Kvalitetsservice

Plats för bild

Kvalitetsservice är ett serviceföretag som erbjuder service­­tjänster av olika typer inom hela Örebro kommun. Vi har fokus på individens behov samt försöker att uppfylla alla kunders önskemål. Företaget jobbar på ett säkert, konti­nuerligt och tryggt sätt.

Inriktning, profil och kompetens

Med uppdaterade kunskaper och utbildning så skapar vi en komplett personalstyrka för att kunna tillfredsställa våra brukare på bästa möjliga sätt. Det gör att vi kan trygga och säkerställa vardagen för alla våra brukare. Vi består av duktig personal som har lång erfarenhet sedan tidigare inom olika områden. Kvalitetsservice kan med stora säkerhetsmarginaler sköta de tjänster som utförs. Vi har exempelvis erfarenhet från
föreningslivet, matlagning, pedagogik, service och städ.

Språkkunskaper förutom svenska

Syrianska, arabiska, turkiska, kurdiska och engelska.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi utför inte omvårdnad.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst åt dig upp till fyra timmar/år.

Service

Vi utför serviceinsatser måndag-söndag klockan 08–20 enligt ditt biståndsbeslut.

Följande erbjuds:

  • Fönsterputs.
  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

Städ, tvätt, inköp, fönsterputs och trädgårdsarbete.

Trygghet och bemötande

Med anpassbara metoder och arbetssätt så försöker Kvalitetsservice skapa en trygg, behaglig, utvecklande arbetsmiljö för alla berörda parter. Företaget värderar högt dialogen med samtliga kunder för att komma fram till de tryggaste lösningarna och överens­kommelser.

Du ska i allra högsta grad känna dig säker och trygg vid varje tillfälle om det uppstår komplikationer eller problem. Vårt förstahandsval är bemötandet, vår personal ska på ett behagligt och professionellt sätt kommunicera med dig utan att du ska behöva känna dig obekväm på något sätt.

Delaktighet och kontinuitet

Kvalitetsservice har som arbetspolicy att utifrån de lagar och förordningar som gäller skapa långsiktiga och trygga arbetsmetoder för alla inblandade parter. Vi tänker på våra brukare i första hand för att de ska trivas och känna sig trygga. Med dessa behagliga och trygga arbetsmetoder så tänker vi att vi ska behålla våra kunder i längden.

Vi tänker långsiktigt dvs. att vi anpassar oss efter dina önskningar för att det ska hålla i längden. Det som bestäms mellan dig och personalen ska se till att hållas. Vi kommer vara uppmärksamma så att allt funkar på bästa sätt. Tillsammans med dig dokumen­terar vi allt i företaget för att sedan tillsammans utvärdera och förbättra vår verksamhet.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Kvalitetsservice (AoM Tekin AB).
Adress: Varbergagatan 162 A, 703 52 Örebro.
Telefon: 073–619 76 81.
Telefontider: Kl. 08–20.
E-post: kvalitetsservice@hotmail.com

Verksamhetsansvarig: Audin Tekin, 073–619 76 81, kvalitetsservice@hotmail.com.
Kontaktperson: Audin Tekin, 073–619 76 81, kvalitetsservice@hotmail.com.

Frågor, synpunkter och klagomål

Frågor, synpunkter och klagomål skickas till kvalitetsservice@hotmail.com

Frågor om val och omval?

Kontakta Örebro kommuns servicecenter 019–21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: