Good Service Superglans AB

Plats för bild

Good Service är ett starkt och väletablerat vårdföretag. Vi startade redan 2009 och har sedan dess växt sakta men säkert hela tiden. Vi erbjuder hemtjänst i hela Örebro kommun. Vi har rutavdrag för privatpersoner.

Inriktning, profil och kompetens

Vi har personal som behärskar teckenspråk. Vi har kompetenta medarbetare som är mångspråkiga. Vi anser att det är viktigt med ett tryggt och säkert bemötande av våra kunder och arbetar därför aktivt med att vidareutbilda vår personal med de aktuella utbildningar som finns att tillgå inom vård- och omsorg.

Vi sätter individens behov i centrum, och utgår från kundens önskemål när vi planerar insatser.

Språkkunskaper förutom svenska

Arabiska, somaliska, persiska, albanska, dari, tigrinja, vietnamesiska, syrianska och kurdiska.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad alla dagar i veckan klockan 7–22 enligt ditt biståndsbeslut. Vi besvarar trygghetslarm alla dagar i veckan klockan 7–22.

Om du har insatser på natten är det alltid personal från Örebro kommuns natt­organisation inom hemvården som kommer till dig oavsett vilken utförare som hjälper dig mellan 7–22.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst åt dig upp till fyra timmar/år.

Service

Vi utför serviceinsatser måndag-fredag kl. 8-17 och på helger enligt ditt biståndsbeslut.

  • Fönsterputs.
  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

Vi utför trädgårdstjänster och snöskottning.

Trygghet och bemötande

Trygghet inger en känsla av välmående och säkerhet. Vad som gör att människor känner sig trygga skiljer sig åt mellan olika individer. Att ha kontroll över situationen, ha möjlighet att göra sig förstådd och förstå sin omgivning är viktiga förutsättningar för trygghet. Att ha bra bemötande är en av de viktigaste delen, när det gäller att arbeta med människor.

För att skapa ett gott bemötande har vi nedanstående principer:
1. Personalen är lyhörd och empatisk i mötet med dig.
2. Arbetet organiseras så att personalen får tid att lyssna till och samtala.
3. Personalen verkar för att bemötandet upplevs respektfullt.

Delaktighet och kontinuitet

Vår uppgift är att överblicka hela din vårdsituation och därigenom skapa trygghet, kontinuitet och samordning. För att uppnå en god kontinuitet och samverkan, skapar vi arbetsteam, vi har rutiner för när en fast kontaktperson bör utses, vilken personal som kan ta på sig en sådan uppgift samt vilken typ av uppgift som kan ingå i uppdraget.

Vi ser till att du i första hand få hjälp från en och samma person, den du trivs bra med och känner dig trygg med.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Good Service Superglans AB.
Adress: Restalundsvägen 23, 702 16 Örebro.
Telefon: 019-27 27 77.
Telefontider: Vardagar kl. 8-17.

Webbplats: www.goodservice.se.
E-post: godservice@ymail.com.

Verksamhetsansvarig: Behnaz Afshar, 076-169 17 77.

Kontaktperson: Malin Lantz, 076-002 66 03, arbetsterapi.godservice@gmail.com

Frågor, synpunkter och klagomål

Har du frågor, synpunkter eller förslag på förbättring kan du vända dig till:

Malin Lantz, 076-002 66 03, arbetsterapi.godservice@gmail.com

Aryan Kalantarzadeh, 073‑777 27 79,  godservice@ymail.com

Josefine Halldén, 076‑006 60 73, goodjosefinehallden@gmail.com

Behnaz Afshar, 076-169 17 77

Kontoret 019-27 27 77.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!