Hemvården Örebro kommun

Plats för bild

Hemvården Örebro kommun är den kommunala utföraren av omvårdnads- och serviceinsatser. Vi har mångårig erfarenhet av hemvård och hemsjukvård och vi finns för dig som behöver stöd i vardagen i ditt hem. Vårt samarbete med sjuksköterska, arbets­terapeut och sjukgymnast är väl etablerat.

Inriktning, profil och kompetens

Vi vill att du som medborgare ska kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt med stöd från oss. Vi har huvudfokus på att din hälsa ska stärkas och bibehållas och vi vill att du ska få en ökad livskvalitet och kunna leva ditt liv som du önskar. Ditt möte med oss från hemvården är respektfullt och värdigt.

Våra medarbetare har god erfarenhet och goda kunskaper i vård och omsorg och arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta innebär att vi hjälper dig med det du inte kan själv, vi ger dig stöd om du behöver i enstaka moment och vi finns till hands om det är något som du vill klara själv. Det är dina behov och mål som styr det stöd som vi ger dig.

Av våra tillsvidareanställda omvårdnadspersonal är 90 procent utbildade under­sköterskor.

Språkkunskaper förutom svenska

Arabiska, bosniska, engelska, finska, kurdiska, persiska, spanska, syrianska, turkiska, samt flera andra språk.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad alla dagar i veckan klockan 07–22 enligt ditt biståndsbeslut.

Vi besvarar trygghetslarm alla dagar i veckan klockan 07–22.

Om du har insatser på natten är det alltid personal från Örebro kommuns natt­­organisation inom hemvården som kommer till dig oavsett vilken utförare som hjälper dig mellan klockan 7–22.

Fixartjänst

Erbjuds inte.

Service

Vi utför serviceinsatser måndag–fredag klockan 8–17 enligt ditt biståndsbeslut. Följande erbjuds:

  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

Erbjuds inte.

Trygghet och bemötande

Biståndshandläggare fattar beslut om det stöd som du behöver från oss utifrån ditt behov. För att du ska känna dig trygg hos oss får du sedan en utsedd kontaktperson som är ditt stöd i frågor som rör vården och omsorgen. Vi som arbetar i hemvården bär Örebro kommuns arbetskläder och namnskylt och alla våra medarbetare har
tystnadsplikt. Vi använder digitala nycklar för ökad säkerhet så du kan känna dig trygg i ditt hem.

Ett gott bemötande från oss i Örebro kommuns hemvård är en självklarhet och är även en av våra värdighets­garantier i vår verksamhet. Du har rätt att bli vänligt och jämlikt bemött, vi respekterar dig och lyssnar till dig.

Delaktighet och kontinuitet

Vi vill ha en god dialog med dig för att vårt stöd från Örebro kommuns hemvård ska fungera och att du ska känna dig trygg med oss och vara delaktig. Det vi kommer överens om skrivs ner i en så kallad genomförandeplan som vi upprättar tillsammans med dig. I din genomförande­plan beskrivs ditt behov av stöd samt dina egna mål och även hur och när stödet ska utföras och av vem. Vid förändringar så följer vi gemensamt upp detta tillsammans.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Hemvården Örebro kommun
Adress: Vasatorget 1, Örebro
Postadress: Box 34601, 701 35 Örebro.
Telefon: 019-21 10 00.
Telefontider: kl. 10–16.30.

Webbplats: www.orebro.se/hemvardenorebro.
E-post: servicecenter@orebro.se.

Verksamhetsansvariga och kontaktpersoner: Anna-Stina Lander, 019-21 40 24, anna-stina.lander@orebro.se, Omid Lundin Sulayman, 019-21 18 75, omid.lundin.sulayman@orebro.se

Frågor, synpunkter och klagomål

Frågor, synpunkter och klagomål, kontakta Servicecenter 019-21 10 00 eller e-post servicecenter@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!