är möjligt ska träffa samma person, så att du får en personlig, trygg och säker vård. Vi ska inte förändra något, utan förbättra och behålla, dina egna förmågor och livskvalitet.

Vi ser det som självklart att våra medarbetare bär arbetskläder och synlig ID-bricka för din trygghets skull.

Godkänd leverantör - Örebro kommun

Kontakt

Företagets namn: Vårda Hemtjänst i Sverige AB.
Besöksadress: Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro.

Telefon: 019-20 22 24.
Telefontider: kl. 7–22.
E-post: info@vardahemtjanst.se.
Webbplats: www.vardahemtjanst.se.

Verksamhetsansvarig och kontaktperson: Ulf Holmgren, 019-20 22 24, ulf.holmgren@vardahemtjanst.se.

Frågor, synpunkter och klagomål

Frågor, synpunkter och klagomål ring 019-20 22 24, skicka till synpunkter@vardahemtjanst.se eller ulf.holmgren@vardahemtjanst.se. 

Du kan också besöka oss på Järntorgsgatan 3 i Örebro.

Frågor om val och omval?

Kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!