Ossobles Service

Plats för bild

Vi startade Ossobles Service AB för att hjälpa till att framhäva självständigheten hos de som har svårt med sina dagliga vanor såsom städning, klädvård, inköp, fixartjänst m.m. Vi erbjuder service i form av städ, inköp, fönsterputs och tvätt/klädvård. Vi skapar en relation byggd på trovärdighet och respekt för din situation. Vi erbjuder service till äldre personer, funktionsnedsatta personer, generellt de som är i behov av hjälp.

Inriktning, profil och kompetens

Ledningen till Ossobles Service AB består av tre serviceinriktade personer. Saida Rahwi som är verksamhetschef, Adam Ossoble som är administratör samt kontaktperson och Ikram Ossoble som också är administratör och ansvarig för hygien rutin och APT möten. Saida har arbetat som undersköterska i över tjugosex år och gode man i ca tio år.

Adam har studerat datateknik och har påbörjat en universitetsutbildning inom applikationsutveckling samt arbetat i Sefina pantbank som värderare i ca fem år. Ikram har studerat som socionom i Storbritannien och kompletterar sin utbildning i Sverige, hon har även arbetat inom vård i ca fem år.

Vår personal är införstådda med vilka regler och rutiner som gäller. Ledningen och medarbetarna har bra kontakt. Våra medarbetare har arbetat utmärkt med att bygga en relation av förståelse, tillit och respekt. Med det så kan vi hjälpa kunderna på allra bästa sätt. Det vi främst fokuserar på när vi får en ny kund, är att förstå kundens livssätt så att vi kan anpassa vårt arbetssätt för att möta kundens behov.

Språkkunskaper förutom svenska

Somaliska, amhariska, tigrinja, arabiska, engelska, italienska.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi utför inte omvårdnad.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst åt dig upp till fyra timmar/år.

Service

Vi utför serviceinsatser måndag–lördag klockan 8–18 enligt ditt biståndsbeslut. Följande erbjuds:

  • Fönsterputs.
  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster

Vi utför inte tilläggstjänster.

Trygghet och bemötande

Du blir vänligt och jämlikt bemött och utifrån dina unika förutsättningar ska uppdraget utföras. Personalen ska respektera din integritet och självbestämmande, säkerhet och kvalitet hos dig är ett väldigt viktigt ledord för oss.

Delaktighet och kontinuitet

Tillsammans med uppdragsgivaren tänker vi steg för steg gå igenom regler, rutiner och besvara frågor som eventuellt kan ställas av alla parter som är på plats. Anhöriga är även välkomna till genomgången då de också kan bidra med idéer som kan gynna dig. Genomgången kommer sedan att dokumenteras och arkiveras, sedan tas fram ifall det blir relevant igen i framtiden. Dessa genomgångar kommer att ske rutinmässigt.

Vårt företag ska utföra och uppfylla dina krav genom att du får hjälp av personal som du känner igen. Hjälpinsatserna planeras efter dina behov. Vanorna och rutiner, vem och när insatsen utförs, ifall den planerade tiden förändras, informeras du om.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Ossobles Service.
Adress: Poesigatan 26 A, 703 71 Örebro.
Telefon: 073-567 35 22 eller 019-12 22 60.
Telefontider: kl. 7–20.

E-post: info@ossobles-service.se

Verksamhetsansvarig: Rahwi Saida, 073–567 35 22, info@ossobles-service.se.
Kontaktperson: Ikram Ossoble, 073-904 16 23, info@ossobles-service.se, Rahwi Saida, 073–567 35 22, info@ossobles-service.se.

Frågor, synpunkter, klagomål

Med brukarens närvaro kommer förändringar att tas fram och diskuteras, inga förändringar kommer att ske innan brukaren, uppdragsgivaren och anhöriga är informerade och det har skett en överenskommelse. Klagomål hanteras med ytterst allvar, och hanteras direkt av kontaktpersonen och ledningen för Ossobles Service AB. Synpunkter hanteras på samma sätt som klagomålen, eftersom vi tycker att synpunkter och klagomål föder förbättring.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!