Cleverex Omsorg AB

24/7 logga

Med en helhetssyn och öppenhet formar vi vårt dagliga arbete i förhållande till våra kunder. Vår utgångspunkt är alltid ett gott bemötande. Med vårt samhällsengagemang och vilja att utveckla kvalitén på hemtjänsten strävar vi efter att bli Sveriges bästa leverantör av hemtjänst.

Inriktning, profil och kompetens

Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktig och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad. Vi har bred språkkunskap förutom svenska såsom kurdiska, bosniska syrianska, arabiska, persiska, dari och armeniska. Våra medarbetare är glada, positiva och sätter dina behov i centrum. Dina behov styr vårt arbete.

Språkkunskaper förutom svenska

Arabiska, bosniska, kurdiska, syrianska, persiska, dari, armeniska, somaliska etc.

Våra tjänster

Omvårdnad

Vi utför omvårdnad alla dagar i veckan klockan 7–22 enligt ditt biståndsbeslut.

Vi besvarar trygghetslarm alla dagar i veckan klockan 7–22. Om du har insatser på natten är det alltid personal från Örebro kommuns nattorganisation inom hemvården som kommer till dig oavsett vilken utförare som hjälper dig mellan 7–22.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst åt dig upp till fyra timmar/år.

Service

Vi utför serviceinsatser måndag–fredag klockan 7–17 enligt ditt biståndsbeslut. Följande erbjuds:

  • Fönsterputs.
  • Inköp.
  • Städning.
  • Tvätt.

Tilläggstjänster/hushållsnära tjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslut)

Vi utför inte tilläggstjänster.

Trygghet och bemötande

I vårt arbete utgår vi alltid från ett gott bemötande. Vår personal tycker om att jobba med människor och behandla alla med respekt, omtanke, vänlighet och service. Som kund ska du alltid känna dig hörd och lyssnad till. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation.

Delaktighet och kontinuitet

För oss är kontinuitet A och O. Vi strävar alltid efter att du som kund får dina insatser utförda de tider vi kommer överens om och av de personer du känner igen och är trygg med. Våra medarbetare bär alltid våra speciella arbetskläder och synlig ID-bricka för att du ska känna igen oss. Hos oss kan du förvänta dig högsta kvalitet och respektfullt bemötande i alla lägen.

Godkänd leverantör - Örebro kommun

Kontakt

Företagets namn: Cleverex Omsorg AB.
Besöksadress: Radiatorvägen 15, 702 27 Örebro.
Postadress: Box 22015, 702 02 Örebro.
Telefon: 010-550 00 50.
Telefontider: kl. 7–17.

E-post: omsorg@cleverex.se.
Webbplats: https://omsorg.cleverex.se.

Verksamhetsansvarig: Sjuksköterska Elvina Lelic, 010-550 00 50, elvina@cleverex.se.
Kontaktperson: Sandra Ceylan, 010-550 00 50, sandra@cleverex.se.

Frågor, synpunkter och klagomål

Du kan lämna dina synpunkter och klagomål till kontaktpersonen/personal eller skicka in ifylld blankett till vårt kontor.

Du kommer få en bekräftelse inom fem dagar gällande mottagande av synpunkt/klagomål. Återkoppling om vidtagna åtgärder inom erhåller du inom sex veckor.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!