Lycka Omsorg

Logga Lycka Omsorg

Vi är ett samhälls­engagerat privat företag med flerårig erfarenhet att utföra vård- och omsorg samt service­tjänster. Vi utgår från värde­grunden att du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, hur du vill leva ditt nuvarande liv och hur du vill få det så bra som möjligt i framtiden. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Inriktning, profil och kompetens

Vi har lång erfarenhet inom äldrevård, omsorg och service i hemtjänst. Personalen lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv hur du vill få dina önskemål tillgodosedda. För att skapa trygghet för dig som kund erbjuder vi dig hjälp av samma personal, så långt det är möjligt, och som talar ditt språk. Vi planerar arbetet och hur det ska utföras tillsammans med dig.

Språkkunskaper förutom svenska

Somaliska, engelska, arabiska, syrianska, kurdiska, turkiska, finska, dari, bosniska, rumänska, persiska och tyska.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad alla dagar i veckan klockan 7–22 enligt ditt bistånds­beslut. Vi besvarar trygghetslarm alla dagar i veckan klockan 7–22.

Om du har insatser på natten är det alltid personal från Örebro kommuns natt­organisation inom hemvården som kommer till dig oavsett vilken utförare som hjälper dig mellan 7–22.

Fixartjänst

Vi utför inte fixartjänst.

Service

Vi utför serviceinsatser måndag–fredag klockan 8–17 enligt ditt biståndsbeslut.

  • Fönsterputs.
  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

Utförs ej.

Trygghet och bemötande

Vi bemöter dig med respekt, hänsyn, lyhördhet och respekt för din integritet. Vid behov är vi länken mellan dig och dina anhöriga.

Vi har kontinuerlig samverkan med ansvariga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och biståndshandläggare inom Örebro kommun avseende kunder som är inskrivna i hemsjukvård, samt hantering av läkemedel och insulin och delegering av dessa. Du får en kontaktperson som du kan vända dig till när du har frågor och behöver hjälp.

Delaktighet och kontinuitet

Det är viktigt för oss att du själv är involverad och delaktig i din omvårdnad och service.

Vi ställer höga krav vid rekrytering av personal gällande kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet. Vår målsättning är - så långt det är möjligt - att du ska mötas av samma personal och på de tider som vi kommit överens om.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Lycka omsorg.
Besöksadress: Skomaskinsgatan 2, 702 27 Örebro.
Postadress: Skomaskinsgatan 2, 702 27 Örebro.
Telefon: 019-10 91 10 växel. 020-10 52 00.
Telefontider: kl. 7-22.
E-post: info@lyckaomsorg.se.
Webbplats: www.lyckaomsorg.se

Verksamhetsansvarig: Gunnar Hagström, 019-10 91 10, gunnar.hagstrom@lyckaomsorg.se.

Kontaktperson: Abdihakim Jama, 019‑10 91 10, info@lyckaomsorg.se.

Frågor, synpunkter och klagomål

Frågor, synpunkter och klagomål skickas till info@lyckaomsorg.se.

Frågor om val och omval?

Kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!